Categorieën
Nieuws

Verkeersveiligheid in Zuid heeft volle aandacht

Op dinsdag 25 september heb ik in de rondvraag van de stadsdeelcommissie Zuid vragen gesteld over de verkeerssituatie op verschillende kruispunten in de Wesselerbrink, zoals De Posten/Broekheurne-Ring/De Kiepe, de oversteek Broekheurne-Ring nabij het winkelcentrum, de kruising Wesselerbrinklaan/Het Lang en de kruising Broekheurnerondweg/Wesselerbrinklaan/Vlierstraat. In de afgelopen tijd hebben daar verschillende ongelukken plaatsgevonden en door bewoners van de Wesselerbrink worden ze als onveilig ervaren.

Stadsdeelwethouder Ed Wallinga antwoordde dat de kruispunten bij De Posten, Het Lang en De Kiepe inmiddels zijn aangepast. Zo is de uitritconstructie naar Het Lang versmald en is de aansluiting van De Posten voor fietsers verbeterd. Wat betreft de objectieve situatie op genoemde kruispunten werd geantwoord dat de registratiegraad van verkeersongevallen de laatste jaren erg is teruggelopen, omdat de politie niet meer bij alle ongevallen ter plekke komt kijken. Dit is met name van toepassing op ongevallen waarbij enkel materiële schade is ontstaan. Ernstiger ongevallen worden wel geregistreerd.

In de periode 2007-2011 is op het wegvak Broekheurne-Ring, tussen De Posten en de Wesselerbrinklaan, één dodelijk slachttoffer gevallen doordat een automobilist teveel rechts reed en hierdoor een fietser van achteren aanreed. Voor alle kruispunten geldt dat de belangrijkste ongevalsoorzaak “het niet verlenen van voorrang” aan overige verkeersdeelnemers is. Uit de verkeersongevalcijfers over 2012 blijkt dat de ongevallen die plaatsvonden rond De Posten alleen materiële schade of licht letsel (gewonden) tot gevolg hebben gehad; het dodelijk ongeval van 17 augustus jl. uitgezonderd. Op de overige kruispunten komt een enkel ongeval voor. Oorzaken zijn het negeren van rood licht en het niet verlenen van voorrang. Door het niet verlenen van voorrang is op het kruispunt met de Vlierstraat één dodelijk ongeval gebeurd.

Objectief gezien gebeuren er wel ongevallen, maar niet zo veel dat de situaties als onveilig kunnen worden bestempeld. Dit neemt niet weg dat weggebruikers en omwonenden de kruispunten subjectief als onveilig kunnen ervaren.

Op mijn vraag of meer maatregelen in voorbereiding zijn om de situatie op de genoemde punten te wijzigen of te verbeteren, antwoordde de wethouder dat, ook naar aanleiding van geluiden uit de wijk, onlangs een schouw is gehouden bij het kruispunt met de Posten. Bekeken zal worden welke maatregelen een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheidsbeleving. De bereikbaarheid van winkelcentrum Wesselerbrink wordt meegenomen in het masterplan voor het nieuwe winkelcentrum. Uitgangspunt is om de verbinding met de omliggende wijken te verbeteren.

Verder wordt de rotonde Buurserstraat/Broekheurne-Ring verbeterd, is er een duidelijke entree van de bebouwde kom gerealiseerd in de Usselerrondweg, is de schoolomgeving in het Stroink aangepakt, is een goede oversteek gerealiseerd op de Knalhutteweg naar het Cruijfcourt en wordt binnenkort begonnen met de schoolomgeving van Het Riet.

Ik ben blij dat de wethouder heeft aangegeven dat verkeersveiligheid de volle aandacht heeft. Er zijn al verschillende kruispunten aangepakt en wat mij betreft zijn we op de goede weg met de nog te nemen maatregelen.