Categorieën
Nieuws

Onlogische verkeerssituaties Helmerhoek aanpakken

Op maandag 26 november heb ik samen met Tonnie Loevering, wijkbeheerder Helmerhoek, een rondje gemaakt in Enschede-Zuid. Dit heb ik gedaan naar aanleiding van een aantal klachten van bewoners van Boerskottenhoek en Bekspringhoek over de verkeerssituatie.

Samen hebben wij geconstateerd dat bepaalde (auto)wegen en fietspaden niet voorzien zijn van de juiste bebording. Zo is bijvoorbeeld het fietspad naar het Rutbeek (Groot Bruninkstraat) met een 30 km bord aangegeven i.p.v. een fietsbord en is het fietspad niet voorzien van een klappaal. In de praktijk is het dus mogelijk om met de auto vanaf de Usselermarkeweg via het naamloze (fiets)pad en de Groot Bruninkstraat naar de Heersenkampweg te rijden, een sluiproute richting het Rutbeek.

Verder kreeg ik te horen dat de klappalen (ook wel Verlopa palen genoemd) van de fietspaden er standaard 6 maanden uit liggen i.v.m. de strooiperiode. De klappalen liggen tussen oktober en maart op de grond. Sneeuw of geen sneeuw! Terwijl de functie van die palen juist is om te zorgen dat er geen autoverkeer mogelijk is.

Van bewoners komen ook klachten over het gebrek aan verlichting achter de Boerskottenhoek en de Bekspringhoek. Vanaf het kruispunt Groot Bruninkstraat / Geessinkweg zijn er helemaal geen lantarenpalen meer. Veel mensen laten daar de hond uit en de gemeente heeft daartoe afvalbakken geplaatst.

Een ander punt is onduidelijkheid over de 60 km en de 30 km zone. Bij de nieuwbouwwijk Groot Brunink staan borden waar je 60 km/uur mag rijden, terwijl je een woonwijk in rijdt. Verder zijn er 4 drempels aangelegd in de Groot Bruninkstraat. Bij één van die drempels staat een bord van 30 km en ben je de drempel voorbij, dan mag je weer 60 km/uur. Terwijl je bij de andere drempels gewoon 60 km mag rijden.

Inmiddels heb ik contact gehad met verkeerswethouder Hans van Agteren en gevraagd of de situatie ook bij hem bekend is. Hij gaf aan dat onjuiste of onduidelijke bebording ook hem een doorn in het oog is. Bovenstaande punten heeft hij inmiddels opgenomen met zijn verkeerskundigen.

Wat betreft de fietspalen liet hij weten dat vanuit het Ministerie en Fietsberaad gepleit wordt voor drastische vermindering van het aantal palen. Volgens deskundigen leiden deze palen juist relatief vaak tot ongevallen bij fietsers zelf. Er moet dus steeds een afweging worden gemaakt tussen het risico dat een fietspad door automobilisten oneigenlijk wordt gebruikt en het risico dat fietsers tegen een paaltje fietsen dat midden op het fietspad staat.

Als PvdA zijn we blij met de toezegging van de wethouder om bovenstaande zaken zo spoedig mogelijk op te lossen. Wij zullen de vinger aan de pols houden!