Categorieën
Nieuws

Veiligheid is een zaak van ons allen

Op maandag 7 oktober stond het Integraal Veiligheidsplan (IVP) Enschede 2013-2016 op de agenda van de Stedelijke raadscommissie. Lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen waren aanleiding voor dit nieuwe IVP. Met het plan worden kaders vastgesteld voor een veilige stad. Zo worden onder meer als ambities genoemd: terugdringen van misdrijven, vergroten van het veiligheidsgevoel en terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.

Voor de PvdA zijn het ambities waar wij het mee eens kunnen zijn. Wij waren wel verrast door het feit dat uit een analyse van politie en brandweer blijkt dat over de jaren 2010-2012 de stad Enschede meer stijgers kende dan dalers. Het gaat hierbij om woninginbraken, overvallen, zakkenrollers, drugs- en alcoholgebruik en geweld op publieke plaatsen. Daardoor zijn wij in de lijst van 150.000+ gemeenten van plaats 3 gezakt naar plaats 6 op het gebied van veiligheid. Dat baart de PvdA zorgen en we hebben de burgemeester gevraagd om met een aanvullende notitie te komen hoe hij denkt om te gaan met deze risico’s.

Wij zijn blij met de extra aanpak in de komende periode van jeugdoverlast en het terugdringen van jeugdcriminaliteit. Eind oktober komt een shortlist uit, waarin we kunnen zien hoe het gesteld is met de verschillende jeugdgroepen binnen onze gemeente.

De burgemeester gaf aan dat hij op het gebied van technologische ontwikkelingen samenwerking zoekt met andere gemeenten om tot verbetering te komen. Ook wees hij op de eigen verantwoordlijkheid van mensen op gebied van preventie door woningen en bedrijven te voorzien van goed werkend en inbraakwerend hang- en sluitwerk. Samenwerking tussen inwoners, ondernemers en veiligheidspartners is van essentieel belang om veiligheid als basisvoorwaarde te hanteren voor prettig wonen, werken en recreëren in Enschede.