Categorieën
Nieuws

Stem 3 maart PvdA, nummer 17

Wie is George Hanna?
Ik ben van nature een optimist, maar ook een realist. Ik ben 28 jaar oud en werkzaam in het Medisch Spectrum Twente in de functie van staffunctionaris. Tevens ben ik secretaris van Suryoye Platform Overijssel (SPO) en daardoor altijd sterk maatschappelijk en politiek betrokken geweest. Verder ben ik sociaal ingesteld. Ik wil graag mensen helpen en dingen uitleggen waarom ze zijn zoals ze zijn.

Waarom heb je voor de PvdA gekozen?
Ik ben al jaren zeer geïnteresseerd in politiek en sinds maart 2006 ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Ik heb gekozen voor de PvdA omdat zij begrijpen dat niet iedereen met gelijke kansen wordt geboren. Iedereen moet zijn kansen aangrijpen, maar je moet ze wel aangeboden krijgen (god geeft de noten maar je moet ze wel zelf kraken). Verder is het een partij die “reaal politiek” bedrijft (haalbare politiek), zonder illusies en dagdromerij. Je kunt ijzer niet met handen breken. Een markante uitspraak van Willy Brandt, bondskanselier 1969-1974 (SPD) luidt: te vaak met de vuist op tafel slaan (d.w.z. een compromisloze koers voorstaan en die met harde middelen willen afdwingen) is slechter voor je vuist dan voor de tafel.

Wat wil je gaan doen in de politiek?
Ik wil bij de komende verkiezingen ervoor zorgen dat de fractie van de PvdA nog steviger in het zadel komt en nog meer voor elkaar kan gaan boksen voor de inwoners van deze prachtige stad. Naar mijn mening moet Enschede een stad zijn waar je veilig over straat kunt en waar iedereen zich thuis voelt. Dat is dus een stad waar we blijven werken aan veiligheid en aan integratie, werkzoekenden aan een baan helpen en bruggen bouwen om jongerenproblematiek aan te pakken. Daar wil ik voor werken.

Waarom moeten mensen op jou gaan stemmen?
Persoonlijk houd ik niet van half werk. U mag er dan ook op rekenen dat ik me de komende periode vol enthousiasme en positieve energie ga inzetten voor een stad waarin iedereen mee telt. Ik ga graag het contact met iedereen aan en ik vind het belangrijk om u uit te leggen waarom wij bepaalde keuzes maken. Ik vind dat een verantwoordelijkheid die hoort bij een politieke functie. In discussies met kennissen is mij vaak gezegd: “je moet de politiek ingaan”.

(Politieke) ervaring?
Vanaf maart 2004 heb ik deel uit mogen maken van het bestuur van de Assyrische Jongeren Federatie Nederland. Na een jaar bestuurslid te zijn geweest trad ik in februari 2005 aan als voorzitter. Dat heb ik 2 jaar lang met heel veel passie en gedrevenheid mogen doen. Mede daarom ben ik in januari 2008 gekozen als bestuurslid en secretaris van de Assyrische Mesopotamische Vereniging Enschede (AMVE). Wij hebben in voorgaande jaren gevoelige onderwerpen (zowel lokaal als provinciaal) bespreekbaar gemaakt om emancipatie en integratie te intensiveren.

Wat zijn jouw speerpunten?
– Intermediair voor de Suryoyo gemeenschap
– Mobiliseren van de Suryoyo gemeenschap om deel te nemen aan medezeggenschapsorganen (wijkraden, ouderraden en ondernemingsraden)
– Kloof tussen zelforganisaties en (lokale) overheden versmallen.
– Eigen identiteit Ja! Getto Nee!
– Relevante vraagstukken aanpakken met een evenredige inzet van iedereen

Campagne
Voorafgaand aan de verkiezingen ga ik op campagne om uiteindelijk zo veel mogelijk stemmen binnen te halen voor de PvdA. Ik vind het belangrijk om te polsen wat er leeft onder de bevolking van Enschede. Persoonlijk vind ik het jammer dat de opkomst bij de gemeenteraadverkiezingen traditioneel laag is. Ik zie het als een gemiste kans als je je stem verloren laat gaan. Daarom wil ik iedereen oproepen om op 3 maart te gaan stemmen. En dan natuurlijk het liefst op mij. Kies voor een nieuwe generatie, stem 3 maart PvdA, nummer 17.

Wat is je lijfspreuk?
Vooruitgaan omdat de toekomst voor ons ligt!

Bron: www.bethnahrin.nl

Scheidingslijn