Categorieën
Nieuws

Voorbereiding campagne: 12 september is dichterbij dan het lijkt!

De verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september lijken nog ver weg, maar als afdeling Enschede zijn we al begonnen met de eerste voorbereidingen voor de campagne. Die is net als bij alle andere verkiezingen van groot belang. 

Als PvdA moeten we het alternatieve geluid laten horen op het vorige kabinet en het “lente-akkoord” waarbij de burgers, ook de inwoners van Enschede, in de kou worden gezet met onnodig harde bezuinigingen. Dan is er maar één echte oppositiepartij die een goed alternatief kan bieden en die daar al voor het vallen van het kabinet mee kwam en dat is de PvdA.

Op dit moment richten wij ons voornamelijk op het werven van vrijwilligers die ons mee willen helpen met de voorbereiding en tijdens de campagne. We gaan werken aan het opbouwen van een enthousiaste en gezellige groep, zodat we dit ook kunnen uitstralen naar onze kiezers. We worden hierbij ondersteund door de landelijke PvdA met trainingen en materiaal.

Voelt u zich geroepen om mee te helpen aan de campagne om de PvdA de grootste partij te maken? Wilt u meedoen, op straat, bij activiteiten of in de organisatie? Neem dan contact op met ondergetekende. Want 12 september is dichterbij dan het lijkt!

Robbert-Jan Sanders, campagnecoördinator, rj.sanders@hotmail.com

Categorieën
Nieuws

Ook bushaltes Boekelo toegankelijker maken

Op verzoek van de PvdA komt het voorstel “Budgetverhoging extra fase toegankelijkere bushaltes” als bespreekstuk aan de orde in de Stedelijke raadscommissie van maandag 14 mei. De reden is dat wij het als PvdA heel raar vinden dat alle bushaltes in Enschede verhoogd gaan worden met uitzondering van de 3 bushaltes in Boekelo. Uitgerekend Boekelo, waar veel senioren wonen en recreëren. Ook de Seniorenraad vindt het jammer dat kennelijk in zijn algemeenheid niet onderzocht is of de haltes veel (potentiële) gebruikers kennen met een mobiliteitsbeperking. Het gaat om de bushaltes “De Mans” (Mr. De Wolfstraat), “Marcellinuskerk” (Beckumerstraat) en Restaurant De Buren (Windmolenweg).

Het verhogen van bushaltes past in het beleid om mensen zo lang mogelijk gebruik te (kunnen) laten maken van het reguliere openbaar vervoer. Een andere maatregel in dit verband is het vorig jaar ingevoerde gratis openbaar vervoer voor 70 plussers. Hogere bushaltes zijn niet alleen van belang voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten, maar maken de bus ook beter toegankelijk voor mensen met kinderwagens en buggy’s. 

Enschede kent in totaal 427 haltes. Meer dan de helft is de afgelopen jaren toegankelijker gemaakt, de rest zal uiterlijk 31 december 2013 zijn afgerond. Het uitvoeringsbudget bedraagt in totaal € 525.000. Daarvan is € 420.000 subsidie van de regio Twente en komt € 105.000 uit eigen middelen vanuit het overschot van de inmiddels afgeronde fase 1 van dit halteplan.

De PvdA zal er maandag op aandringen dat ook de bushaltes in Boekelo goed toegankelijk gemaakt worden voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Ik zal aan wethouder Hans van Agteren vragen nog eens uit te zoeken of er mogelijkheden zijn om de 3 bushaltes in Boekelo binnen het bestaande budget mee te nemen in zijn voorstel. Ik ben benieuwd naar zijn antwoord.