Categorieën
Nieuws

Wethouder kopt bal naar de Raad

– Achilles is twee trainingsvelden kwijt en wil kunstgras.
– College ziet oplossing voor tien jaar met veld van EMOS.
– Vier partijen in raad willen oplossing mét kunstgras.
– Wethouder: zoek dan geld voor die oplossing.

ENSCHEDE – Leden van Achilles laten de WK-wedstrijden op tv schieten om deze dinsdagavond aan de Zaanstraat luid te pleiten voor aanleg van kunstgras op hun complex. Hartstochtelijk wordt gezongen ‘ Wallinga, zeg nou eens ja’ en ‘geef ons geld voor een kunstgrasveld’. De leden van de stadsdeelcommissie Noord die in het servicecentrum vergaderen, kunnen er niet om heen. Zij worstelen met de tijdelijke oplossing van sportwethouder Ed Wallinga die hiervoor 80.000 euro uittrekt en de definitieve oplossing die een investering van 500.000 euro kost.

ChristenUnie, CDA, BurgerBelangen, SP en Enschede Solidair pleiten voor een kunstgrasveld. Zij beloven in de raadsvergadering van 5 juli met voorstellen te komen om dit te kunnen financieren. Een belangrijk argument voor hen is dat al vier jaar gesproken wordt over het veldenprobleem van Achilles. Dat probleem is ineens zeer nijpend geworden nu de club haar twee trainingsvelden aan de overzijde van de Horstlindelaan per 1 juli kwijt raakt. De eigenaar van de grond heeft de huur opgezegd. „Het is beter nu de knoop door te hakken. Bij de tijdelijke oplossing blijft het tekort aan velden bestaan”, aldus Gerrit Jan van der Veen (CDA).

Het acute veldenprobleem per 1 juli is overigens mede ontstaan door het CDA en BurgerBelangen. De beide coalitiepartijen hebben er in april voor gezorgd dat de aanleg van een verbindingsweg tussen Hengelosestraat en Deurningerstraat, (de zogenoemde noordwest tangent) ineens weer op tafel ligt. Juist op dat moment lag er een voorstel voor grondruil met de eigenaar van de trainingsvelden gereed. De velden zouden dan voor Achilles behouden kunnen blijven. De grondruil zou de aanleg van de weg ernstig kunnen belemmeren doordat het tracé over de geruilde grond zou kunnen gaan lopen. In de coalitie met PvdA en VVD is afgesproken dat er nieuw onderzoek komt naar de aanleg van dit noordwest tangent. Het mede- gebruik van een veld van EMOS, dat op 120 meter lopen van het Achilles- complex ligt, is voor Wallinga een acceptabele en betaalbare oplossing. Hij wijst er bovendien op dat er regels afgesproken zijn met voetbalclubs vóór er een kunstgrasveld wordt aangelegd. Dat betekent drie jaar lang een veldentekort en daar is volgens hem bij Achilles geen sprake van.

Alexander Kremers, vicevoorzitter van Achilles spreekt van een lapmiddel. Hij wijst er op dat zijn club al jaren in onzekerheid verkeert over de toekomst van haar complex. „Dat heeft zijn weerslag gehad op de vereniging.” Dat wordt beaamd door Wim Tekkelenburg (ChristenUnie) die hartstochtelijk pleit voor een definitieve oplossing. „Dat is eerder in de gemeenteraad ook vastgelegd.”

Geen enkele partij durft ‘ nee’ te zeggen tegen kunstgras. Zij hikken alleen wel tegen de kosten aan. „We willen het graag, maar waar vinden we drie ton?”, schetst George Hanna (PvdA) het dilemma.

Bron: Tc Tubantia dd 23 juni 2010
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

PvdA Kamerlid brengt werkbezoek aan MST

Op maandag 7 juni bracht Eelke van der Veen,lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, een werkbezoek aan ons ziekenhuis. Van de plaatselijke PvdA namen Dennis Bouwman lid Gemeenteraad Enschede) , Niek Zwart (lid Provinciale Staten Overijssel), Jan Voogd (voorzitter werkgroep ruimtelijke ordening) en George Hanna (lid Gemeenteraad Enschede) deel aan het bezoek.

