Categorieën
Nieuws

Rondvraag “Verkeersonveilige situatie Knalhutteweg”

Rondvraag Stadsdeelcommissie Zuid dd 1 februari 2011

Afgelopen zomer zijn er langs de Knalhutteweg ter hoogte van de basisscholen; Drakensteyn, het Vastert en Godfried Bomans draaiarmen geplaatst om de vele kinderen een veiliger oversteek te kunnen bieden. Een andere maatregel was het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen bij de drie basisscholen.

De PvdA-fractie heeft signalen bereikt dat de verkeerssituatie rondom de scholen nog steeds onveilig is. Dat de draaiarmen niet worden gebruikt en dat ouders, die hun kinderen met de auto naar school brengen en weer ophalen hun auto nog steeds in de berm parkeren wat weer zorgt voor verkeersonveilige situatie.

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

  1. Zijn de signalen van de verkeersonveilige situatie ook bekend bij de wethouder?
  2. Klopt het dat de draaiarmen voor de basisscholen niet worden gebruikt? En zoja, waarom niet?
  3. Welke maatregel denkt de wethouder te willen nemen om de overlast van auto’s bij scholen te beperken?
  4. Is handhaving een middel om de overlast van auto’s bij scholen tegen te gaan?

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

OV-fiets 24 uur per dag beschikbaar op station Drienerlo

Wethouder Hans van Agteren heeft woensdag 26 januari bij station Enschede Drienerlo een Bikedispenser in gebruik genomen. Bij deze zelfservice huurlocatie met 35 OV- fietsen kunnen trein- en busreizigers op elk moment van de dag een fiets huren. Het gebied rondom station Drienerlo wordt hierdoor beter bereikbaar met het openbaar vervoer.

Snel een fiets
OV-fietsen zijn te huur voor abonnees van OV-fiets en voor houders van diverse mobiliteitskaarten zoals de NS Business Card en de Mobility Card. Wie vanaf station Enschede Drienerlo met een OV-fiets verder wil reizen, haalt met behulp van de pas een fiets uit de machine. Zo beschikt de reiziger snel over een goede fiets voor de rest van de reis. Voor € 3,- kan de gebruiker de fiets 24 uur meenemen. Voor bedrijven is het mogelijk om een speciaal bedrijfsabonnement af te sluiten. Meer informatie over abonnementen en mogelijkheden voor particulieren en bedrijven is te vinden www.ov-fiets.nl.

Fiets als goed alternatief
Het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied en het vergroten van de mobiliteit van mensen die er werken is belangrijk voor de gemeente Enschede. Voor werknemers en bezoekers van bedrijven op het Kennispark en in Havengebied, wordt het aantrekkelijker het openbaar vervoer te gebruiken. Met een OV-fiets is het laatste stukje sneller en comfortabeler af te leggen. Daarnaast heeft Twente een echte fietscultuur en is voor veel mensen gezondheid een belangrijke reden om met de fiets naar het werk te gaan. “De fiets is een erg handig vervoermiddel in Enschede, en zeker op en rondom Kennispark Twente een aantrekkelijk en gezond alternatief. Ik verwacht dan ook dat dit in een duidelijke behoefte voorziet en een succes wordt”, aldus wethouder Hans van Agteren.

Slim reizen en werken

De gemeente Enschede kon deze OV-fietsvoorziening mogelijk maken door een subsidie van de Regio Twente in het kader van het mobiliteitsprogramma Toegankelijkheid openbaar vervoer. De komende jaren volgen er op nog meer stations in Twente huurlocaties van OV-fiets.
Het uitbreiden van de mogelijkheden voor het gebruik van een OV-fiets in de regio past binnen het mobiliteitsmanagement project Twente Mobiel, Samen Slim Werken, waarvan Regio Twente één van de initiatiefnemers is. Twente Mobiel wil de bereikbaarheid en leefbaarheid van Twente in stand houden en waar nodig verbeteren. Dit kan door slimme manieren van reizen en werken te stimuleren onder Twentse werkgevers en werknemers, zoals het gebruik van de OV fiets.

