Categorieën
Nieuws

Toekomst Lonneker molen en bestemmingsplan Buitengebied

In de rondvraag van de stadsdeelcommissie Noord op dinsdag 4 februari heb ik vragen gesteld over de ontwikkelingen rond de Lonneker molen. Deze molen uit 1850-1851 is de enige stenen molen in Nederland met een extra rietbedekking. De molen is een rijksmonument en vormt een markant punt in Lonneker. In 1962 kocht de gemeente Enschede de molen aan voor ƒ 1,- . Het beheer is in handen van de Stichting Lonneker Molen, die met vrijwilligers maalwerk en meelverkoop verricht en regelmatig activiteiten organiseert.

In het PvdA-wijkspreekuur Noord op maandag 3 februari ontving ik geluiden dat er een onzekere toekomst zou zijn voor de molen. Deze zou door de gemeente te koop zijn aangeboden en er zouden plannen zijn voor bebouwing rond de molen, horeca-activiteiten en toeristische upgrading. Ook zouden wijzigingen van het bestemmingsplan in voorbereiding zijn om dit mogelijk te maken en zouden er plannen zijn voor de kap van bomen in de nabijheid van de molen.

Stadsdeelwethouder Van Agteren antwoordde dat de molen inderdaad te koop is. Er zijn twee gegadigden: stichting de Lonneker Molen en vereniging “Het aangespannen landbouwwerktuig Lonneker” (HALL). De gemeente heeft eisen gesteld m.b.t. het gebruik. Er mag alleen sprake zijn van dorpsgerichte activiteiten en niet van commerciële doeleinden, tenzij het rendement van deze commerciële activiteiten te goede komt aan een maatschappelijk/dorps gerelateerd doel. Sinds 2008 zijn gesprekken gaande. Deze hebben geleid tot een masterplan dat op 22 april 2013 is gepresenteerd. In het afgelopen half jaar zijn echter wat verschillen van mening ontstaan tussen de initiatiefnemers. De wethouder heeft ze afzonderlijk gesproken en heeft voorgesteld om een bemiddelaar in te schakelen.

De bestemming rond de molen is ook onderdeel van het bestemmingsplan buitengebied Noord-West, dat binnenkort in de gemeenteraad wordt vastgesteld. Op dinsdag 11 februari komt dit bestemmingsplan aan de orde in een gecombineerde vergadering van de stadsdeelcommissies West en Noord. We zullen daarbij ook de toekomst van de molen betrekken.