Categorieën
Nieuws

Rondvraag Stadsdeelcommissie West dd 1 maart 2011

Betreft: jongerenoverlast in Boekelo

Op dinsdag 15 februari vond op uitnodiging van de Dorpsraad Boekelo een gesprek plaats met bewoners en geïnteresseerden over de overlast die een groep jongeren momenteel in het dorp veroorzaakt. Zo worden bijvoorbeeld eieren en sierappels tegen ramen van bewoners gegooid, worden auto’s bekrast en is een aantal ruiten van scholen op klaarlichte dag ingegooid. De concierge van basisschool Molenbeek is dagelijks een half uur bezig om bierflesjes en wietzakjes van het schoolplein te vegen. De politie heeft gemeld de jongerengroep, meest afkomstig uit Boekelo, in beeld te hebben en gesprekken te hebben gehad met de ouders.

Voor de PvdA is dit aanleiding voor de volgende vragen:

  1. Is de wethouder op de hoogte van de overlast van jongeren in Boekelo en van de daarop ondernomen acties?
  2. Welke conclusies en/of aanbevelingen zijn te trekken uit de gevoerde gesprekken met overlastgevende jongeren en hun ouders? Welke maatregelen worden overwogen?
  3. Worden ook de ouders van de minderjarige overlastgevers betrokken in de aanpak, cq. worden zij verantwoordelijk gesteld voor aangerichte schade?

Handtekening
Enschede, 28 februari 2011

Nico Mol & George Hanna
PvdA-fractie Enschede
Scheidingslijn