Bron: Gemeente Enschede – geplaatst op 28 januari 2011
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Invoering gratis openbaar vervoer 70 plussers

In het coalitieakkoord 2010-2014 is de volgende passage opgenomen (pagina 18 van 23): “We willen het gratis openbaar vervoer in de daluren voor ouderen boven de 70 jaar weer invoeren, het betaald parkeren op zondag terugdraaien (met uitzondering van koopzondagen) én het mogelijk maken gratis groenafval te brengen in de maanden maart en oktober. Versnelde uitvoering van een aantal infrastructurele projecten vergt een herprioritering binnen de mobiliteitsvisie en mag geen extra tekorten opleveren. De financiële consequenties hiervan komen aan de orde in de Kadernota 2011.”

Bij de herijking van het compensatiebeginsel Wmo, besproken in de Stedelijke commissie op 6 september 2010, werden de criteria voor de Regiotaxi aangescherpt en is voorgenomen te stoppen met het zonder beoordeling toekennen van een vervoerspas aan 70-plussers, aansluitend op het bovengenoemde voornemen in het coalitieakkoord.

Tot op heden hebben we van het college echter geen voorstel ontvangen omtrent het gratis openbaar vervoer in de daluren voor ouderen boven de 70 jaar.

Dit is voor de PvdA aanleiding tot de volgende vragen.

1. Welke stappen heeft het college tot op heden gezet om de invoering van gratis openbaar vervoer in de daluren voor ouderen boven de 70 jaar te realiseren?
2. Wat moet er nog gebeuren voordat het kan worden ingevoerd?
3. Op welke termijn kunnen wij voorstellen hieromtrent verwachten?

De originele versie als pdf-bestand
Antwoord nog niet beschikbaar
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

200 euro: beste idee verkeersveiligheid

ENSCHEDE – Huis aan Huis Enschede en TV Enschede FM slaan de handen ineen om de verkeersveiligheid in onze stad te verbeteren. Voor het beste idee is 200 euro beschikbaar.

“Dat kan van alles zijn”, zegt Martijn de Lange van TV Enschede FM. “Mensen die samen een idee aandragen, hebben een streepje voor!” Meedoen is heel gemakkelijk.

De Lange: “Verkeersveiligheid gaat ons allemaal aan. Als plaatselijke omroep en lokale krant hebben we hart voor de stad en willen we graag helpen om de verkeersveiligheid te vergroten. We weten dat bij onze kijkers en luisteraars en de lezers verkeersveiligheid een hot item is. Dat geldt ook voor de politiek. Zo wil de gemeente Enschede zebrapaden die weinig worden gebruikt weghalen. Kortom, het is onderwerp dat leeft. Samen met het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel stellen we 200 euro beschikbaar voor het beste idee dat wordt aangedragen om de verkeersveiligheid te verbeteren.”

Hoe gaat het in zijn werk? “Mail ons uw idee. Belangrijk is dat het plan haalbaar is, goed uitgewerkt is en dat zo veel mogelijk mensen baat hebben bij uw idee. Natuurlijk wordt originaliteit beloond. Wij stellen het op prijs als een collectief een idee aandraagt, bijvoorbeeld een groep bewoners of een school.” Hij geeft aan dat geen idee gek genoeg is. “Als het maar in Enschede speelt. Of het nu nieuwe klaaroversetjes zijn, een lading strooizout of potten verf om zelf zebrapaden mee te maken.”

U kunt uw idee mailen naar redactiehuisaanhuis@whm.wegener.nl. Uiterste inzenddatum is 30 januari. Daarna kiest een deskundige jury vijf ideeën. Op www.huisaanhuisenschede.nl kunt u daarna tot en met 16 februari stemmen op het beste idee, waarna de winnaar in de Huis aan Huis Enschede en via Enschede FM en TV Enschede bekend wordt gemaakt.

Bron: Huis aan Huis Enschede | donderdag 20 januari 2011 |
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

BNN prijst gastvrijheid Enschede

ENSCHEDE – Naast de ingang van het stadhuis aan de Langestraat hangt sinds vrijdag – nu nog wat provisorisch – een ‘gouden’ schildje. Het bordje staat symbool voor de zogenaamde Gastvrijheidsaward en werd burgemeester Peter den Oudsten overhandigd door BNN-presentatrice Sophie Hilbrand. Goud wil zeggen dat de cameraploeg van BNN uiterst gastvrij is ontvangen in onze stad.

