Categorieën
Nieuws

Assyrian Genocide Discussed in The European Parliament

Stockholm (AINA) — Just weeks after the Swedish Parliament recognized the Turkish genocide Assyrians, Armenians and Greeks in World War One, the struggle for recognition has reached the European Parliament. Assyrians arranged a hearing about the democratization process in Turkey. Hundreds of listeners gathered in the European parliament to listen to a panel of specialists. One of the aims was for the European Union to follow in Sweden’s footstep and recognize the Genocide against Christians in the Ottoman empire during the first world war.

The hearing was moderated by awarded journalist Nuri Kino. Three parliamentarians attended the meeting, Markus Ferber for Germany, Eva-Britt Svensson for Sweden and Ria Oomen Ruijten for Holland. They all stated that Turkey, as other countries, must deal with its dark past. Along with the European politicians there were three Assyrian members of the panel, Sabri Atman, director of the Genocide research organization Seyfo Center, Ninos Aho, ambassador at large for Seyfo Center, and Sabri Alkan of the Assyrian Democratic Organization.

The Assyrian panelists welcomed the reforms that have been taking place in Turkey but reminded the audience the country still has a long way to go. Numerous examples of current persecution against non-Muslims in Turkey were presented. The presentation deeply touched Zeynep Tozduman, chairman of Izmir council of peace in Turkey, and she asked the Assyrians and other ethnic groups that were victims of the Genocide for forgiveness. She said:

“The Assyrians are a forgotten and ignored nation, Christ’s wounded birds. Within their ancestral homeland, portions of which are in Turkey, they have been a great civilization for more than 6000 years. However, since the 1840’s they have been exposed to exile, deportation and hunger, and up until 1915 almost complete annihilation. These people have made an effort to organize and gather in Europe for 30 years with the only result that they have been able to put their issue on the agenda merely as a subject.”

Her last words made many in the audience shed tears:

“I m a Turkish woman, a pacifist. As a fundamental and human rights activist I never in my life have done any injustice against the Assyrian people, neither have I done injustice to other people. As someone who is raised with a humanist ideology I believe in the brotherhood of all peoples and minorities oppressed, which I once again want to have stated. But I am a member of a nation, the Turkish nation. I cannot say that my ancestors are directly responsible for what have happened in 1915. However, I would like to apologize for all the suffering you have been through. I would like to end this speech by stating that your pain is my pain especially to the Assyrian women, because we women of the war suffer not only by killings, but also suffer from rape and torture and inhuman treatment. And with that statement I reach out my hand to Assyrian people for peace.”

The hearing was arranged by the Assyrian Democratic Organization and Seyfo Center. Nuri Ayaz, an Assyrian-German politician and one of the organizers, said after the hearing “We are very content with the result of the hearing, many new things came up and promises were made. I believe that the attendees went from the parliament satisfied with the result. In a few years all European parliaments should recognize the genocide.”

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Kampioenswedstrijd in feestelijke binnenstad, huldiging op 3 mei 2010

FC Twente speelt zondag 2 mei 2010 om 14.30 uur in Breda tegen NAC een wedstrijd die de club het eerste kampioenschap in de Eredivisie kan brengen.
Belangstellenden kunnen de wedstrijdbeelden volgen in de binnenstad of in De Grolsch Veste. Vanaf 12.00 uur zijn de deuren van het stadion voor publiek geopend. Ook is op verschillende plaatsen in de binnenstad vanaf 14.30 uur de wedstrijd te volgen, zowel op grote schermen buiten (Oude Markt en Van Heekplein) als binnen bij de diverse horecazaken. Op 2 mei wordt vanaf 13.00 uur op de Oude Markt en het Van Heekplein een uitgebreid programma geboden met infotainment en muziek. De geplande koopzondag en curiosamarkt op het Van Heekplein komen te vervallen. Als FC Twente de titel behaalt is de officiële huldiging op maandag 3 mei op het parkeerterrein P1 naast De Grolsch Veste tussen 16.00 en 20.00 uur.

Programma 2 mei
Het hoofdprogramma vindt plaats op het grote podium op het Van Heekplein en begint om 13.00 uur. Op het hoofdpodium en op de Oude Markt zijn diverse acts gepland (o.a. DJ Rob Toonen, Wipneus & Pim). Voorafgaand aan en na de wedstrijd worden op de schermen beelden getoond van de optredens, FC Twente, de stad en vanuit Breda. Ook wordt via Twitter de hashtag #twentekampioen gebruikt om berichten te delen. Het definitieve programma wordt de komende week samengesteld. Op 2 mei is ook op de schermen in de stad te zien wie wanneer waar optreedt.

