Categorieën
Nieuws

Inleiding George Hanna Stille Tocht in Enschede

Shlomo! Shlomo is een woord die velen van jullie dagelijks gebruiken. Shlomo is wat de christenen willen in Irak en Syrië. Shlomo betekent vrede!
Bareg mor Sayedna Mor Polycarpus Augin Aydin, bisschop van de Syrisch-Orthodoxe kerk in Nederland, Kuhne Mjakre.

Dames en heren, namens de Syrisch-Orthodoxe Gemeenschap in Nederland heet ik U allen van harte welkom.

Vandaag zijn wij met grote getale bij elkaar gekomen om stil te staan bij de afschuwelijke en barbaarse gebeurtenissen die op dit moment (as we speaking) plaats vinden in Irak en Syrië.

De afgelopen weken markeerden strijders van de radicaal-islamitische terreurbeweging ISIS huizen van christenen in Mosoel met de Arabische letter N. Die letter staat voor “NASRANI”, de naam die moslims gebruiken voor christenen. Christenen in Irak worden door ISIS voor de keuze gesteld: bekeren tot de islam, extra hoge belasting betalen of de dood. Parallellen zijn zichtbaar met het droevige lot van de Joodse gemeenschap in de Tweede Wereld oorlog.

Kerken en kloosters worden in Mosoel vernietigd of ingenomen. Massa executies vinden plaats. Eeuwenoud werelderfgoed wordt verwoest, leeggeplunderd en in brand gestoken. De radicaal-islamitische terreurbeweging ISIS wil maar één ding in het Midden-Oosten, namelijk de wortels van het christendom uitrukken en voorgoed vernietigen. Voor het eerst in 2000 jaar luiden geen kerkklokken meer in Mosoel.

De Syrisch-Orthodoxe Patriarch Moran Mor Ignatius Ephrem de II heeft in zijn brief van 24 juli jl. opgeroepen om vandaag, zondag 3 augustus, bij elkaar te komen om te bidden voor vrede en hulp te vragen voor alle christenen in het Midden-Oosten.

Met dit manifest geven wij hier graag gehoor aan. Wij roepen de internationale gemeenschap op, om in actie te komen en de christenen in het Midden-Oosten te beschermen. Zonder de hulp van de VN, de regering van Nederland en in het bijzonder van de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, zal ISIS haar zin krijgen en zullen alle christenen in Irak, maar ook in Syrië etnisch gezuiverd worden.

Met klem vragen wij nogmaals de hulp van de Internationale Gemeenschap. Waar blijft Ban Ki Moon, Secretaris-Generaal van de VN? Dit is niet alleen een vraag die de Syrisch-Orthodoxe Gemeenschap vandaag stelt, maar ook een vraag van alle mensen die vandaag hier aanwezig zijn. Namelijk zonder de hulp en bescherming van de Internationale Gemeenschap zal er een exodus van christenen uit het Midden-Oosten zijn.

Dames en heren, voordat ik de loco-burgemeester van de gemeente Enschede, de heer Hatenboer het woord geef, vraag ik u allen om een minuut stilte voor alle onschuldige kinderen, vrouwen en mannen die zijn omgekomen in Irak en maar ook in Syrië. Ze zijn vermoord, puur omdat ze christen zijn.

Ik vraag u om een minuut stilte….

Ik dank u wel!

Bisschop Polycarpus

George Hanna

Jeroen Hatenboer, Loco-Burgemeester Enschede

Klaas van der Kamp, Algemeen Secretaris Raad van Kerken

Opperrabbijn Binyomin Jacobs

Pieter Omtzigt

Stille Tocht

Stille Tocht 2

Categorieën
Nieuws

Trouw opent op de voorpagina: Christenen op de vlucht uit Mosoel

Vanochtend opent Trouw op de voorpagina met het onderwerp en verwijst naar ons persbericht en de stille tocht morgen.

In de verdieping nog 2 pagina’s over het onderwerp.

Trouw1 Trouw2 Trouw3

Categorieën
Nieuws

Media aandacht stille tocht in Enschede

Nothing has changedStop killing christians
Naast de vele berichten op Twitter, Andries Knevel, Michiel Servaes, Pieter Omtzigt, Joel Voordewind en vele anderen (retweets) hebben onderstaande media een aankondiging gedaan van de stille tocht tegen de vervolging van de christenen in het Midden-Oosten.

