Categorieën
Nieuws

Joden, Christenen en Moslims slaan de handen in één

Joden, Christenen en Moslims hebben vanmorgen een bijeenkomst gehad in het gebouw van Raad van Kerken in Amersfoort over de instroom van vluchtelingen en de verhoudingen onderling.

Zo hebben de verschillende gemeenschappen hun zorgpunten, kansen en verantwoordelijkheden besproken met als doel om samen op te trekken.

De aanwezigen waren; Klaas van der Kamp (Raad van Kerken) en tevens voorzitter van de vergadering, Jan Post Hospers (PKN/RvK), Samuel Dogan en George Hanna (Syrisch-Orthodoxe Kerk), Hanneke Gelderblom (CJO) en Rasit Bel (CMO).

De punten die besproken zijn zullen de komemde periode uitgewerkt worden en als aanbeveling overhandigd worden aan het OJCM en naar het moderamen van de Raad van Kerken.

Om 12:00 uur is een minuut stilte gehouden voor het gebouw voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs.

Categorieën
Nieuws

Enschedeërs maken protestfilmpje tegen IS

Enkele gelovige Enschedeërs hebben een filmpje verspreid waarmee ze protesteren tegen de agressieve acties van de islamitische beweging IS. In het filmpje liggen mensen in witte kleding op hun knieën in dezelfde houding als de mensen in de onthoofdingsfilmpjes van IS.

Het filmpje is een initiatief van twee leden van de Evangelische Gemeente Enschede, zo bevestigt woordvoerster Linda Bruins-Slot. Ook George Hanna van de organisatie Safe Haven in Nineveh Plains werkte eraan mee. Het filmpje is een vervolg op de hongerstaking vorige maand op het Stationsplein waar Hanna mede-organisator van is. Het filmpje wordt verstuurd aan Tweede Kamerleden en de christelijke parlementariër Maqdasy in Irak.

Bron: http://www.tvenschedefm.nl/-enschede%C3%ABrs-maken-protestfilmpje-tegen-is/nieuws-headlines/nieuws/item?151258

Categorieën
Nieuws

GELOVIGEN UIT ENSCHEDE PROTESTEREN IN FILMPJE TEGEN ONTHOOFDINGEN DOOR IS

Een groep Enschedeërs heeft een filmpje gemaakt waarmee ze protesteert tegen de agressieve acties en de onthoofdingsfilmpjes van IS. Het filmpje wordt onder meer verstuurd aan parlementariërs en bewindslieden.

Het is een initiatief van twee leden van de Evangelische Gemeente in Enschede. Zij waren onder de indruk van de verhalen van de Syrisch orthodoxe gemeenschap in Enschede over de situatie van de verdreven en bedreigde Christenen in Noord-Irak. Nadat de Syrisch orthodoxe gemeenschap in augustus een hongerstaking hield op het Stationsplein in Enschede wilden de leden van de Evangelische Gemeente dat een vervolg geven.

Op knieën met handen op de rug
In het filmpje liggen mensen in witte kleding op hun knieën, in dezelfde houding als de mensen in de onthoofdingsfilmpjes van IS. Ze spreken in Engelse teksten uit waarmee ze duidelijk willen maken ze hen alles afgenomen kan worden maar niet hun geloof en hoop. Het is Arabisch ondertiteld “We willen dat het geweld tegen christenen in Noord-Irak stopt, maar willen het protest een positieve wending geven”, aldus één van de vijftien deelnemers.

Bron: http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=200188&cat=1

Categorieën
Nieuws

Message to the world…

Categorieën
Nieuws

Aktie hongerstakers Enschede levert ruim 30.000 handtekeningen op

PERSBERICHT
Enschede – 8 september 2014

Aktie hongerstakers Enschede levert 30.000 handtekeningen op
Hoorzitting Tweede Kamer met Iraakse parlementariërs

Hongerstaking Enschede
Hongerstaking Enschede

Het Comité Safe Haven in Nineveh Plains biedt op woensdag 10 september de petitie aan aan de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. In deze petitie wordt de Nederlandse regering opgeroepen om stappen te zetten waardoor de veiligheidssituatie van christenen en andere minderheden in Irak wordt verbeterd. Hiervoor hebben 30 hongerstakers in Enschede onlangs actie gevoerd. Ze brachten in de week van 15 tot 21 augustus hun eisen onder de aandacht van het publiek. Inmiddels zijn al meer dan 30.000 handtekeningen gezet onder deze petitie.