De gemeente Enschede, politie, Enschede Promotie en de horecaondernemers houden er rekening mee dat veel mensen de wedstrijd in de Enschedese binnenstad willen volgen en een eventueel kampioenschap in de binnenstad vieren. Er worden voorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat de feestelijkheden veilig en plezierig verlopen. Op diverse plaatsen worden drankkramen en toiletten geplaatst.

Huldiging bij de Grolsch Veste 3 mei
Als het kampioenschap een feit is, zal er op 3 mei op het stadhuis een officiële ontvangst plaatsvinden van spelers en coach door het college van burgemeester en wethouders. De ploeg van coach McClaren en de medewerkers van FC Twente vieren de titel met alle fans en belangstellenden op maandag 3 mei direct naast De Grolsch Veste. Op parkeerterrein P1 (kanaalzijde) wordt een podium geplaatst dat het middelpunt vormt van alle festiviteiten. Het gevarieerde programma (met filmbeelden, muziek en uiteraard de huldiging) start om 16.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Het terrein gaat voor publiek open om 14.00 uur. De spelers en staf van FC Twente worden rond 18.15 uur op het podium verwacht.

Parkeerproblemen te verwachten
In verband met te verwachten verkeersdrukte geldt op 2 mei het advies om niet met de auto te reizen. Het aantal parkeerplaatsen in de stad, langs de wegen, op parkeerterreinen en in de garages is naar verwachting niet voldoende. Ook voor de eventuele huldiging op maandag bij De Grolsch Veste geldt het advies om met de fiets of het openbaar vervoer te komen.

Informatie over toegang tot De Grolsch Veste op 2 mei is te vinden op internet via www.fctwente.nl

Bron: Enschede.nl
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Maatregel in kader van veiligheid

Mensen die aanstaande zondag, 18 april per fiets de binnenstad bezoeken, krijgen het advies om hun fiets niet in de Korte Hengelosestraat of in de Marktstraat te parkeren. Vanaf zondagochtend 08.00 uur worden alle fietsen die zich dan in deze straten bevinden, verplaatst. De verwijderde fietsen worden tijdelijk gestald op de middenberm bij het Holland Casino.

Omdat FC Twente kans maakt op het behalen van de landstitel houdt de gemeente rekening met een mogelijke toestroom van mensen in de binnenstad op zondag 18 april. Mensen die de Enschedese binnenstad willen bezoeken wordt geadviseerd te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Dit in verband met mogelijke verkeersdrukte. De fietsenstalling aan het Knooppunt De Graaff is zondag open vanaf 12.00 tot 18.00 uur en bij een kampioenschap van FC Twente tot 24.00 uur.

Bron: Enschede.nl
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Assyrisch spijkerschrifttablet probeert crisis te voorkomen

Een team van wetenschappers heeft een oud Assyrisch spijkerschrifttablet gevonden. Het grotendeels intacte tablet stamt uit de zevende eeuw voor Christus. Het tablet gaat over een verdrag tussen de koning van het Assyrische rijk en een secundaire heerser.

“Het tablet is heel spectaculair”, zegt Timothy Harrison van de universiteit van Toronto. “Op het tablet staat in spijkerschrift dat een secundaire heerser de macht van de zoon van koning Esarhaddon erkent. De zoon van de koning was Assurbanipal. Hij zou de troonopvolger van zijn vader worden. Zo’n verdrag was nodig omdat de macht dan niet gestolen werd. Esarhaddon maakte in het begin van zijn periode als koning een politieke crisis mee – zijn broers vermoordden namelijk hun bloedeigen vader – en hij wilde dat met zo’n verdrag voorkomen.”

Het tablet heeft een grootte van 43 bij 28 centimeter. Het bevat ongeveer 650 regels en is in zeer kwetsbare toestand. “Het zal maanden van verdere werkzaamheden duren voordat het document volledig leesbaar is,” voegt Harrison toe.

Meerdere tabletten – die dateren uit de IJzertijd – werden opgegraven in augustus 2009 in het zuidoosten van Turkije. Ook werden er andere objecten gevonden, zoals goud, brons, ijzeren werktuigen, schepen en rituele voorwerpen.

De onderzoekers hopen het spijkerschrifttablet te gebruiken om meer te leren over de handelsrelatie tussen Assyrië en het westen. De zevende eeuw voor Christus was namelijk een roerige tijd met de opkomst van Frygiërs, rivaliserende machten en de verdeelde monarchie in het Bijbelse Israël.

Bronmateriaal: “U of T researchers shed light on ancient Assyrian tablets” – Eurekalert
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Installatie nieuw college van B&W

Tijdens bijzondere raadsvergadering

Het nieuwe college van B&W van de gemeente Enschede is op dinsdag 6 april tijdens een bijzondere raadsvergadering officieel geïnstalleerd. De installatie volgt op de presentatie van het coalitieakkoord ‘Vertrouwen in Enschede’ op 1 april, waarin de basis voor het beleid in de raadsperiode 2010-2014 is vastgelegd.