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/stille_tocht_in_enschede_voor_christenen_m_oosten_1_844956

http://kerknieuws.nl/nieuws.asp?lStrAction=archief&oId=27581

http://www.rkk.nl/nieuws/stille_tocht_in_enschede_voor_vervolgde_christenen

http://www.twentefm.nl/streeknieuws/40243/0/stille-tocht-om-doden-irak.html

http://www.nd.nl/artikelen/2014/augustus/01/heftige-taal-psalm-80-van-toepassing-op-irak

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3707348/2014/07/31/Nasrani-teken-groeit-uit-tot-symbool-van-solidariteit.dhtml

http://www.raadvankerken.nl/?b=3007

http://www.degoedeherderhengelo.nl/index.html

http://www.protestantsekerkturnhout.be/nw-16786-7-3538069/nieuws/stille_tocht_enschede_voor_christenen_midden_oosten.html

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=194942

https://www.youtube.com/watch?v=46-oPVuk_gI

http://www.tvenschedefm.nl/stille-tocht-tegen-vervolging-christenen-in-irak/nieuws/item?146642

Categorieën
Nieuws

RTV Oost: Overijssel Vandaag over stille tocht in Enschede

Overijssel Vandaag dd 30 juli 2014 over de stille tocht in Enschede met als thema de verdrijving van de Christenen in Irak.

Categorieën
Nieuws

Radio interview TV Enschede FM

Over stille tocht van a.s. zondag 3 augustus in Enschede.

TV Enschede FM

Categorieën
Nieuws

“Stop etnische zuivering christenen in Irak en Syrië”


Stille tocht op zondag 3 augustus in Enschede
“Stop etnische zuivering christenen in Irak en Syrië”

Op zondag 3 augustus organiseert de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap een stille tocht in Enschede. Met de tocht wordt er aandacht gevestigd op de schrijnende situatie van de christenen in het Midden-Oosten. De stille tocht begint om 15:00 uur bij het Ei van Ko, voor het stadhuis en eindigt met een kerkdienst in de Jacobus kerk op de Oude Markt. Iedereen die begaan is met het lot van de christenen in het Midden-Oosten wordt uitgenodigd om hier aan deel te nemen.

De afgelopen weken markeerden strijders van de radicaal-islamitische terreurbeweging ISIS huizen van christenen in Mosul (Irak) met de Arabische letter N. Die letter staat voor “Nasrani”, de naam die moslims gebruiken voor christenen. Christenen in Mosul worden door ISIS voor de keuze gesteld: bekeren tot de islam, extra belasting betalen of de dood.

Al meer dan 2000 jaar leefden ze in Irak vreedzaam naast elkaar; christenen en moslims. Maar sinds de opmars van de Radicaal-islamitische terreurbeweging ISIS, liggen christenen onder vuur. Kerken en kloosters worden vernietigd of ingenomen, massa executies vinden plaats, vrouwen en meisjes worden verplicht besneden en kinderen worden onder de ogen van hun ouders vermoord. Eeuwenoud werelderfgoed wordt vernietigd, leeggeplunderd en in brand gestoken. De wortels van het christendom worden uitgerukt en voorgoed kapotgemaakt. Gebouwen, manuscripten, beelden en zelfs graven worden vernield. Huizen, land en bezittingen van christenen worden domweg geconfisqueerd.

De Syrisch-Orthodoxe Patriarch Moran Mor Ignatius Ephrem II heeft in zijn brief dd 24 juli 2014 aan alle kerkleiders van de wereld laten weten om a.s. zondag een speciale kerkdienst te houden en stil te staan bij hen die zijn omgekomen, te bidden voor vrede in Irak en omgeving en een collecte te houden voor de hulp van ontheemde families uit Mosul.

Mor Polycarpus, bisschop van de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Nederland geeft gehoor aan deze oproep. Tevens organiseert hij op zondag 3 augustus om 15:00 uur een stille tocht die begint bij het Ei van Ko aan de Langestraat 24 in Enschede (voor het stadhuis). Hier zal een aantal sprekers uit de wereld van politiek, kerk en bestuur het woord voeren.

