Categorieën
Nieuws

Kruispunt met relatief veel ongevallen

Het kruispunt Broekheurnering/Broekheurnerrondweg is begin 2010 aangemerkt als een kruispunt met relatief veel ongevallen. Op het kruispunt hebben in 3 jaar tijd 12 ongevallen plaatsgevonden, waarvan 4 letselongevallen. De meeste ongevallen gebeuren tijdens het oversteken van fietsers.

Voor de buurtbewoners en de wijkraad Helmerhoek was het genoeg aanleiding om het te agenderen in de Stadsdeelcommissie Zuid van 7 december 2010.

Rutger van Aken, verkeersdeskundige van de Gemeente Enschede heeft ons vanavond tijdens Stadsdeelcommissie Zuid dd 15 maart 2011 gepresenteerd welke korte termijnmaatregelen eventueel genomen kunnen worden om de situatie te verbeteren:

1) Creëren fietsoversteek aan oostzijde (Broekheurnerrondweg)
2) Verwijderen noordelijke fietsoversteek
3) Aanpassing middengeleiders gemotoriseerd verkeer
4) Aanbrengen effectievere bebording
5) Creëren poortwerking t.h.v. komgrens

De heer Landegge, een bewoner van de Helmerhoek voegde daar aan toe dat wanneer je de zuidelijke fietsoversteek zo’n 100 meter ten zuiden van het kruispunt verplaatst, je een iets overzichtelijker situatie creëert voor fietsers.

Mevrouw Prijs van de bewonerscomité is tegen het opheffen van de noordelijke fietsoversteek, ze wenst verder meer politiecontroles op snelheidsovertredingen en heeft het liefst over paar jaar een rotonde.

De heer Ezendam, voorzitter van wijkraad Helmerhoek betreurt dat niet gekozen is voor een algehele aanpak van het kruispunt, beseft dat alle beetjes helpen en sluit zich (onder protest) aan bij voorgestelde aanpak.

Omdat wij er nog niet helemaal uit zijn, hebben wij besloten om maandag 21 maart 2011 om 8:00 uur de situatie ter plekke te gaan bekijken.

Wordt vervolgd!
Scheidingslijn