Met de installatie kent het college de komende vier jaar vijf wethouders: Marijke van Hees (portefeuille economie & cultuur, innovatie en middelen / PvdA), Jeroen Hatenboer (Stedelijke Ontwikkeling en Onderwijs / VVD), Myra Koomen (Werk en Inkomen / CDA), Ed Wallinga (Wijkontwikkeling, Sport, Zorg & Welzijn / PvdA) en Hans van Agteren (Milieu, recreatie, toerisme & Verkeer / Burgerbelangen Enschede).

De gemeente Enschede is een van de eerste gemeenten met meer dan 100.000 inwoners die na de verkiezingen van 3 maart over een nieuw gemeentebestuur beschikt en een nieuw programma.

Bron: enschede.nl
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Pasen: “Het belangrijkste liturgische feest”

In de christelijke traditie is Pasen, of ook wel het paasfeest, het belangrijkste liturgische feest. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken wij het lijden en de kruisdood van Jezus en met Pasen vieren wij zijn opstanding, ook wel verrijzenis genoemd, uit de dood. Pasen behoort daarmee tot de traditie van de zoenoffers, die draaien om de noodzaak van de dood voor het leven, de verzoening met het goddelijke en de spirituele ontwikkeling van de eigen ziel door beproeving.

Pasen een feest vol symboliek

  • De Palmtakjes – Palmpasen (Jezus werd toegewuifd met palmtakken, het symbool van een martelaar)
  • Het brood – Witte Donderdag (het breken en delen van het brood bij het laatste avondmaal)
  • Het houten kruis – Goede Vrijdag (herdenken wij de kruisiging en dood van Jezus)
  • Eieren* – Pasen (als teken van nieuw leven)

*Eieren staat niet alleen symbool voor het nieuwe leven, maar ook voor de vier elementen:

  • De schaal staat voor de aarde
  • Het membraan staat voor de lucht
  • Het eiwit staat voor het water
  • Het eigeel staat voor het vuur

Scheidingslijn
Bijbelse geschiedenis
volgens Marcus 16:1-13, Lucas 24:1-53 en Johannes 20:1-23.

Op Witte Donderdag is Jezus op de Olijfberg en wordt Hij verraden door Judas Iskariot. Hierop wordt Hij gearresteerd door soldaten die in dienst waren van de hogepriester. De Joodse leiders wilden hem ter dood veroordelen, maar dat mocht alleen de Romeinse gouverneur, Pontius Pilatus, doen. Pilatus verklaarde echter in het openbaar niets te zien waarom Jezus ter dood zou moeten worden veroordeeld. De aanklagers bleven echter aandringen. Ook verklaarden ze dat Jezus zich ‘koning der Joden’ noemde en dat dit al een veroordeling zou rechtvaardigen.

Pilatus kon hier niet goed onderuit komen als hij moeilijkheden met de Romeinse keizer wilde vermijden. Hij kon nog maar een oplossing zien van dit dilemma: het was traditie dat ter gelegenheid van het joodse feest Pesach een veroordeelde misdadiger gratie kreeg en het volk mocht kiezen welke dat zou zijn. Pilatus gaf nu de keus tussen Jezus en een moordenaar, veronderstellend dat het volk niet een moordenaar zou vrijlaten. Opgehitst door de leiders koos het volk echter voor vrijlating van de moordenaar Barabbas in plaats van Jezus. Jezus werd door Pilatus veroordeeld tot de dood aan het kruis. Hij waste daarbij zijn handen ‘in onschuld’. Jezus werd op vrijdag aan het kruis genageld, waar hij kort voor de joodse sabbat, op de vooravond van het Pesach, stierf. Door Jozef van Arimathea wordt Jezus begraven, in een graf dicht bij Golgotha.

Heel vroeg op de zondagmorgen gaan er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Ze vinden Hem daar echter niet, engelen vertellen hun dat Jezus is opgestaan. “Waarom zoekt u de levende onder de doden?” Kort daarop verschijnt Hij aan Maria van Magdalena. Daarop gaan de vrouwen naar de discipelen, die hen niet geloven. Toch gaan ze wel bij het graf kijken, Johannes en Petrus voorop. Diezelfde dag verschijnt Jezus aan twee volgelingen die onderweg zijn naar Emmaüs. Nadat Hij Zich aan hen geopenbaard heeft (bij het breken van het brood) haastten ze zich terug naar Jeruzalem om het de discipelen te vertellen. Terwijl ze hun verhaal aan het doen zijn, verschijnt Jezus in hun midden. Hij belooft hierbij de Heilige Geest te zenden en geeft ze de opdracht: “Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.”

Ik wil iedereen alvast een heel Vrolijk en Gezellig Paasweekend toewensen.
Geniet ervan!

Scheidingslijn