Te volgen route: Ei van Ko – Langestraat – Van Loenshof – Zuiderhagen – Pijpenstraat – Korte Haaksbergerstraat – Kruispunt de Graaff – Marktstraat – Oude Markt.

De stille tocht eindigt met een kerkdienst in de Jacobus Kerk aan de Oude Markt in Enschede. Bisschop Polycarpus zal voorgaan in deze dienst.

Glane, 30 juli 2014

Vertegenwoordigers van de pers worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Contactpersonen voor de pers:

De heer Jan Schukkink 06 – 1741 6260
De heer George Hanna 06 – 2212 5003
De heer Aslan Citgez 06 – 2524 8884

Categorieën
Nieuws

Toekomst Lonneker molen en bestemmingsplan Buitengebied

In de rondvraag van de stadsdeelcommissie Noord op dinsdag 4 februari heb ik vragen gesteld over de ontwikkelingen rond de Lonneker molen. Deze molen uit 1850-1851 is de enige stenen molen in Nederland met een extra rietbedekking. De molen is een rijksmonument en vormt een markant punt in Lonneker. In 1962 kocht de gemeente Enschede de molen aan voor ƒ 1,- . Het beheer is in handen van de Stichting Lonneker Molen, die met vrijwilligers maalwerk en meelverkoop verricht en regelmatig activiteiten organiseert.

In het PvdA-wijkspreekuur Noord op maandag 3 februari ontving ik geluiden dat er een onzekere toekomst zou zijn voor de molen. Deze zou door de gemeente te koop zijn aangeboden en er zouden plannen zijn voor bebouwing rond de molen, horeca-activiteiten en toeristische upgrading. Ook zouden wijzigingen van het bestemmingsplan in voorbereiding zijn om dit mogelijk te maken en zouden er plannen zijn voor de kap van bomen in de nabijheid van de molen.

Stadsdeelwethouder Van Agteren antwoordde dat de molen inderdaad te koop is. Er zijn twee gegadigden: stichting de Lonneker Molen en vereniging “Het aangespannen landbouwwerktuig Lonneker” (HALL). De gemeente heeft eisen gesteld m.b.t. het gebruik. Er mag alleen sprake zijn van dorpsgerichte activiteiten en niet van commerciële doeleinden, tenzij het rendement van deze commerciële activiteiten te goede komt aan een maatschappelijk/dorps gerelateerd doel. Sinds 2008 zijn gesprekken gaande. Deze hebben geleid tot een masterplan dat op 22 april 2013 is gepresenteerd. In het afgelopen half jaar zijn echter wat verschillen van mening ontstaan tussen de initiatiefnemers. De wethouder heeft ze afzonderlijk gesproken en heeft voorgesteld om een bemiddelaar in te schakelen.

De bestemming rond de molen is ook onderdeel van het bestemmingsplan buitengebied Noord-West, dat binnenkort in de gemeenteraad wordt vastgesteld. Op dinsdag 11 februari komt dit bestemmingsplan aan de orde in een gecombineerde vergadering van de stadsdeelcommissies West en Noord. We zullen daarbij ook de toekomst van de molen betrekken.

Categorieën
Nieuws

Motie huisvesting bewonersbedrijf Beien aangenomen

Stichting Bewonersbedrijf Beien is sinds december 2011 in gesprek met de gemeente om duurzame en maatschappelijke activiteiten te ontplooien met als uiteindelijk doel maatschappelijke participatie en opwekken van duurzame energie, allereerst in stadsdeel Noord. De gesprekken waren zover gevorderd dat de stichting het pand Meeuwenstraat 160 kreeg toegewezen om haar activiteiten te kunnen ontplooien.

In september 2013 kreeg de stichting echter van het Vastgoed Bedrijf Enschede (VBE) te horen dat dit pand gesloopt zou worden. Ook veronderstelde het VBE dat de stichting de eventuele kosten van gebruik van het pand niet zou kunnen opbrengen. Voor de stichting een onbegrijpelijk besluit, na de goede gesprekken met alle betrokkenen in de voorafgaande periode.

De zaak kwam aan de orde tijdens een bijeenkomst met Stichting Beien voorafgaand aan de stadsdeelcommissie Noord op 8 oktober. Ook wij als PvdA vonden het een opmerkelijke gang van zaken.

