Categorieën
Nieuws

Voor burgemeester spelen: een leuke ervaring

Op donderdag 10 oktober organiseerde de provincie Overijssel samen met de gemeente Enschede en Prodemos (Huis voor Democratie en Rechtsstaat) een democratiespel in de tijdelijke raadszaal in het Polaroid gebouw. Eerstejaars studenten bestuurskunde van de Saxion Hogeschool Enschede mochten voor één dag in de huid kruipen van volksvertegenwoordiger om zo te ervaren hoe het politieke spel van de gemeenteraad gespeeld wordt.

De studenten werden om 8:30 uur ontvangen. Na een kop koffie werden zij verdeeld in verschillende politieke partijen. Zij kregen als opdracht om hun standpunten duidelijk te maken en eventueel met moties of amendementen te komen op het voorstel van het college. Dit voorstel hield in dat 35 miljoen euro voor 100% besteed moest worden aan openbaar vervoer, terwijl daarvoor 80% werd ingezet voor openbaar vervoer en 20% van het geld bestemd was voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Zelf mocht ik als burgemeester optreden en de vergadering van deze gemeenteraad voorzitten. Collega raadslid Erwin Ilgun (CDA) mocht de verantwoordelijk wethouder spelen.

Na fractieberaad werd de vergadering officieel geopend en kregen alle fracties het woord. Meteen ontstond een interactie tussen verschillende partijen, die uiteindelijk resulteerde in 1 motie en 2 amendementen. Na een korte schorsing was het tijd voor de tweede termijn, waar echte discussie ontstond tussen de partijen. Uiteindelijk werden meerderheden gezocht en dat resulteerde in 1 amendement dat door de meerderheid ondersteund werd en daarmee dus werd aangenomen.

Persoonlijk vond ik het erg leuk om hieraan mee te werken en de studenten op deze manier op de hoogte te brengen hoe besluitvorming in de gemeenteraad plaatsvindt. Een aantal studenten gaf achteraf aan belangstelling te hebben om op termijn lid te worden van een politieke partij en twee studenten hadden de ambitie om daadwerkelijk ook raadslid te worden.