Categorieën
Nieuws

Fietsvisie een primeur voor Enschede

Maandag 16 januari hebben we in de Stedelijke raadscommissie gesproken over de langverwachte Fietsvisie 2012-2020. Het vaststellen van een visie specifiek voor de fietser is een primeur voor Enschede!

De discussie is de afgelopen tijd aardig op gang gekomen, mede door het raadsatelier van 3 oktober 2011, georganiseerd door de PvdA, over de betekenis van een actief fietsbeleid in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.

Ik heb ambtenaren en verantwoordelijk wethouder Hans van Agteren complimenten gegeven, omdat er eindelijk een visie ligt met duidelijke doelstellingen en heldere ambities in procenten om te komen tot een toename van het aantal verplaatsingen per fiets.

Wat de PvdA betreft zijn die overigens nog niet hoog genoeg: wij zouden voor 40% fietsgebruik (tot 7,5 km) kiezen in plaats van de 38% waarvoor in de Fietsvisie wordt gekozen. Onze reden voor de keuze van 40% is dat wij een aantal jaren geleden op 39% hebben gestaan en 38% voor Enschede een teruggang zou zijn. Buurgemeente Hengelo zit bijvoorbeeld op 40% en Groningen al op 46%.

Met de Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente is Enschede echt een studentenstad en naar mijn mening zouden wij hier meer uit kunnen halen. Maandag 23 januari komt de Fietsvisie aan de orde in de gemeenteraad. Ik zal dan voorstellen om een hogere ambitie vast te stellen.

Ook heb ik erop aangedrongen dat ambtenaren meer gestimuleerd worden om op de fiets naar hun werk te gaan. Als wij willen dat meer mensen de fiets pakken, dan moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. We vinden het ook erg belangrijk dat meer samen opgetrokken wordt met partners in de stad, zoals Saxion Hogeschool, Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente, Politie en de Regio Twente, op het gebied van stimulering en promotie van fietsgebruik. Dat kan bijvoorbeeld door acties als fietscheck, cq. onderhoudsdagen en prijzen in fietsonderdelen voor gemaakte kilometers.

Het amendement fietsbeleid Enschede, waarmee de gemeenteraad op 7 november 2011 een bedrag van 1 miljoen euro extra vrijmaakte voor een inhaalslag in het onderhoud van fietspaden en aanpak van verkeersonveilige knelpunten op korte termijn, is in de Fietsvisie niet goed verwerkt. De nadruk ligt daarin meer op een aantal grotere projecten, soms pas in latere jaren, en te weinig op de beoogde inhaalslag. Ik heb er kritische opmerkingen over gemaakt. De wethouder heeft de fout toegegeven en toegezegd dit te corrigeren, zodat het bedrag nog in 2012 wordt ingezet voor het beoogde doel.

Ik kijk uit naar maandag 23 januari, als de gemeenteraad de Fietsvisie vaststelt. Een memorabel moment!