Categorieën
Nieuws

Onlogische verkeerssituaties Helmerhoek aanpakken

Op maandag 26 november heb ik samen met Tonnie Loevering, wijkbeheerder Helmerhoek, een rondje gemaakt in Enschede-Zuid. Dit heb ik gedaan naar aanleiding van een aantal klachten van bewoners van Boerskottenhoek en Bekspringhoek over de verkeerssituatie.

Samen hebben wij geconstateerd dat bepaalde (auto)wegen en fietspaden niet voorzien zijn van de juiste bebording. Zo is bijvoorbeeld het fietspad naar het Rutbeek (Groot Bruninkstraat) met een 30 km bord aangegeven i.p.v. een fietsbord en is het fietspad niet voorzien van een klappaal. In de praktijk is het dus mogelijk om met de auto vanaf de Usselermarkeweg via het naamloze (fiets)pad en de Groot Bruninkstraat naar de Heersenkampweg te rijden, een sluiproute richting het Rutbeek.

Verder kreeg ik te horen dat de klappalen (ook wel Verlopa palen genoemd) van de fietspaden er standaard 6 maanden uit liggen i.v.m. de strooiperiode. De klappalen liggen tussen oktober en maart op de grond. Sneeuw of geen sneeuw! Terwijl de functie van die palen juist is om te zorgen dat er geen autoverkeer mogelijk is.

Van bewoners komen ook klachten over het gebrek aan verlichting achter de Boerskottenhoek en de Bekspringhoek. Vanaf het kruispunt Groot Bruninkstraat / Geessinkweg zijn er helemaal geen lantarenpalen meer. Veel mensen laten daar de hond uit en de gemeente heeft daartoe afvalbakken geplaatst.

Een ander punt is onduidelijkheid over de 60 km en de 30 km zone. Bij de nieuwbouwwijk Groot Brunink staan borden waar je 60 km/uur mag rijden, terwijl je een woonwijk in rijdt. Verder zijn er 4 drempels aangelegd in de Groot Bruninkstraat. Bij één van die drempels staat een bord van 30 km en ben je de drempel voorbij, dan mag je weer 60 km/uur. Terwijl je bij de andere drempels gewoon 60 km mag rijden.

Inmiddels heb ik contact gehad met verkeerswethouder Hans van Agteren en gevraagd of de situatie ook bij hem bekend is. Hij gaf aan dat onjuiste of onduidelijke bebording ook hem een doorn in het oog is. Bovenstaande punten heeft hij inmiddels opgenomen met zijn verkeerskundigen.

Wat betreft de fietspalen liet hij weten dat vanuit het Ministerie en Fietsberaad gepleit wordt voor drastische vermindering van het aantal palen. Volgens deskundigen leiden deze palen juist relatief vaak tot ongevallen bij fietsers zelf. Er moet dus steeds een afweging worden gemaakt tussen het risico dat een fietspad door automobilisten oneigenlijk wordt gebruikt en het risico dat fietsers tegen een paaltje fietsen dat midden op het fietspad staat.

Als PvdA zijn we blij met de toezegging van de wethouder om bovenstaande zaken zo spoedig mogelijk op te lossen. Wij zullen de vinger aan de pols houden!

Categorieën
Nieuws

Lasergun busbanen leidt tot actie Connexxion

Naar aanleiding van mijn artikel in de Nieuwsbrief van 9 november over een snelheidscontrole met een lasergun op de busbanen is discussie losgebarst op de website van dagblad Tubantia. Samen met politie Twente hebben wij namelijk geconstateerd dat een aantal buschauffeurs te hard rijdt op de verschillende busbanen.

Ik heb wethouder Hans van Agteren een mail gestuurd met mijn bevindingen en gevraagd om busbedrijf Connexxion hierop aan te spreken en acties uit te zetten. Dat heeft hij opgepakt. Inmiddels heeft Connexxion laten weten intern bezig te zijn met allerlei acties. Connexxion wil graag met de bewoners van Enschede in gesprek over wat zij waarnemen en vraagt bewoners om fout weggedrag van buschauffeurs te melden bij het bedrijf.