De PvdA vindt het belangrijk dat burgerinitiatieven zoals die van Bewonersbedrijf Beien, gestimuleerd worden. Als er eerst vergaande afspraken worden gemaakt, kan het niet zo zijn dat op het laatste moment anders wordt besloten. Dat is bepaald geen manier om burgerinitiatieven te stimuleren.

Dit was reden om op maandag 14 oktober een actuele motie in te brengen in de gemeenteraadsvergadering. Deze motie huisvesting bewonersbedrijf Beien draagt het college op om alsnog in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot gebruik van het gebouw Meeuwenstraat 160, cq het aanbieden van een passende huisvesting in stadsdeel Noord, en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen, zoals sloop van het pand. We dienden de motie in samen met GroenLinks, ChristenUnie, SP, D66 en Burgerbelangen en deze werd door de raad aangenomen.

Wethouder Jeroen Hatenboer gaat in de herfstvakantie in gesprek met betrokkenen en komt op korte termijn met een voorstel om aan de motie uitvoering te geven. De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden worden van de voortgang.

Categorieën
Nieuws

Veiligheid is een zaak van ons allen

Op maandag 7 oktober stond het Integraal Veiligheidsplan (IVP) Enschede 2013-2016 op de agenda van de Stedelijke raadscommissie. Lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen waren aanleiding voor dit nieuwe IVP. Met het plan worden kaders vastgesteld voor een veilige stad. Zo worden onder meer als ambities genoemd: terugdringen van misdrijven, vergroten van het veiligheidsgevoel en terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.

Voor de PvdA zijn het ambities waar wij het mee eens kunnen zijn. Wij waren wel verrast door het feit dat uit een analyse van politie en brandweer blijkt dat over de jaren 2010-2012 de stad Enschede meer stijgers kende dan dalers. Het gaat hierbij om woninginbraken, overvallen, zakkenrollers, drugs- en alcoholgebruik en geweld op publieke plaatsen. Daardoor zijn wij in de lijst van 150.000+ gemeenten van plaats 3 gezakt naar plaats 6 op het gebied van veiligheid. Dat baart de PvdA zorgen en we hebben de burgemeester gevraagd om met een aanvullende notitie te komen hoe hij denkt om te gaan met deze risico’s.

Wij zijn blij met de extra aanpak in de komende periode van jeugdoverlast en het terugdringen van jeugdcriminaliteit. Eind oktober komt een shortlist uit, waarin we kunnen zien hoe het gesteld is met de verschillende jeugdgroepen binnen onze gemeente.

De burgemeester gaf aan dat hij op het gebied van technologische ontwikkelingen samenwerking zoekt met andere gemeenten om tot verbetering te komen. Ook wees hij op de eigen verantwoordlijkheid van mensen op gebied van preventie door woningen en bedrijven te voorzien van goed werkend en inbraakwerend hang- en sluitwerk. Samenwerking tussen inwoners, ondernemers en veiligheidspartners is van essentieel belang om veiligheid als basisvoorwaarde te hanteren voor prettig wonen, werken en recreëren in Enschede.

Categorieën
Nieuws

Wateroverlast stadsdeel Noord tot een minimum beperken

Tijdens een recente canvasactie van de PvdA in Enschede Noord gaven verschillende bewoners aan wateroverlast te ondervinden bij hevige regenval. Zo zijn straten en kelders ondergelopen in de wijken Twekkelerveld en Walhof Roessingh. De laatste keer was op 10 september. Verschillende bewoners konden urenlang hun huis niet uit. In sommige straten stond 15 tot 30 centimeter water.

Op dinsdag 8 oktober heb ik hierover namens de PvdA vragen gesteld in de stadsdeelcommissie Noord. Stadsdeelwethouder Hans van Agteren antwoordde dat de gemeente de afgelopen periode heel druk is geweest om dit probleem aan te pakken. Zo is de afgelopen 3 jaren gewerkt aan het rioleringsnetwerk in de Twekkelerzoom, het meest omvangrijke en complexe rioleringsproject in de geschiedenis van onze stad. Aan dit project wordt nu de laatste hand gelegd en binnenkort zal blijken of het een afdoende oplossing is. De wethouder zei geen 100 procent garantie te kunnen geven, maar er alles aan te doen om het probleem van wateroverlast tot een minimum te beperken.