Categorieën
Nieuws

Rondvraag “Onoverzichtelijke situatie bij de Broekheurne-Ring”

Rondvraag stadsdeelcommissie Zuid 25 september 2012

Naar aanleiding van enkele ongevallen op de Broekheurne-Ring zijn wij door verschillende bewoners van Zuid benaderd over de onoverzichtelijke situatie bij de Broekheurne-Ring.
De volgende punten worden door de bewoners genoemd als verkeersonveilig. Het kruispunt De Posten/Broekheurne-Ring/De Kiepe, de oversteek Broekheurne-Ring nabij het winkelcentrum, de kruising Wesselerbrinklaan/Het Lang en de kruising Broekheurnerondweg/Wesselerbrinklaan/Vlierstraat.

Bij alle voorbeelden zou het gaan om onoverzichtelijkheid en te hoge snelheden van automobilisten.

Voor de PvdA aanleiding om de volgende vragen te stellen:

  1. Zijn bij de wethouder deze geluiden ook bekend?
  2. Wat is de objectieve situatie ten aanzien van de verkeersongevallen op de genoemde punten? Is daar een overzicht van?
  3. Zijn er maatregelen in voorbereiding om de situatie op de genoemde punten te wijzigen, cq. te verbeteren?

Handtekening
Enschede,  17 september 2012

George Hanna
PvdA-fractie Enschede