Categorieën
Nieuws

Draag uw steentje bij! De situatie in Syrië verslechtert met de dag

Persbericht

Het is u vast niet onopgemerkt gebleven dat de situatie in Syrië steeds schrijnender wordt. Schrijnend op economisch, politiek en humanitair vlak. Het rechtssysteem dat veiligheid van burgers nastreeft, is niet meer werkbaar. Het welzijn van onze volksgenoten in Syrië neemt hierdoor met de dag af. Het gevaar loert op elke straathoek en de burgers kunnen zich geen toekomstbeeld meer veroorloven. De afgelopen weken heeft de burgeroorlog onze waardevolle steden Kamishly en Al Hassaka bereikt. Steden waar een groot deel van onze bevolkingsgroep woonachtig is. Door de schrijnende situatie zijn veel volksgenoten gevlucht of ondergedoken. Het percentage Christenen neemt betreurenswaardig genoeg steeds verder af. We kunnen niet meer om de situatie heen en moeten tot actie overgaan om onze broeders en zusters in het Vaderland te helpen.

Hoe kunnen wij vanuit het Westen tot effectieve actie overgaan?
Sinds enige tijd heeft het AMVE-bestuur* contact met de Syrische Christelijke Hulp Organisatie (SCRO: Syrian Christian Relief Organisation). De SCRO is in Kamishly “Syrië” opgericht. Het heeft tot doel om humanitair hulp te verlenen aan burgers en staat geheel los van de politiek. Burgers die het moeizaam kunnen redden, wordt hulp aangeboden middels voedselpakketten. Daarnaast verzorgt SCRO een EHBO cursus voor jongeren om anderen in geval van nood van de juiste hulp te voorzien.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
De voorzitter – Dr. Samir Ibrahim
Vice voorzitter – Ir. Hani Ibrahim
Secretaris – Ir. Aurok Hanna
Projectleiders – Priester Yacoub Gouriye en de heer Sleman Gouriye
Lobbyist – De heer Issa Rashied
Activiteitenbeheer – Ir. Isthar Shabo en mevrouw Nirany Dasho
Overige bestuursleden – Amar Fargo, Anton Touma & Dr. Sbartha Behnan

Daarnaast heeft de organisatie vertegenwoordigers in het buitenland:
Nederland – Samir Eliyo
Amerika – Maya Hanna
Turkije – Jamil Diyarbakli
Zweden – Aboud Touma

Om u van meer informatie te voorzien over de werkwijze en actiebereidheid van SCRO, organiseert de AMVE in samenwerking met de SCRO een bijeenkomst.

Deze vindt plaats op zondag 10 maart om 19.30 uur in het AMVE gebouw aan de Reulver 112a te Enschede.

U zult het ongetwijfeld mee eens zijn dat wij tot actie moeten overgaan om ons volk een steuntje in de rug te geven. Dit kunt u doen door een eerste stap te zetten en naar de bijeenkomst te komen. Eenieder die graag een steentje bij wil dragen is van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Aryous Ailo
Voorzitter AMVE Bestuur

Assyrische Mesopotamische Vereniging Enschede (AMVE)

* Eind jaren tachtig is het aantal Assyriërs in Nederland zodanig gestegen (tegenwoordig leven er ongeveer 25.000 Assyriërs in Nederland), dat het idee ontstond om een culturele vereniging en tevens een ontmoetingsplaats op te richten. Met dat idee in het achterhoofd hebben een aantal Assyriërs in 1987 de Assyrische Mesopotamische Vereniging in Enschede (AMVE) opgericht. De AMVE heeft vanaf het eerste moment van zijn bestaan getracht om de Assyrische cultuur taal en tradities te verzorgen en daarnaast ook de integratie binnen de Nederlandse samenleving te bevorderen.

Deze doelen probeert de AMVE via de verschillende commissies doormiddel van gerichte activiteiten te verwezenlijken, zoals:

  • Het ontplooien van educatieve activiteiten
  • Het ontplooien van recreatieve activiteiten
  • Het verzorgen van culturele activiteiten
  • Fungeren als een informatiebron over de Assyriërs
  • Het verzorgen van taal cursussen, zowel in het Suryoyo/Assyrisch als de Nederlandse Taal
  • Gerichte activiteiten en projecten organiseren voor jongeren (hangout), vrouwen en ouderen
  • Als een brug fungeren tussen de Assyrische gemeenschap en de Nederlandse samenleving ter bevordering van de integratie proces
  • Deelname aan multiculturele activiteiten in de stad Enschede en omgeving
  • Samenwerken met de plaatselijke Nederlandse en allochtonen instellingen en organisaties
  • http://www.facebook.com/hudrobethnahrin.enschede

Noot voor de redactie: voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met Aryous Ailo (voorzitter AMVE), 06 – 20 18 94 41 of aryous125@hotmail.com