Categorieën
Nieuws

Motie huisvesting bewonersbedrijf Beien aangenomen

Stichting Bewonersbedrijf Beien is sinds december 2011 in gesprek met de gemeente om duurzame en maatschappelijke activiteiten te ontplooien met als uiteindelijk doel maatschappelijke participatie en opwekken van duurzame energie, allereerst in stadsdeel Noord. De gesprekken waren zover gevorderd dat de stichting het pand Meeuwenstraat 160 kreeg toegewezen om haar activiteiten te kunnen ontplooien.

In september 2013 kreeg de stichting echter van het Vastgoed Bedrijf Enschede (VBE) te horen dat dit pand gesloopt zou worden. Ook veronderstelde het VBE dat de stichting de eventuele kosten van gebruik van het pand niet zou kunnen opbrengen. Voor de stichting een onbegrijpelijk besluit, na de goede gesprekken met alle betrokkenen in de voorafgaande periode.

De zaak kwam aan de orde tijdens een bijeenkomst met Stichting Beien voorafgaand aan de stadsdeelcommissie Noord op 8 oktober. Ook wij als PvdA vonden het een opmerkelijke gang van zaken.

De PvdA vindt het belangrijk dat burgerinitiatieven zoals die van Bewonersbedrijf Beien, gestimuleerd worden. Als er eerst vergaande afspraken worden gemaakt, kan het niet zo zijn dat op het laatste moment anders wordt besloten. Dat is bepaald geen manier om burgerinitiatieven te stimuleren.

Dit was reden om op maandag 14 oktober een actuele motie in te brengen in de gemeenteraadsvergadering. Deze motie huisvesting bewonersbedrijf Beien draagt het college op om alsnog in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot gebruik van het gebouw Meeuwenstraat 160, cq het aanbieden van een passende huisvesting in stadsdeel Noord, en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen, zoals sloop van het pand. We dienden de motie in samen met GroenLinks, ChristenUnie, SP, D66 en Burgerbelangen en deze werd door de raad aangenomen.

Wethouder Jeroen Hatenboer gaat in de herfstvakantie in gesprek met betrokkenen en komt op korte termijn met een voorstel om aan de motie uitvoering te geven. De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden worden van de voortgang.