Categorieën
Nieuws

Groot parkeeronderzoek binnensingelgebied Enschede

De gemeente Enschede wil het parkeren in de stad beter regelen en ontwikkelt daarvoor een parkeervisie. Als onderdeel hiervan wordt in de periode van maandag 19 september t/m woensdag 28 september een groot parkeeronderzoek gehouden in het binnensingelgebied. Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van I&O Research.

Verspreid over de dagen zullen tellers alle straten, pleinen en parkeergarages langslopen om te noteren hoeveel auto’s er geparkeerd staan. Ook de parkeerplaatsen op privé-terrein die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn worden geteld. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het binnensingelgebied en een smalle zone net buiten de singels.

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van de parkeervisie. In deze visie legt de gemeente vast hoe zij in de toekomst met het parkeren in Enschede om wil gaan. De visie heeft onder andere tot doel om het parkeren beter te structuren, zodat de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de stad verbeteren. Daarnaast is er aandacht voor het stimuleren van duurzaamheid en het oplossen van veelvoorkomende knelpunten in woonwijken. De parkeervisie moet begin 2012 klaar zijn.

Bron: Enschede.nl

Scheidingslijn