Categorieën
Nieuws

Onduidelijkheden gezondheidscentrum Helmerhoek deels weggenomen

Op donderdag 1 maart was ik aanwezig bij de vergadering van de wijkraad Helmerhoek met als hoofdthema het gezondheidscentrum. Bewoners, ondernemers en wijkraad hebben zich de afgelopen tijd zorgen gemaakt over de nieuwe ontwikkelingen. Zelf heb ik over de situatie gesprekken gevoerd met bewoners en mailcontact gehad met de wethouder en de stadsdeelmanager. Bewoners meldden dat op internet allerlei tekeningen circuleren over het nieuwe gezondheidcentrum dat op de plek komt van het huidige wijkcentrum De Helmer, zonder dat zij daarvan op de hoogte waren.

Stadsdeelwethouder Wallinga en stadsdeelmanager Nekkers hebben zich de afgelopen week ingespannen om de commotie weg te nemen. Zo hebben zij gesprekken gevoerd met ondernemers van winkelcentrum Helmerhoek, met bewoners van De Runenberghoek en natuurlijk met de wijkraad om onduidelijkheden weg te nemen.

Tijdens de wijkraadvergadering hebben stadsdeelmanager Nekkers, clustermanager Bas Morsink en Nico Pen van woningcorporatie De Woonplaats uitgelegd waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Zij hebben toegegeven dat in de communicatie met de wijk wellicht fouten zijn gemaakt.

De uiteindelijke keuze voor de locatie van wijkcentrum De Helmer heeft onder meer te maken met het exploitatieverlies van € 50.000 dat dit wijkcentrum op jaarbasis heeft. Door een koppeling met het gezondheidscentrum ontstaat zowel voor het wijkcentrum als voor het gezondheidscentrum een win-win situatie.

Omdat er nog geen handtekening is gezet, is gekozen voor de vorming van een projectgroep die frequent bij elkaar komt om mee te denken over de wijkfunctie en zaken als parkeerproblemen en verkeersveiligheid.

Joris van de Schilde is benoemd tot contactpersoon namens de gemeente en voorzitter van de projectgroep. Zijn taak zal zijn om alle vragen in ontvangst te nemen en tijdig te communiceren met geïnteresseerden over nieuwe ontwikkelingen. Omdat niet iedereen vertegenwoordigd zal zijn in de projectgroep, heb ik voorgesteld om een soort forum op te zetten op internet om geïnteresseerden frequent op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. De website van de wijkraad Helmerhoek zou daarvoor een mogelijkheid kunnen zijn.

Binnen drie weken zal duidelijk worden of de gemeente en De Woonplaats er financieel uit komen. Dan zal een intentieverklaring getekend worden. In de volgende vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid zal dit onderwerp op de agenda staan.

Als PvdA zijn wij blij dat de meeste onduidelijkheden weg zijn genomen en dat de komende periode vooral ook naar de kansen gekeken kan worden. Persoonlijk zal ik de vinger aan de pols houden.