Het Comité Safe Haven in Nineveh Plains roept de regering op om niet lijdzaam toe te zien bij de gewelddadigheden van IS (voorheen ISIS) tegen christelijke en andere minderheden door: 1.) te bevorderen dat er een veilig gebied (een Safe Haven in de Nineveh-vlakte) in Noord-Irak komt voor christenen; 2.) de systematische vervolging door IS te erkennen als een genocide; 3.) de minderheden die nu in de knel zitten te blijven voorzien van primaire levensbehoeften; 4.) zich blijvend in te zetten voor de rechten van etnische en religieuze minderheden in Irak.

Hoorzitting met Iraakse parlementariërs

Op 10 september vinden er meer besprekingen in de Tweede Kamer plaats over de situatie van vervolgde minderheden in Noord-Irak. Allereerst is er een hoorzitting waar Iraakse parlementariërs aan deelnemen. Dit zijn leden van het parlement van de Koerdische Regionale Regering in Noord-Irak. Tevens zullen internationale hulporganisaties uitleggen hoe humanitaire acties kunnen worden uitgebreid. Tenslotte is er ’s avonds in de Tweede Kamer een plenair debat met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken over de bijdrage die Nederland kan leveren om de bedreigde minderheidsgroepen te helpen en IS een halt toe te roepen.

Programma van de middag

13:45 – 14:00 uur
Het comité Safe Haven in Nineveh Plains biedt de petitie aan aan de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. Ter gelegenheid van de overhandiging zal het comité een verklaring uitbrengen. Onder de petitie staan inmiddels meer dan 30.000 handtekeningen.

14:00 – 16:30 uur
Aansluitend zal er een hoorzitting plaatsvinden met Parlementariërs uit Noord-Irak, die de minderheden vertegenwoordigen. Ze zijn hier op uitnodiging van Joël Voordewind, die onlangs een bezoek heeft gebracht aan Noord-Irak. De heer Srood Maqdasy, zal namens de Christenen zijn verhaal doen in de Tweede Kamer. Hij zal ook een plan presenteren hoe een Safe Haven in Nineveh eruit zal kunnen zien. Verder zullen parlementariërs met een Yezidische, Turkmeense en Koerdische achtergrond informatie geven over de humanitaire situatie.

16:30 – 18:00 uur
Hulporganisaties zoals UNHCR en Rode Kruis zullen uitleg geven aan de Parlementariërs uit Irak en Nederland hoe de humanitaire hulp op gang is gekomen en hoe het wellicht verbeterd moet worden.

19:00 – 21:00 uur
Na alle informatie is het de beurt aan de Tweede Kamer: Wat zijn de politieke consequenties? Daarom is er ’s avonds in de Tweede Kamer een plenair debat met minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken over de opmars van IS in Irak en de hulp die vanuit Nederland kan worden geboden aan de bedreigde minderheden.

———————————————————————————————–

Info voor de pers:

Een delegatie van het Comité Safe Haven in Nineveh Plains biedt de handtekeningen om 13.45 uur aan en zal aanwezig zijn bij de andere onderdelen van het programma. Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Andreas Bakir             06 – 4394 5362
George Hanna            06 – 2212 5003
Jan Schukkink            06 – 1741 6260

Buitenlandse deelnemers hoorzitting:

De Tweede Kamerleden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben een gesprek met de Voorzitter en leden van het parlement van de Koerdische Regionale Regering, die de minderheden in Noord-Irak vertegenwoordigen. Deze delegatie bestaat uit de parlementsleden:
Dr. Yousif Mohammed Sadiq (voorzitter);
Mr. Soran Omar Saeed MP (Kurd-Muslim);
Mr. Shamo Sheekho Naamo MP (Yazidi);
Mr. Srood Salim Mattei Maqdasy MP (Christian);
Mr. Ayden Maaroof Saleem MP (Turkoman).

Categorieën
Nieuws

Hongerstaking in Enschede voor de christenen in Irak “6000 handtekeningen zijn gezet”

Hongerstaking in Enschede voor de christenen in Irak “6000 handtekeningen zijn gezet”

kabinetsvertegenwoordiging is uitgenodigd

De eerste 6000 handtekeningen onder de petitie van het “Comité Safe Haven in Nineveh Plains” zijn gezet. Veel Twentenaren hebben dit weekend de tent bezocht en hebben handtekeningen afgegeven die door diverse kerkgenootschappen zijn ingezameld. Gisteren heeft bisschop Mor Polycarpus van de Syrisch-Orthodoxe kerk Nederland zijn geloofsgenoten bezocht en 1500 handtekeningen overhandigd. Raadsleden en wethouders van diverse Twentse gemeenten hebben eveneens hun opwachting gemaakt bij de tent of de petitit ondertekend.

