Categorieën
Nieuws

Eindejaarsgedachten 2011

De straten van Enschede zijn omgetoverd met mooie lichtjes en versieringen. In de winkels heerst een gezellige sfeer. De lucht van oliebollen, Glühwein, kaneel en veel andere hemelse geuren komen je in de hele stad tegemoet. 

Kerst is wat mij betreft een echt familiefeest! Lekker samen met familie en vrienden dineren, met warme chocolademelk romantisch voor het knapperend haardvuur zitten (persoonlijk heb ik de dvd variant, maar net zo gezellig en knus)!

Kortom, het is weer bijna kerst!!! De tijd vliegt en we hebben alweer bijna een jaar achter ons liggen.

Eindejaarsgedachten over mobiliteit…
Het afgelopen jaar is een enorm druk jaar geweest, waarin wij veel hebben bereikt. Bij het onderwerp mobiliteit is het tot nu toe vooral gegaan over het openbaar vervoer. In Enschede hebben wij flink geïnvesteerd in vrijliggende busbanen in alle vier windrichtingen. De busbanen worden niet alleen door bussen gebruikt, maar hebben ook een belangrijke functie voor brandweer en ambulances en dus voor onze veiligheid. Verder hebben wij de invoering van gratis openbaar vervoer voor 70 plussers weten te realiseren. Wat de PvdA betreft, een geslaagde actie omdat wij willen voorkomen dat ouderen in een maatschappelijk isolement raken. Zij kunnen zo vaker de deur uit om bijvoorbeeld familie of leeftijdsgenoten te bezoeken, om boodschappen te doen of om deel te nemen aan (maatschappelijke) activiteiten. Ouderen die een auto hebben, zullen die wellicht vaker laten staan of misschien helemaal afschaffen, ook vanwege de steeds hogere brandstofprijzen. Dat heeft dan weer een positief effect op de capaciteitsbehoefte van de wegen (singels) en dat is uiteindelijk ook beter voor het milieu.

…fietsbeleid…
We hebben het afgelopen jaar de fietser weer op de agenda gezet, om te beginnen met een Raadsatelier over de betekenis van een actief fietsbeleid in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid in Enschede. Fietsen is niet alleen goed voor de bereikbaarheid van de binnenstad, maar ook beter voor het milieu en uitstekend voor de gezondheid! Tijdens de behandeling van de Programmabegroting werd ons amendement om € 1 miljoen vrij te spelen voor een inhaalslag in onderhoud van fietspaden de veiligheid bij kruispunten aangenomen. Een ander punt was realisatie van het fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg. De aanleg van dit fietspad speelt al vele jaren. Auto’s en fietsers moeten dezelfde smalle, bochtige weg delen wat tot gevaarlijke situaties leidt. De aanleg van een fietspad staat bovendien opgenomen in het coalitieakkoord. We brachten dit in bij de begrotingsbehandeling en hadden al een amendement in de achterzak om geld vrij te maken voor een snelle aanpak. Uiteindelijk kregen wij de toezegging dat de aanleg vóór 2014 gaat beginnen. Verder hebben wij ons ingezet om in de op te stellen fietsbeleidsnota, die begin 2012 zal verschijnen, met een heldere ambitie in procenten te komen voor de verhoging van het aantal verplaatsingen per fiets. Mijn pleidooi om van Enschede weer een fietsstad te maken is in 2011 begonnen en zal in 2012 zeker een vervolg krijgen.

… en jongeren
Mijn andere speerpunt is jongeren. Met de meeste jongeren in Enschede gaat het gelukkig goed. Een kleine groep heeft de afgelopen periode echter voor ‘overlast’ en criminaliteit gezorgd. Jongeren hebben problemen thuis of op school. De politie heeft goed werk geleverd bij de aanpak van de overlastgevende groepen. Wij hebben straatcoaches ingezet om de politie te ondersteunen en om mee te denken over preventieve aanpak om “overlast” te voorkomen. Verder hebben wij onveilige situaties kunnen oplossen door lijntjes kort te houden en frequent met omwonenden, ondernemers en niet in de laatste plaats met jongeren samen naar oplossingen te zoeken. Bij overlast van jongeren gaat het natuurlijk ook om beeldvorming. Ouderen hebben soms een subjectief negatief beeld, waar angst een rol bij speelt. Wanneer een groep jongeren bij elkaar komt, wil dat niet altijd zeggen dat ze overlast gaan veroorzaken. Ik vind dat wij een taak hebben jongeren de mogelijkheid te bieden tot het volgen van een opleiding, het vinden van een stageplek en/of een (bij)baan en het kunnen sporten bij een (betaalbare) sportvereniging. Dan hebben zij minder tijd en energie om op straat rond te hangen en dus “overlast” te veroorzaken. Wij hebben de afgelopen periode op vele plekken voorzieningen weten te realiseren waar jongeren bij elkaar kunnen komen om sport- en culturele activiteiten te kunnen ontplooien. Sporten is gezond. Ook ontmoet je nieuwe mensen en bouw je nieuwe contacten op. Dat is goed voor je zelfvertrouwen.

Mijn motto voor 2012 is: “Beweeg elke dag minimaal een half uur! Bewegen is gezond! Ga sporten!”

Ik wens u allen prettige kerstdagen en een voorspoedig, gezond en gelukkig 2012!!!