Categorieën
Nieuws

Gratis openbaar vervoer voor 70-plussers wordt een feit

Vanaf begin juli 2011 kunnen 70-plussers in de daluren gratis gebruik maken van het openbaar vervoer in Enschede.

De ongeveer 16.000 mensen in deze leeftijdscategorie worden binnenkort per brief geïnformeerd over de aanvraagprocedure voor een persoonlijke “OV 70+ kaart”. Hiermee wordt het voornemen uit het coalitieakkoord 2010-2014 waargemaakt om 70-plussers in de daluren gratis gebruik te laten maken van het openbaar vervoer.

Begin september 2010 heeft de gemeenteraad, bij de herijking van het compensatiebeginsel Wmo, de criteria voor de regiotaxi aangescherpt en hebben we voorgenomen te stoppen met het zonder beoordeling toekennen van een vervoerspas aan 70-plussers. Invoering van gratis openbaar vervoer liet echter nog op zich wachten. Dat was voor mij reden om in januari schriftelijke vragen te stellen aan het College van B&W (te lezen op schriftelijke vragen gratis OV voor 70 plussers).

Belangrijke doelstellingen van gratis openbaar vervoer voor ouderen zijn wat mij betreft ten eerste het stimuleren van ouderen om deel te nemen aan activiteiten en ten tweede het proberen te voorkomen van maatschappelijk isolement. Hoe vaak lezen wij niet in de krant dat ouderen zich eenzaam voelen en steeds vaker met armoede te maken hebben? Gratis openbaar vervoer is voor hen een mooi steuntje in de rug. Zo kunnen zij vaker de deur uit om bijvoorbeeld familie of leeftijdsgenoten te bezoeken, om boodschappen te doen of om deel te nemen aan (maatschappelijke) activiteiten.

Persoonlijk denk ik dat je met de invoering van gratis openbaar vervoer een hele grote groep (indirect) uit het isolement kunt halen. Ook leidt het tot een beter gebruik van maatschappelijke investeringen, omdat buiten de spits de bussen minder bezet zijn en de lege stoelen prima benut kunnen worden door ouderen.

De gemeente heeft de afgelopen periode flink geïnvesteerd in vrijliggende busbanen in alle vier de windrichtingen. Eén van de doelen van deze hoogwaardig openbaar vervoerbanen (HOV) is de doorstroming richting stadscentrum te verbeteren en het openbaar vervoer gebruik te bevorderen. Ouderen die een auto hebben, zullen deze naar ik verwacht vaker laten staan of wellicht helemaal afschaffen, ook vanwege de steeds hogere brandstofprijzen. Dat heeft dan weer een positief effect op de capaciteitsbehoefte van de wegen en is uiteindelijk ook beter voor het milieu.

De invoering van gratis openbaar vervoer voor 70-plussers juichen we dan ook toe!

Lees ook:
‘Vrij bussen 70-plussers nergens voor nodig’
Invoering gratis openbaar vervoer 70 plussers
Scheidingslijn