Categorieën
Nieuws

College treft maatregelen voor verbetering verkeer binnenstad

Het college van B&W heeft op 23 april geantwoord op mijn schriftelijke vragen over het verkeersbeleid in de binnenstad. De reactie was positief. Zo is het college met de PvdA van mening dat de oversteekbaarheid bij de dagmarkt ter hoogte van Albert Heijn en de ingang van winkelcentrum de Klanderij verbeterd moet worden. Door fietsnietjes te plaatsen op deze plek, kan in het midden een looppad voor ouders met kinderwagens en voor scootmobielgebruikers worden gecreëerd.

Het college deelt ook de ergernis van de PvdA (en vele anderen) over bromfietsers en scooters in het winkelgebied van de binnenstad. Bij de definitieve inrichting van de Mooienhof/Zuidlus ontstaat er voor dit doorgaand oost-west verkeer in ieder geval een beter alternatief. Het college zal zich bezinnen op intensievere handhaving en zal, in afstemming met belanghebbenden, de mogelijkheden bezien voor duidelijker (fiets)routes in de binnenstad.

In antwoord op mijn vragen over het vrachtverkeer in het stadserfgebied buiten de blokuren antwoordt het college dat binnenkort de “Cargohopper” van start gaat. Transportbedrijf HST zal vanuit het Transportcentrum met milieuvriendelijk elektrisch vervoer de bevoorrading van de deelnemende winkeliers gaan verzorgen. Toelevering buiten de bloktijden is alleen toegestaan wanneer het versproducten betreft. In 2012 bedroeg het aantal permanente stadserfontheffingen 1710. Het aantal incidentele ontheffingen bedroeg in dat jaar circa 1000. Dit is aanmerkelijk minder dan onder het oude uitgiftebeleid. Om misbruik te voorkomen, is de geldigheidstermijn van een ontheffing beperkt tot één jaar. Zo kan ieder jaar opnieuw de noodzaak beoordeeld worden. Het parkeren van auto’s bij het Twentec gebouw en op het plein achter de Klanderij kan volgens het college worden tegengegaan door het plaatsen van extra fietsnietjes.

Het college zegt toe op korte termijn te komen met een ontwerp voor een betere oplossing voor het fietspad van de Boulevard 1945 richting H.J. van Heekplein (bij de Alpha-toren), dat éénrichting is maar in twee richtingen wordt gebruikt, en voor het fietspad vanuit de Brinkstraat richting stad nabij de oversteek van de busbaan, waar fietsers worden gedwongen tegen het verkeer in te rijden.

Al met al is de PvdA tevreden met de antwoorden. We zullen de uitwerking van de door het college genoemde maatregelen goed volgen. Overigens wijs ik u nog op een inloopbijeenkomst die de gemeente op dinsdag 14 mei van 18.00 u. tot 19.30 u. in het gemeentehuis houdt. Daar kunt u informatie krijgen over de aanpassing van de Mooienhof (deel achter V&D via kruising met de Brinkstraat tot aan de Boulevard 1945) en over de planning voor de uitvoering van de komende werkzaamheden. Meer informatie staat op www.stadsweide.enschede.nl.

De schriftelijke vragen en de antwoorden van het college kunt u lezen op schriftelijke vragen verkeersbeleid binnenstad.