Categorieën
Nieuws

‘Ik raakte mijn vrienden kwijt’

Huis aan Huis 24 november 2010 – Door: Jacco Stijkel

ENSCHEDE – Het was een verschrikkelijke gebeurtenis die de wereld schokte. Op 31 oktober drongen moslimfundamentelisten gelieerd aan Al Qaida een katholieke kerk binnen in Bagdad, Irak, Ze gijzelden de bezoekers en schoten vervolgens tientallen mensen dood. Jakob Anuba, een Irakees die sinds 2005 in Enschede woont, raakte bij deze aanslag kennissen en vrienden kwijt. “Door het vele geweld zijn Irakese christenen gedwongen om te vluchten. Zij moeten geholpen worden.”

Anuba is in 1998 naar Nederland gevlucht. Als christen had hij geen leven onder het regime van Saddam Houssein. “Familie van mij woont nog wel in Bagdad en Mosul. Ik hoorde het vreselijke bericht op het nieuws en heb direct met hen contact opgenomen. Uiteraard ben ik ontdaan. Ook omdat het een gerichte actie is tegen christenen.” Dit staat niet op zichzelf. Sinds de val van Saddam zijn er 22 kerken gebombardeerd, tientallen geestelijken vermoord en zijn de christenen hun leven niet veilig. “Eigenlijk gaat de geschiedenis veel verder terug. Het Midden Oosten was 1400 jaar geleden een christelijk gebied. In die tijd was 90 procent van de Irakezen christen, nu is dat nog slechts 3 procent. Christenen woonden in heel Irak, maar in het recente verleden zijn ze verdreven naar de Nineveh-vlakte in het Noorden van Irak. Nu zijn ze zelfs daar niet meer veilig en moeten ze vluchten naar landen als Turkije, Syrië en Jordanie. Daar is de situatie maar heel iets beter voor hen.”

De moslimextremisten willen van Irak een 100 procent Islamitische staat maken. “De situatie rond de regering is volstrekt instabiel. Aanhangers van Saddam, groepen die gelieerd zijn aan Al Qaida en andere moslimgroeperingen strijden om de macht. Door aanslagen te plegen willen ze laten zien hoe sterk ze zijn. Als christenen kunnen en willen we daar weinig tegenover stellen. Wij grijpen niet naar het zwaard. Bovendien zijn de meeste christenen arm. We hebben niet de financiële middelen om een rol van betekenis te spelen. We krijgen ook geen hulp van buitenaf. De Amerikanen hebben destijds de belofte gedaan om ons te beschermen, maar daar is weinig van terecht gekomen.”

Volgens Anuba moeten er nu twee dingen gebeuren. “In de eerste plaats moet een veilige opvang van de vluchtende christenen worden gegarandeerd. Ten tweede moet er een gebied komen, bij voorkeur de Nineveh-vlakte, komen waar christenen autonomie krijgen. Een plek waar ze veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Waar christenen een normaal bestaan kunnen opbouwen.”

George Hanna, gemeenteraadslid van de PvdA en actief in het verenigingsleven, voert actie voor de Iraakse christenen. Het comité Stop vervolging christenen in Irak heeft onlangs een petitie aangeboden aan Tweede Kamerleden Sharon Dijksma (PvdA), Pieter Omtzigt (CDA) en Joel Voordewind (ChristenUnie).
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Petitie overhandigd aan Kamerleden Omtzigt en Dijksma

HENGELO [14 november 2010]– In de Syrisch-orthodoxe MariaKerk in Hengelo hebben zo’n 500 mensen zondag een herdenking bijgewoond ter nagedachtenis van de slachtoffers van de bomaanslag op de Syrisch-katholieke kathedraal “Saiedat Al-najaat” in Bagdad.

Op 31 oktober bestormde een terroristische groepering behorend tot de organisatie “De Islamitische Staat van Irak”, gelieerd aan Al-Qaida, de kathedraal binnen en pleegde een barbarse slachtpartij onder de gelovigen. De daders openden het vuur op de biddende kerkgangers met als gevolg dat bijna zestig mensen omkwamen waaronder 2 priesters, een pasgetrouwde stel en Adam een jonge van nog maar 3 jaar oud. De slachtoffers behoren tot de oorspronkelijke bewoners van Mesopotamië (o.a. het huidige Irak) namelijk het Assyrisch/Suryoyo/Chaldeeuwse volk.

De herdenkingsbijeenkomst werd met een openingsgebed ceremonieel geopend door Mor Polycarpus Augin Aydin, bisschop van de Syrisch-orthodoxe Kerk in Nederland. Onder begeleiding van de Mor Ephrem Koor kwamen vervolgens 4 kinderen de zaal binnen met een grafkist in hun hand, gevolgd door 6 kinderen die een kruis droegen.

Na een welkomstwoord van de gastvrouw Mari Ailo, werden de aanwezigen gevraagd om een minuut stilte. Vervolgens volgden een aantal toespraken van Pieter Omtzigt, Tweede Kamer lid voor het CDA, Sabri Atman, voorzitter Seyfo Center, Sharon Dijksma, Tweede Kamer lid voor de PvdA, Noël Kas Tuma, priester van Syrisch-katholieke kerk in Nederland, Ishak Hormiz, Assyrische Democratische Beweging en Sanharib Mirza, Assyrische Democratische Organisatie Nederland.

