Categorieën
Nieuws

PvdA blij met (verwarmd) fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg

De PvdA is blij dat binnenkort begonnen kan worden met de aanleg van een fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg. Hiermee wordt een voornemen uit het coalitieakkoord uitgevoerd. Nog mooier is dat een deel van het fietspad mogelijk als ‘verwarmd fietspad’ wordt gerealiseerd.

Het advies- en ingenieursbureau Tauw heeft in Heino een succesvolle test gedaan, waarbij gebruik werd gemaakt van “Warmte Koude Opslag” (WKO). Volgens het bureau kan met behulp van een “asfaltcollector” warmte die in de zomer wordt opgeslagen in de ondergrond, in de winter weer worden afgegeven, en omgekeerd. Een ijs- en sneeuwvrij fietspad verhoogt het fietscomfort en voorkomt ongevallen. Statistieken laten zien dat 5 tot 10 procent van de fietsongevallen is toe te schrijven aan gladheid. Bijkomend voordeel is dat geen strooizout nodig is.

De Zuid Esmarkerrondweg wordt veel gebruikt door leerlingen van de Scholingsboulevard en het Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan. Het is eigenlijk geen aantrekkelijke weg om te fietsen. Door de fysieke inrichting van de weg voelt het voor fietsers niet veilig. Dit komt door de smalle rijbaan, scherpe bochten, hoge verkeersintensiteit en de snelheidslimiet van 60 km/u in relatie tot de geringe snelheid van fietsers.

De aanleg van het meest noordelijke deel (tussen Stenversweg en Derkinkweg) zal in het vierde kwartaal van 2013 starten en als alles meezit, kunnen we eind 2014 gebruik maken van een vrijliggend fietspad langs de hele Zuid Esmarkerrondweg.

Het fietspad zal in totaal een kleine 2 miljoen euro gaan kosten. Wanneer een deel ervan als verwarmd fietspad wordt aangelegd, zal dat ongeveer 10 tot 15 procent duurder zijn dan een gewoon fietspad. Daar staat tegenover dat we hiermee ongelukken kunnen voorkomen en wellicht een besparing bereiken omdat er niet meer gestrooid hoeft te worden.