Categorieën
Nieuws

Rondvraag stadsdeelcommissie Noord dd 26 maart 2013

Verkeersveiligheid basisschool Roombeek, hondenpoepoverlast en ontbreken abri bij bushalte

Tijdens het wijkspreekuur van de PvdA in stadsdeel Noord werd ik op maandag 25 maart 2013 aangesproken over o.a. de verkeersveiligheid rondom OBS Roombeek. Deze ligt aan de PA van Deldenstraat, een 30 km straat waar regelmatig te hard wordt gereden en er is geen goede oversteekmogelijkheid voor de kinderen, zo ontbreekt een zebrapad (er staan alleen witte streepjes op straat) en er is geen klaar-over voorziening. Dit zou tot gevaarlijke situaties leiden, te meer omdat de school bij een splitsing van wegen ligt.

Verder is rondom de basisschool overlast van hondenpoep. In West is een project opgestart om handhavers in te zetten om hondenpoep tegen te gaan.

Een andere kwestie die aan de orde kwam is dat de bushalte aan de Vanekerstraat (kruising PA van Deldenstraat) niet voorzien is van een abri. Dit wordt m.n. door de ouderen die hier op de bus stappen als een gemis ervaren.

De concrete vragen van de PvdA zijn:

  1. Is bij OBS Roombeek sprake van een gevaarlijke situatie? Moet er een zebrapad komen, zodat kinderen veilig kunnen oversteken?
  2. Ziet de wethouder mogelijkheden om ook in Noord een project te starten om handhavers in te zetten om hondenpoepoverlast tegen te gaan?
  3. Zijn er mogelijkheden om de bushalte aan de Vanekerstraat te voorzien van een abri, waar o.a. ouderen droog op de bus kunnen wachten?