Categorieën
Nieuws

Schriftelijke vragen over bezuinigingen op jeugdzorg

Onlangs werd bekend dat jeugdzorginstelling Jarabee stopt met de exploitatie van zeilschip De Tukker, een zeilschip dat is ingericht op het varen met groepen jongeren met problemen om hen al varend weer op het juiste spoor te krijgen. Reden voor het stoppen zijn bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd.

Per 1 januari 2015 vindt de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten plaats. Gemeenten worden dan inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

Omdat betrokken instellingen nu al worden geconfronteerd met bezuinigingen die gevolgen hebben voor beleid en activiteiten, is het van belang te weten in wat voor staat dit beleidsveld verkeert als de gemeente in 2015 de verantwoordlijkheid moet overnemen. 

Dit is aanleiding voor de volgende vragen.

  1. Op welke wijze bereiden gemeente en betrokken instellingen zich, inhoudelijk en financieel, gezamenlijk voor op de transitie per 1 januari 2015?
  2. Wordt de gemeente, in de aanloop naar de transitie, betrokken bij of geïnformeerd over bezuinigingen die nu al moeten worden doorgevoerd op beleid of activiteiten van instellingen? 
  3. Maakt de gemeente samen met de betrokken instellingen vooraf een risico-analyse om te voorkomen dat er na de transitie verrassingen optreden die financiële consequenties kunnen hebben? 
  4. Is al bekend of er meer activiteiten of beleidsterreinen zijn bij betrokken instellingen die binnen nu en een jaar moeten worden afgestoten of verminderd?

 
Schriftelijke vragen over bezuinigingen op jeugdzorg in PDF-file