Alle sprekers hebben de bloedige gijzelingsactie veroordeelt en ieder heeft toegezegd vanuit zijn eigen discipline bij de Nederlandse en de Iraakse regering erop zal aandringen dat er maatregelen genomen moeten worden dat zoiets afschuwelijk niet nog een keer kan gebeuren.

Tussen de toespraken door, zong het Mor Ephrem Kool van de AMVE o.l.v. Elias Musake enkele liturgische gezangen en werden o.a. 2 gedichten voorgedragen door dichters Said Lahdo en Habib Gouriye.

Later op de avond werd een petitie overhandigd namens het comité “Stop vervolging christenen in Irak” door Mor Polycarpus Augin Aydin en Priester Noël Kas Tuma aan het Kamerlid Pieter Omtzigt en Kamerlid Sharon Dijksma. De petitie, die pleit voor het veroordelen van deze afschuwelijke misdaad en roept de Irakese regering op haar politieke en juridische verantwoordelijkheid op zich te nemen.
Dit houdt onder andere in:

 1. dat ze de nodige veiligheidsmaatregelen neemt om ons volk en zijn kerken te beschermen.
 2. dat een nationale onderzoek wordt uitgevoerd en de schuldigen worden berecht.
 3. dat ze samen met de Assyrisch/Suryoyo/Chaldeeuwse gemeenschap, binnen de kader van de internationale en Irakese wetgeving, werkt aan de oprichting van een autonome regio in de Nineve-vlakte.
 4. dat ze meewerkt aan de veilige terugkeer van alle Assyrisch/Suryoyo/Chaldeeuwse ontheemden en vluchtelingen.

De ondertekenaars doen namens de Assyrisch/Suryoyo/Chaldeeuwse gemeenschap in Nederland een beroep op de Nederlandse overheid zich in te zetten voor het volgende:

 1. De eis van de Irakese christenen voor een autonome regio te ondersteunen.
 2. De internationale gemeenschap op de hoogte brengen van de desastreuze situatie van christenen in Irak.
 3. Humanitaire en financiële steun bieden aan de christenen in Irak.
 4. Voorlopig geen christelijke vluchteling naar Irak terug te sturen.
 5. Bij de Irakese overheid erop aandringen dat de nationale, culturele en religieuze rechten van de Assyrisch/Suryoyo/Chaldeeuwse gemeenschap in Irak worden gewaarborgd.

De petitie werd ondertekend door:

 • De Syrisch-Orthodoxe Kerk Nederland
 • De Syrisch-Katholieke Kerk Nederland
 • Assyrische Democratische Organisatie (ADO)
 • Assyrische Democratische Beweging (ADM)
 • Federatie Tur-Abdin Nederland (FTN)
 • De stichting Suryoye Platform Overijssel (SPO)
 • De Assyrische Mesopotamische Vereniging in Enschede (AMVE)
 • Suryoye Culturele vereniging Tur-Abdin Hengelo (TA)
 • De Assyrische Jongeren Federatie in Nederland (AJF)
 • Seyfo Center (Assyrian Genocide Research Center)
 • Nineve Vereniging Vriezenveen
 • Centrum Informatie en Documentatie Assyrië (CIDA)
 • Stichting Assyrië in Oldenzaal

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Uitnodiging herdenkingsbijeenkomst Stop vervolging christenen in IrakGeachte heer/mevrouw,

De christenen in Irak zijn weer slachtoffer geworden van een terroristische aanslag. Op 31 oktober jl. bestormden leden van een groepering de ‘Islamitische Staat van Irak’, gelieerd aan Al Qaida, de Syrische Katholieke Kerk (Sayidat al-Nejat kerk) in Bagdad en gijzelden meer dan 100 kerkgangers.

Het Iraakse leger beëindigde uiteindelijk de gijzeling, maar met als gevolg dat meer dan 60 mensen de dood hebben gevonden. De vervolging van christenen in Irak is sinds de val van het dictatoriale regime van Saddam Hussein alleen maar toegenomen waardoor al meer dan de helft van de christelijke Assyrische/Suryoyo/Chaldeeuwse gemeenschap hun vaderland hebben verlaten en nog een klein aantal van 600.000 in Irak leeft.

Hierdoor is de roep voor een autonome regio voor de christelijke Assyrische/Suryoyo/Chaldeeuwse gemeenschap in de Nineve vlakte toegenomen.

Uit solidariteit met de christenen in Irak organiseren de Assyrisch/Suryoyo/Chaldeeuwse organisaties in Nederland as zondag om 19:00 uur een herdenkingsbijeenkomst in de Syrisch Orthodoxe Maria Kerk in Hengelo (Sportlaan Driene 6).

Graag willen wij u uitnodigen deze herdenkingsbijeenkomst bij te wonen.

Aanmelden per mail: grghnn@gmail.com

Namens,
Organisatiecomité Stop vervolging christenen in Irak

— — —
Met vriendelijke groet,
G.C. (George) Hanna

Scheidingslijn