Categorieën
Nieuws

Uitnodiging herdenkingsbijeenkomst Stop vervolging christenen in IrakGeachte heer/mevrouw,

De christenen in Irak zijn weer slachtoffer geworden van een terroristische aanslag. Op 31 oktober jl. bestormden leden van een groepering de ‘Islamitische Staat van Irak’, gelieerd aan Al Qaida, de Syrische Katholieke Kerk (Sayidat al-Nejat kerk) in Bagdad en gijzelden meer dan 100 kerkgangers.

Het Iraakse leger beëindigde uiteindelijk de gijzeling, maar met als gevolg dat meer dan 60 mensen de dood hebben gevonden. De vervolging van christenen in Irak is sinds de val van het dictatoriale regime van Saddam Hussein alleen maar toegenomen waardoor al meer dan de helft van de christelijke Assyrische/Suryoyo/Chaldeeuwse gemeenschap hun vaderland hebben verlaten en nog een klein aantal van 600.000 in Irak leeft.

Hierdoor is de roep voor een autonome regio voor de christelijke Assyrische/Suryoyo/Chaldeeuwse gemeenschap in de Nineve vlakte toegenomen.

Uit solidariteit met de christenen in Irak organiseren de Assyrisch/Suryoyo/Chaldeeuwse organisaties in Nederland as zondag om 19:00 uur een herdenkingsbijeenkomst in de Syrisch Orthodoxe Maria Kerk in Hengelo (Sportlaan Driene 6).

Graag willen wij u uitnodigen deze herdenkingsbijeenkomst bij te wonen.

Aanmelden per mail: grghnn@gmail.com

Namens,
Organisatiecomité Stop vervolging christenen in Irak

— — —
Met vriendelijke groet,
G.C. (George) Hanna

Scheidingslijn