Voor het tv-programma ‘Nu we er toch zijn’ trekt BNN het hele land door. Steden die in 2010 landelijk nieuws waren, worden getest op hun gastvrijheid. Zo wordt aangebeld bij mensen met de vraag of de BNN-crew er mag overnachten. Ook worden mensen thuis opgezocht en op straat aangesproken.

Het kampioenschap van FC Twente bracht Hilbrand deze week naar Enschede. Overnacht werd er onder meer bij Youri Mulder, terwijl ook Roombeek en Pathmos werden bezocht. De cameraploeg toonde zich onder de indruk van de gastvrijheid. Niet alleen in de Grolsch Veste, maar ook bij de mensen thuis.

De opnames die in Enschede werden gemaakt, worden op zondag 30 januari uitgezonden op Nederland 1 (aanvang 22.40 uur).

Bron: TC Tubantia | vrijdag 21 januari 2011 | 16:25
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Vernieuwende parkeerarrangementen aangekondigd


Afgelopen maandag 10 januari hebben wij in het Stedelijke Commissie onder andere gesproken over het vaststellen van de Meerjaren Prognose Parkeerbedrijf (MMP) voor het jaarschijf 2011. De verwachting is dat het exploitatieresultaat van de MMP in 2011, met een bedrag van € 353.000, positief zal zijn. Verder wordt er aangegeven dat de verkoop van het aantal parkeeruren zich in 2011 stabiel voortzet.

In mijn bijdrage heb ik dan ook Wethouder Hans van Agteren gefeliciteerd met het resultaat. Echter heb ik hem aangegeven dat ik minder blij was met het feit dat er een minimaal verschil is tussen parkeren op straat en parkeren in de parkeergarages. Het verschil is namelijk op dit moment maar € 0,10.

De PvdA heeft zich in de afgelopen jaren hard gemaakt om daar een wezenlijk verschil van te maken; denk hierbij aan het beleid “Blik van Straat”. Daarom heb ik ook de wethouder gevraagd hier de komende periode verder aan te werken. Daarnaast blijkt ook de creativiteit bij het bedenken van innovatieve parkeerarrangementen nog steeds zeer beperkt. Dit terwijl een aantal ondernemers en maatschappelijke instellingen wel erg creatief zijn en hun medewerkers en bezoekers verschillende abonnementen of parkeerarrangementen aanbieden. Daarom heb ik de nieuwe wethouder Hans van Agteren, die zich erop voorstaat frisse ideeën te hebben, gevraagd om toe te zeggen dat hij de komende periode hier veranderingen in aan zal brengen. Ik heb hierbij aantal voorbeelden genoemd, zoals een daluren kaart en een ma/wo/vr-abonnement. De wethouder heeft daarop aangekondigd om in het integrale beleidstuk “Parkeernota en Parkeerbeleid” eind 2011 terug te komen met aantal voorstellen.

Tot slot was er nog een ontwikkeling met betrekking tot het MST. Omdat wij op dit moment een bezettingspercentage van 18% hebben in het H.J. van Heek parkeergarage hebben, ben ik erg blij met de samenwerking die is aangegaan met het Medisch Spectrum Twente. De bedoeling is dat er een extra derde inrit vanuit de Kuipersdijk naar niveau -2 in het centrale gedeelte komt. Ook wordt er in de garage in een bestaande rijbaan een zogenaamd rollend trottoir (tapis roulant) aangebracht. Aansluitend wordt een tunnel gemaakt met tapis roulant die eindigt in de kelder van het MST. Hierdoor is het mogelijk toekomstige bezoekers van het MST hun auto te laten parkeren in de H.J. van Heek parkeergarage en om vervolgens als voetganger droog en veilig het MST te kunnen bereiken.

De garage wordt op deze manier optimaal ingezet op die momenten dat er voldoende capaciteit voorhanden is. Er is dus sprake van duurzaam dubbelgebruik, en dat is een dubbel zo goede zaak!
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Kerstgroet 2011

Lieve familie, vrienden & collega’s,
Kerstmis, een feest met veel sfeer, gezelligheid en cadeau’s (elk jaar meer).

Liefde en vrede staan op deze dagen centraal, de Kerstgedachte kennen we tenslotte allemaal.

Maar voordat we het weten is januari gekomen en worden we door andere zaken in beslag genomen.

Elke dag Kerstmis is wat veel voor een mens, één keer per week, dat lijkt ons een mooie wens!

Ik wens jullie allen, fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.
Scheidingslijn