Meerdere kamerlieden hebben de hongerstakers in de tent voor het NS-station in Enschede inmiddels bezocht. Tot nu toe waren dat Pieter Omtzigt (CDA), Malik Azmani (VVD) en Keklik Yücel (PvdA). Voor morgen heeft Michiel Servaes, woordvoerder buitenland van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer zijn bezoek aangekondigd. Deze week zal ook Joël Voordewind van de Christen Unie de hongerstakers bezoeken. De Tweede Kamerleden hebben toegezegd hun kanalen in Nederland en Brussel in te zetten om een snelle aktie te bevorderen. Ze zullen tevens aandringen op een vergadering van de buitenlandcommissie van de Tweede Kamer met minister Timmermans van buitenlandse Zaken. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid begin september, als alle kamerleden terug zijn van vakantie, plaatsvinden.

Morgen is het voltallige kabinet in Twente aanwezig om zich voor te bereiden op het parlementaire jaar. Het Comité heeft het kabinet uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de tent in Enschede. De kamerleden hebben toegezegd dit verzoek onder de aandacht van de ministers te brengen. Het comité heeft de hoop dat minister Timmermans het voorbeeld volgt van zijn Duitse collega die een vluchtelingenkamp in Irak heeft bezocht. Inmiddels is het eerste vliegtuig met hulpgoederen vanuit Nederland op weg naar Noord Irak.

De hele dag door worden de hongerstakers aangemoedigd met steunbetuigingen in de vorm van korte toespraken, handtekeningen en giften. Giften kunnen ook worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL58RABO123710871 van de stichting Sint Georges onder vermelding van safe haven.

30 christenen uit Nederland zijn sinds vrijdag 15 augustus in hongerstaking om de genocide van de christenen in Irak onder de aandacht te brengen. Voor bezoekers en passanten bestaat de gelegenheid om een petitie te ondertekenen en solidariteit te tonen met de christenen en andere minderheden in Irak.

In de petitie wordt de Nederlandse regering opgeroepen om:

1. (humanitair) te interveniëren in Irak om een Safe Haven te creëren in de Nineveh vlakte voor de christenen,

2. de systematische vervolging in Irak te erkennen als een genocide,

3. de bevolking te blijven voorzien van primaire levensbehoeften,

4. zich blijvend in te zetten voor de rechten van etnische en religieuze minderheden in Irak.

Inwoners en bestuurders worden opgeroepen om de hongerstakers in de tent te bezoeken en de petitie te ondertekenen. De petitie is ook online te ondertekenen:

http://petities.nl/petitie/safe-haven-in-nineveh-plains

Van vrijdag 15 tot vrijdag 22 augustus organiseert het “Comité Safe Haven in Nineveh Plains” een hongerstaking in Enschede. Dit comité is voortgekomen uit een aantal organisaties binnen de Suryoye-gemeenschap (Assyriërs/Arameeërs/Suryoye/Chaldeeërs):

§ Assyrische Mesopotamische Vereniging Enschede (AMVE)

§ Bethnahrin Vrouwen Comité (HNB)

§ Coördinatie comité Assyriërs/Suryoye

§ European Syriac Union Nederland (ESU Nederland)

§ European Syriac Union Youth (ESU Youth)

§ Partij van de Verenigde Suryoye in Syrië (GHS)

§ Sint Gerges Hassake

§ Stichting Bethnahrin Informatiebureau

§ Stichting Mor Aho

§ Vereniging Derik

§ Yezidische Gemeenschap Nederland

 

Enschede, 18 augustus 2014

Contactpersonen voor de pers:

De heer Andreas Bakir 06 – 4394 5362

De heer George Hanna 06 – 2212 5003

De heer Jan Schukkink 06 – 1741 6260

Categorieën
Nieuws

Hongerstaking in Enschede voor de Christenen in Irak

Hongerstaking in Enschede voor de christenen in Irak
“Safe Haven in Nineveh Plains”

ISIS pleegt genocide op de christenen; waar blijft Timmermans?

Van vrijdag 15 tot vrijdag 22 augustus organiseert het “Comité Safe Haven in Nineveh Plains” een hongerstaking in Enschede. Dit comité is voortgekomen uit een aantal organisaties binnen de Suryoye-gemeenschap (Assyriërs/Arameeërs/Suryoye/Chaldeeërs).
30 christenen uit Nederland gaan een week lang in hongerstaking om de genocide van de christenen onder de aandacht te brengen. Voor bezoekers en passanten bestaat de gelegenheid om een petitie te ondertekenen en solidariteit te tonen met de christenen en andere minderheden in Irak.

