Categorieën
Nieuws

Verkeersstructuur binnenstad in discussie

Momenteel wordt door de gemeente met bewoners, gebruikers en ondernemers gesproken over het Verkeerscirculatieplan Binnensingelgebied. Dit plan gaat over de aanpak van de verkeersstructuur in en rond de binnenstad in de komende jaren. Het wordt steeds drukker en er gaan in dit gebied verschillende ingrijpende ontwikkelingen plaatsvinden, zoals de aanpak van de Spoorzone, nieuwbouw van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente en realisering van een stadscampus rond hogeschool Saxion.

Om de leefbaarheid, de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid te waarborgen, worden plannen opgesteld voor een goede geleiding en afwikkeling van het verkeer. Deze moeten passen in de ambitie van de stad, zoals die ook in de inleiding op de plannen wordt weergegeven: “De toekomstvisie Enschede 2020 die in 2007 tot stand is gebracht schetst het beeld van Enschede als een ondernemende, levendige kennis- en talentenstad met grootstedelijke allure. Een stad met in en rond het centrum aantrekkelijke woonmilieus maar ook een stad die nadrukkelijk uitnodigt om te bezoeken en te beleven. Ontwikkelingen die daarbij horen zijn – onder meer – het vergroten van de binnenstad richting MST, de Spoorzone en Roombeek. Een stad met een grotere variëteit aan voorzieningen, evenementen en hippe en spannende winkels, hoogwaardige architectuur en hoogbouw waar dat kan. Inmiddels zijn enkele projecten al in uitvoering, of staan op het punt om te worden gerealiseerd”.

Er is een drietal scenario’s opgesteld en in discussie gebracht. Deze komen in grote lijnen op het volgende neer.

* Scenario 1: op de Molenstraat autoverkeer in twee richtingen. De Beltstraat afsluiten voor doorgaand autoverkeer bij de Edo Bergsmalaan. Handhaven van de huidige verkeerssituatie met in twee richtingen autoverkeer op de gehele Zuidlus (achter V&D langs).

* Scenario 2: autoverkeer op de Molenstraat in één richting, van Oost naar West. De Beltstraat afsluiten voor doorgaand autoverkeer bij de Edo Bergsmalaan. Handhaven van autoverkeer in twee richtingen op het gedeelte van de Zuidlus ten oosten en zuiden van V&D (Brinkstraat en Mooienhof) Eenrichtingverkeer west – oost op het gedeelte van de Zuidlus ten westen van V&D (Boulevard/deel van Mooienhof).

* Scenario 3: vanaf de Oldenzaalsestraat kan autoverkeer de Molenstraat nog wel in- en uitrijden om een bestemming in de binnenstad te bereiken (zoals NS-station, Muziekkwartier), maar er is geen verbinding meer met de Deurningerstraat of de Hengelosestraat voorbij de Deurningerstraat. Er is dan geen doorgaand verkeer meer op de Molenstraat. De Beltstraat en ook het gedeelte van de Zuidlus ten westen van V&D wordt geheel afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Op het gedeelte van de Zuidlus ten zuiden en oosten van V&D blijft autoverkeer in twee richtingen mogelijk.

De gesprekken die nu worden gevoerd, moeten zicht geven op het draagvlak onder de bevolking en gebruikers voor de verschillende varianten en op ideeën die vanuit de samenleving worden aangedragen.

Tijdens de ledenvergadering van de PvdA op woensdag 23 maart zal ik met de aanwezigen in discussie gaan over de dilemma’s en keuzes die zich bij de varianten voordoen. De vergadering vindt plaats in De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17, en begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).

In de loop van het voorjaar komen de plannen aan de orde in de Stedelijke raadscommissie en vervolgens in de gemeenteraad. De fractie zal dan een standpunt innemen. Heeft u zelf ideeën of suggesties? Ik ontvang ze graag!
Scheidingslijn