Categorieën
Nieuws

Stem 9 juni Job Cohen


Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Ik voel me Zuid

“Ik voel me Zuid” was het thema afgelopen dinsdag 11 mei van het inwerkprogramma Raadsleden voor het stadsdeel Zuid*. Om 17:00 uur werden wij met een kop koffie ontvangen in het gebouw van stadsdeelbeheer aan De Reulver 100. Na een algemene introductie met presentaties van Marjan Nekkers (stadsdeelmanager) en Marcel Bouwhuis (manager openbare ruimte) was er gelegenheid om onder het genot van een heerlijk buffet op een informele manier kennis te maken met bewoners, wijkraden en ondernemers. Om 19:30 uur begon het formele gedeelte, stadsdeelcommissie Zuid. Aan de orde was het winkelcentrum Zuid, straatcoaches in Zuid en de Wesselerbrink-Noord.

Winkelcentrum Zuid
Al jaren wordt er over het winkelcentrum Zuid gesproken. Het winkelcentrum heeft een flinke renovatie nodig, het moet uitgebreid worden etc. Echter de plannen zijn nooit echt van de tekentafel gekomen. Na afgelopen dinsdag gaat daar gelukkig verandering in komen. De Vereniging van Eigenaren van winkelcentrum Zuid, de wijkraad Wesselerbrink en de winkeliersvereniging hebben de handen ineen geslagen om het project snel tot een goed einde te brengen. Wethouder Wallinga heb ik gevraagd om de regie in handen te nemen om de voortgang te bewaken.

Straatcoaches
Het streven is om vóór de zomervakantie nog straatcoaches per duo in te zetten in het stadsdeel Zuid. Straatcoaches zijn er om (jongeren)overlast terug te dringen. 24 uur per dag zijn zij inzetbaar indien dat nodig blijkt te zijn. Meldingen van bewoners worden zo sneller opgepakt om overlastveroorzakers aan te pakken. Verder worden alternatieven aan de groep aangeboden door hen actief te verwijzen en te begeleiden naar bestaande voorzieningen in de wijk. In deze zal het welzijnswerk van Alifa een belangrijke rol spelen en de regie voeren.

Wesselerbrink-Nood (Bijvank/’t Lang)
We hebben toelichting gehad op het sociaal-economisch programma dat woningcorporatie Domijn en gemeente – inmiddels – zijn overeen gekomen. Het streven is om van Wesselerbrink-Noord een levendige wijk te maken door woningen up te graden en de leefbaarheid te verbeteren. Echter het stagneert doordat sommige bewoners het gevoel hebben niet betrokken te zijn bij het geheel. De plannen van 2008 zijn inmiddels achterhaald, mede daarom zal er op 29 juni nieuwe plannen worden gepresenteerd. Naast de wijkraden zullen ook de betreffende bewoners worden uitgenodigd.

*Stadsdeel Zuid was jarenlang het grootste stadsdeel van Enschede. Echter door de aanleg van de vinex-wijk De Eschmarke is Stadsdeel Oost nu groter. Stadsdeel Zuid is het gebied ten zuiden van de A35 waar ongeveer 35.000 mensen wonen. Zuid is ingedeeld in drie woonwijken, te weten Wesselerbrink, Stroinkslanden en Helmerhoek. Verder staat Zuid ook bekend om een omvangrijk buitengebied.

Foto: Freddy van Tellingen
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Oude stickers weg: geen (on)terechte parkeerbekeuringen meer

Op zaterdag 8 mei konden we in dagblad Tubantia lezen dat op zaterdag 1 mei – voor de PvdA weliswaar een belangrijke feestdag, namelijk de “Dag van de Arbeid” – een aantal mensen onterecht een parkeerbekeuring heeft gekregen.

Wat was er aan de hand? De gemeenteraad heeft in 2009 besloten dat ook op zon- en feestdagen in de binnenstad voor parkeren betaald moet worden. In het nieuwe collegeakkoord is al afgesproken het betalen op zon- en feestdagen weer af te schaffen, maar formeel is dat nog niet gebeurd. Intussen zitten op enkele parkeerautomaten nog oude stickers uit 2009, die vermelden dat op een aantal feestdagen gratis kan worden geparkeerd. Daaronder ook 1 mei en Hemelvaartsdag. Dat leidt natuurlijk tot misverstanden. Mensen die op 1 mei niet betaalden, ontvingen terecht een bekeuring (volgens het nieuwe beleid), maar die was ook onterecht, gezien de sticker op de parkeerautomaat.

Voor mij was dit aanleiding om op maandag 10 mei vragen te stellen in de Stedelijke raadscommissie. Ik heb wethouder Hans van Agteren gevraagd of het inderdaad klopt dat onterechte parkeerbekeuringen zijn uitgeschreven op 1 mei, waarom de oude stickers van 2009 nog niet verwijderd waren en of vóór Hemelvaartsdag deze oude stickers alsnog verwijderd zullen zijn om niet opnieuw verwarring te laten ontstaan.

De wethouder antwoordde dat een aantal parkeerbekeuringen op 1 mei meteen ongedaan is gemaakt. Verder deelde de wethouder mee dat (on)terechte parkeerbekeuringen ook ongedaan worden gemaakt, wanneer mensen zich melden bij de gemeente. Hij heeft toegezegd dat de oude stickers nog vóór Hemelvaartsdag verwijderd zullen worden.

Tot slot heb ik voor mezelf helaas moeten constateren dat 1 mei “Dag van de Arbeid” géén nationale feestdag is!

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Meer Rood in de Buurt

Afgelopen zaterdag was het niet zo maar een dag, maar een dag dat de Partij van de Arbeid de buurten rood heeft gekleurd.

Overal in het land waren canvas-activiteiten georganiseerd voor De Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni aanstaande.

In Enschede ben ik samen met Wim Jansen Lorkeers, lid afdelingsbestuur Enschede en PvdA-collega’s uit Amsterdam deur-aan-deur geweest in o.a. de wijk 7513. De wijk waar afgelopen donderdagavond, de Postcodekanjer van de Postcode Loterij van in totaal twintig miljoen euro is gevallen.

Wij hebben de bewoners o.a. gevraagd wat ze zoal vinden van hun buurt, wat er eventueel nog verbeterd kan worden en hoe ze denken over de grote opgave waar we in Nederland voor staan.

De PvdA vindt het belangrijk om met kiezers in gesprek te gaan over wat belangrijk is voor de toekomst van Nederland. Hiermee laten wij zien dat voor de PvdA iedereen meetelt.

Bewoners van wijk 7513 zijn over het algemeen erg tevreden over de buurt waarin ze wonen. Een leuke bijkomstigheid is dat vele hebben toegezegd op 9 juni aanstaande op de PvdA te gaan stemmen!

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Sportief voetbal? Iets voor Luis Suárez?

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

De spelers van FC Twente en coach Steve McClaren zijn vanmiddag op het stadhuis onderscheiden met de Enschede-penning.

Dat is de erepenning van de stad. Namens de spelers nam aanvoerder Blaise Nkufo de erepenning in ontvangst. Na de ontvangst op het stadhuis volgde een bordesscène. Op het Ei van Ko hadden zich veel supporters van FC Twente verzameld om de spelers toe te juichen. Om zes uur wordt de selectie van FC Twente gehuldigd bij De Grolsch Veste. RTV Oost doet live verslag van deze huldiging.

Bron: http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=110726

Scheidingslijn