Het gezelschap werd ontvangen door Marianne Lensink, lid van de Raad van Bestuur van ons ziekenhuis. Als eerste onderdeel stond een rondleiding door het één jaar jonge Vrouw Kind Centrum op het programma. Aansluitend begaf het gezelschap zich naar de algemene Intensive Care; aansluitend liet traumachirurg Ralph de Wit het helidek zien. Aan het einde van het programma aan de Haaksbergerstraat is men allen op ziekenbezoek geweest bij Bert Hassink van de locale PvdA, die het werkbezoek mede had helpen organiseren. Bert Hassink was enkele dagen geleden ongelukkig ten val gekomen en was om die reden opgenomen in ons ziekenhuis. Namens de Raad van Bestuur en de PvdA delegatie werd hem een boeket bloemen overhandigd.

Daarna ging het gezelschap over de brug naar het Ariënsplein en werd na een korte rondleiding door de oudbouw stilgestaan bij de maquette van de nieuwbouw. Bestuursvoorzitter Herre Kingma en projectleider nieuwbouw Alp Buitelaar gaven uitleg over de voorgenomen nieuwbouw.

Tot slot van het programma werd Eelke van der Veen en de overige PvdA-ers een lunch aangeboden door de Raad van Bestuur.

Bron: http://www.mst.nl
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Jeugdoverlast in Enschede-Zuid…

Met de meeste jongeren in Enschede-Zuid gaat het gelukkig goed. Een klein groep van de jeugd zorgt echter voor ‘overlast’ en criminaliteit op straat en heeft problemen thuis of op school.

Als raadslid voor de PvdA vind ik het belangrijk om in contact te treden met jongeren. Om er zo achter te komen wat hun beweegt, en waarom ze – bewust of onbewust – een bepaalde keuze maken. Maar voordat ik met de jongeren zelf ga spreken, wilde ik meer informatie over de feiten en achtergronden van de overlast.

Vandaar dat ik op vrijdag 28 mei een werkbezoek heb gebracht aan het wijkbureau Enschede-Zuid, waar ik me uitgebreid heb laten informeren door jeugdagent Niels Scholten over deze ‘problematiek’. Hij heeft mij hartelijk ontvangen en bijgepraat over zaken die spelen in Zuid. Zo vertelde hij waar jongeren het liefst rondhangen, wat hun bezigheden zijn en hoe bewoners hier tegenaan kijken (de beeldvorming). Vervolgens zijn wij de straat opgegaan om jongeren zelf te spreken, en van hen te vernemen waar zij tegenaan lopen en wat de overheid eventueel voor hen kan betekenen. De jongeren gaven daarbij vooral aan dat er op dit moment weinig te beleven is in Zuid; dat er geen ontmoetingsplekken zijn, en dat ze eigenlijk heel veel tijd en energie overhouden om op straat rond te hangen. Sommige groepen zijn zo ondernemend, dat ze zelf een ‘JOP’ (JongerenOntmoetingsPlek) willen gaan creëren, door bijvoorbeeld een bushalte, een winkelcentrum of een schoolplein hiervoor te gebruiken.

…een probleem of een uitdaging?
Daarna hebben wij gesproken met de jongerenwerkers van het Magneetje. Met Mario en Pascal hebben wij het er voornamelijk over gehad hoe van problemen uitdagingen gemaakt kunnen worden. Al met al was het in ieder geval duidelijk dat er behoefte is om ergens droog en warm bij elkaar te komen, en ik constateer dan ook dat jongeren op zoek zijn naar alternatieven. Wanneer zij een opleiding kunnen volgen, makkelijk aan een stageplek kunnen komen, een (bij)baan kunnen krijgen of op een (betaalbare) sportvereniging kunnen zitten, dan zullen zij minder tijd en energie hebben om op straat rond te hangen en dus overlast te veroorzaken.

Verder zijn onveilige situatie simpelweg snel op te lossen door de lijntjes kort te houden en frequent met omwonenden, ondernemers en niet in de laatste plaats met jongeren samen naar oplossingen te zoeken. Daarom ben ik dan ook blij dat de Stadsdeelcommissie Zuid in haar laatste vergadering groen licht heeft gegeven om straatcoaches in te zetten om onder anderen politie te ondersteunen, mee te denken en meer preventief te werk te gaan om ‘overlast’ te voorkomen. Verder ben ik ook erg gelukkig dat de Prismare – als ‘kloppend hart van Roombeek’ – er een kleine broertje bij krijgt in Stroinkslanden met een wijkvoorziening en Brede School die in het voorjaar van 2011 gerealiseerd gaat worden. Een plek waar mensen, verenigingen en bedrijven met allerlei interesses en verschillende culturen en achtergronden met elkaar in contact komen én samenwerken. De focus zal dan vooral liggen op opvoeding en ontwikkeling, sport, spel en culturele activiteiten.

Laten we daarom met zijn allen niet meer over problemen praten maar juist over uitdagingen!
Scheidingslijn