In de petitie roepen wij de Nederlandse regering op, om:
1. (humanitair) te interveniëren in Irak om een Safe Haven te creëren in de Nineveh vlakte voor de christenen,
2. de systematische vervolging in Irak te erkennen als een genocide,
3. de bevolking te blijven voorzien van primaire levensbehoeften,
4. zich blijvend in te zetten voor de rechten van etnische en religieuze minderheden in Irak.

Christenen worden op gruwelijke wijze uitgemoord. Steden als Mosoel, Qarakosh, Bartelle zijn al etnisch gezuiverd van christenen. Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland hebben al hun stem laten horen. Het is nu de beurt aan de Nederlandse regering om in te grijpen en de christenen en andere minderheden zoals de Yezidi’s te beschermen. Wij eisen van de Nederlandse regering om de genocide per direct te erkennen. Er is nu geen reden meer om hierover te zwijgen! Spreken is een noodzaak! De christenen worden massaal uitgeroeid! Dit is een noodkreet!

Sinds de opmars van de Radicaal-islamitische terreurbeweging ISIS is de situatie in Irak catastrofaal. Christenen worden levend begraven. Massa executies vinden plaats. Meer dan 340.000 christenen en andere minderheden zijn gevlucht. De christenen zijn beroofd van hun bestaansmiddelen, kunnen niet terug en hun toekomst wordt bedreigd. Ze worden opgevangen in kerken, kloosters en dorpen in de regio. De opvangcapaciteit is beperkt en niet berekend op deze massale toeloop. Daarom is hulp van de internationale gemeenschap absoluut noodzakelijk.

Wij roepen inwoners en bestuurders op om de hongerstakers in de tent te bezoeken en de petitie te ondertekenen. De petitie is ook online te ondertekenen:
http://petities.nl/petitie/safe-haven-in-nineveh-plains

De hongerstaking tegen de genocide start op vrijdag 15 augustus 2014 om 12:00 uur in het centrum van Enschede op het Stationsplein en eindigt vrijdag 22 augustus.

Comité Save Haven in Nineveh Plains bestaat uit de volgende organisaties:
 Assyrische Mesopotamische Vereniging Enschede (AMVE)
 Bethnahrin Vrouwen Comité (HNB)
 Coördinatie comité Assyriërs/Suryoye
 European Syriac Union Nederland (ESU Nederland)
 European Syriac Union Youth (ESU Youth)
 Partij van de Verenigde Suryoye in Syrië (GHS)
 Sint Gerges Hassake
 Stichting Bethnahrin Informatiebureau
 Stichting Mor Aho
 Vereniging Derik
 Yezidische Gemeenschap Nederland

Enschede, 14 augustus 2014

Vertegenwoordigers van de pers worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Contactpersonen voor de pers:

De heer Andreas Bakir 06 – 4394 5362
De heer George Hanna 06 – 2212 5003
De heer Jan Schukkink 06 – 1741 6260

Categorieën
Nieuws

Hongerstaking in Enschede voor de Christenen in Irak

kafno poster goed

Categorieën
Nieuws

Media aandacht Stille Tocht Enschede

Hierbij een opsomming van verschillende media die over de Stille Tocht hebben bericht.
Met dank aan Atiya Akfidan-Turan.

1. http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/08/de-wereld-luistert-niet-naar-isis-geweld-tegen-christenen
2. http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=194942
3. http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=195230&amp%3Bcat=1
4. http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=195114&amp%3Bcat=1
5. http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=195233&amp%3Bcat=1
6. http://www.tvenschedefm.nl/stille-tocht-tegen-vervolging-christenen-midden-oosten/nieuws/item?146860
7. http://www.tubantia.nl/regio/enschede/in-beeld-vreedzaam-protest-in-enschede-tegen-christenvervolging-1.4475024#.U9549Ts1G5w.facebook
8. http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/ik-zal-hier-nooit-een-toekomst-hebben
9. http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/opstootje-bij-stille-tocht-voor-vervolgde-christenen
10. https://www.youtube.com/watch?v=klOEMcEK0_M&feature=youtu.be
11. http://nos.nl/video/682438-stille-tocht-enschede-voor-christenen-irak-en-syrie.html
12. http://nos.nl/artikel/682518-stille-tocht-tegen-isisonderdrukking.html
13. https://www.cda.nl/mensen/omtzigt/blog/toon/speech-voor-stille-tocht-voor-christenen-verdreven-uit-irak-door-isis/
14. http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6082-vreedzaam-protest-in-enschede-tegen-christenvervolging-midden-oosten
15. http://kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=27581
16. http://www.nu.nl/binnenland/3843610/stille-tocht-christenen-in-midden-oosten.html
Categorieën
Nieuws

Toespraken Stille Tocht in Enschede in MP3

1