Connexxion heeft de gemeente gevraagd of het tijdelijk gebruik mag maken van de gemeentelijke snelheidsmeetkar (DSI). Hiermee kunnen gericht controles worden uitgevoerd om op deze manier chauffeurs beter te kunnen aanspreken. Tevens is het bedrijf bereid om mee te denken over aanpassingen op de busbanen, zoals het verlagen van de snelheid, het verbeteren van uitzicht, de oversteekbaarheid en/of veiligheid. Naar aanleiding van verzoeken van de bewonerscommissie Zuid Oost wordt voorgesteld om in dit kader een proef uit te voeren nabij de oversteek vanaf de Wooldriksweg over de busbaan.

Tenslotte hebben wij een uitnodiging ontvangen om een keer te ervaren hoe het is om een bus te besturen. Wethouder Hans van Agteren en ondergetekende wachten dat moment vol spanning af!

Categorieën
Nieuws

Lasergun wijst uit: bussen rijden soms te hard

Met een lasergun onder de arm mocht ik dinsdag 6 november samen met Mike Kattenpoel en Erna de Witte-Wind van de Politie Twente op pad. Ik was uitgenodigd om een keer mee te gaan op controle, om vast te stellen of bussen daadwerkelijk hard rijden. Dit naar aanleiding van klachten die ik heb ontvangen van bezorgde omwonenden, die het gevoel hebben dat bussen zich niet houden aan de maximum snelheid, vooral op de busbanen.

Na een heerlijke kopje koffie op wijkbureau Zuid zijn wij de controle begonnen op de Zuiderval ter hoogte van autobedrijf Smudde. De afslag van Zuiderval naar Spaansland zou krap en onoverzichtelijk zijn voor afslaand verkeer en omdat bussen daar snel rijden, zijn er vaak bijna-ongelukken. De eerste metingen waren inderdaad aan de hoge kant, zo hebben wij 56 km/uur, 53 km/uur en 52 km/uur gemeten. De metingen erna vielen wel binnen de norm, namelijk 46 km/uur, 40 km/uur en zelfs 32 km/uur.

De tweede controle voerden wij uit op de Lonnekerspoorlaan ter hoogte van de Anna van Buren basisschool. Daar heb ik vooral klachten ontvangen van moeders die bezorgd waren om hun kinderen. Het betreft namelijk een busbaan waar 30 km per uur gereden mag worden. Helaas bleek uit de metingen dat sommige bussen sneller reden. Eén meting was zelfs 46 km/uur, waar 30 km/uur toegestaan is.

De derde en laatste meting die wij hebben uitgevoerd, was aan De Kiepe, een straat die parallel ligt aan de Buursestraat en waar ook een 30 km zone is. Helaas is De Kiepe niet ingericht als een 30 km weg. De brede weg zonder drempels staat eerder bekend als een racebaan in Enschede Zuid dan als een 30 km weg.

De controles hebben duidelijk gemaakt dat door een aantal buschauffeurs van de firma’s Connexxion en Arriva wel degelijk hard wordt gereden. Het gevoel bij bewoners werd hiermee bevestigd. Wat mij betreft is er werk aan de winkel voor wethouder Hans van Agteren. Ik zal hem vragen in gesprek te gaan met de busmaatschappijen om hier een einde aan te maken.

(Verkeers)veiligheid is voor de PvdA een belangrijk onderwerp. Ik ben blij dat ik de gelegenheid kreeg de klachten van bewoners te toetsen aan de feitelijke situatie. Nogmaals hartelijk dank aan Mike en Erna van de Politie Twente voor de tijd en de goede zorg, al voelde ik me soms net een “boefje” op de achterbank van de politieauto.

Zie ook:
TC Tubantia van 9 november 2012: Bussen Connexxion en Arriva rijden te hard
TV Enschede FM: Raadslid Hanna: buschauffeurs rijden veel te hard