Categorieën
Nieuws

Joden, Christenen en Moslims slaan de handen in één

Joden, Christenen en Moslims hebben vanmorgen een bijeenkomst gehad in het gebouw van Raad van Kerken in Amersfoort over de instroom van vluchtelingen en de verhoudingen onderling.

Zo hebben de verschillende gemeenschappen hun zorgpunten, kansen en verantwoordelijkheden besproken met als doel om samen op te trekken.

De aanwezigen waren; Klaas van der Kamp (Raad van Kerken) en tevens voorzitter van de vergadering, Jan Post Hospers (PKN/RvK), Samuel Dogan en George Hanna (Syrisch-Orthodoxe Kerk), Hanneke Gelderblom (CJO) en Rasit Bel (CMO).

De punten die besproken zijn zullen de komemde periode uitgewerkt worden en als aanbeveling overhandigd worden aan het OJCM en naar het moderamen van de Raad van Kerken.

Om 12:00 uur is een minuut stilte gehouden voor het gebouw voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs.