Categorieën
Nieuws

Ontvoering van twee aartsbisschoppen in Syrië

Op maandag middag 22 april 2013 heeft een onbekende gewapende groep in de buurt van de stad Aleppo ten noorden van Syrië de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop van Aleppo Yohanna Ibrahim en de Grieks-orthodoxe aartsbisschop van Aleppo Paul Yezigi ontvoerd. De chauffeur van de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop is tijdens de aanval door de ontvoerders vermoord.

De Assyrische Democratische Organisatie (ADO) veroordeelt deze laffe misdaad ten
zeerste en is van mening dat het doel van zulke criminele acties een dreiging vormen
voor het bestaansrecht van de Christenen in Syrië.

ADO doet een dringende oproep aan de internationale gemeenschap zich nog
intensiever in te zetten een einde te maken aan de burgeroorlog en de
minderheidsgroepen als de christelijke Assyriërs in deze anarchistische situatie te
ondersteunen.

De Assyrische Democratische Organisatie (ADO) is op dit moment via de Syrische
Nationale Coalitie en haar contacten in gesprek met vertegenwoordigers van de
gewapende groepen in het gebied en weet te melden dat beide bisschoppen nog in
leven zijn.

Verdere informatie betreft de ontvoering van beide bisschoppen volgt nog. U kunt ook
contact opnemen met de heer Samir Eliyou: 06-50265223.

Assyrische Democratische Organisatie (ADO)

Klik hier voor een PDF file
https://www.georgehanna.nl/wp-content/uploads/ADO-verklaring-ontvoering-bisschop-Syrie.pdf