Categorieën
Nieuws

“Yes we Cohen” VS “Let’s Do The Job”

Wat vinden jullie?

Yes We Cohen   VS   Let's Do The Job

Of…

Yes we Cohen

Scheidingslijn

Van der Wielen Lezing 2010
door Job Cohen

Klik hieronder om zijn lezing te downloaden (pdf-file):

De financiële crisis voorbij: kansen voor onze samenleving.

Uitgesproken op vrijdag 26 maart 2010 in Leeuwarden.
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Collegeprogramma met verrassingen

  • Marijke van Hees gaat toch voor wethouderschap.
  • Nieuw college wil drie miljoen euro voor investeringsfonds.
  • UT moet meewerken aan noordwest- tangent.
  • Vertraging bij Usseleres kost de stad miljoenen.

ENSCHEDE – Tot 2014 wordt Enschede bestuurd door een coalitie PvdA, VVD, CDA en Burgerbelangen Enschede. Maar dat was gisteravond niet de meest verrassende uitkomst van de derde onderhandelingsronde over de collegevorming.

Opmerkelijk is toch wel het besluit van PvdA-fractievoorzitter Marijke van Hees om (toch) zitting te gaan nemen in het nieuwe college. Interessant is zeker ook de inhoud van het collegeprogramma, dat volgende week donderdag klaar moet zijn.

De nieuwe regeerploeg heeft zich voorgenomen om drie miljoen euro extra vrij te maken. Geld dat in een investeringsen innovatiefonds zal worden gestopt. Eensgezindheid is er over de veelbesproken sloop van het viaduct Hengelosestraat ( bij de UT). Die kan doorgaan op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de universiteit meewerkt aan de realisering van een verbinding tussen de Deurningerstraat en de Hengelosestraat. Met deze ingrijpende maatregel worden in feite de plannen voor een noordwest-tangent opnieuw van stal gehaald. Saillant detail: in de persoon van Hans van Agteren krijgt Burgerbelangen Enschede, dat in de verkiezingscampagne nadrukkelijk tegen sloop was, verkeer in zijn portefeuille. Burgerbelangen mag ook de vinger aan de pols houden bij de invulling van de Usseleres. Nog zo’n heikel thema uit de verkiezingsperiode. Onderzoek heeft volgens Marijke van Hees uitgewezen dat een vertraagde invulling van deze es de gemeente kapitalen kost. Als het bedrijventerrein vier jaar in de wachtstand wordt gezet, kost de gemeente dat vijf miljoen. Een bedrag dat verdubbeld wordt als acht jaar gewacht wordt met de uitgifte van kavels op deze locatie. „Maar we gaan de es niet volplempen”, beloofde Van Hees. In plaats daarvan wordt gekozen voor een ‘zeer zorgvuldige ontwikkeling’. „Burgerbelangen zal ons daarin wakker houden”, voorspelde de nieuwe loco- burgemeester.

Waar Van Hees zich de komende vier jaren bezighoudt met economie & cultuur, innovatie en middelen ontfermt partijgenoot Ed Wallinga zich over wijkontwikkeling, sport, zorg & welzijn. Myra Koomen (CDA) krijgt met werk & inkomen een vertrouwde portefeuille. Jeroen Hatenboer ( VVD) mag aan de slag met stedelijke ontwikkeling & onderwijs. Hans van Agteren (BBE) krijgt behalve verkeer ook milieu, recreatie, toerisme & verkeer toebedeeld.

Teleurstelling bij D66 over uitkomst lijmpoging
Waar bij de Partij van de Arbeid, CDA, VVD en Burgerbelangen gisteravond de tevredenheid overheerste over het behaalde resultaat, resteerde voor D66 slechts een stevige kater. Met een winst van vijf zetels dé grote winnaar van de raadsverkiezingen, maar toch geen plek in de nieuwe coalitie. En dat doet toch pijn, zo blijkt uit de woorden van D66- leider Evert Westerbeek.

De terughoudendheid van D66 inzake de Luchthaven Twente kostte de fractie eerder haar plek aan de onderhandelingstafel. Daar kon zelfs een ultieme lijmpoging van de PvdA niets aan veranderen. Om achteraf niet met het gevoel te blijven zitten dat de grootste winnaar van de verkiezingen wel erg snel buitenspel is gezet, zo meldde Marijke van Hees de fracties gisteravond, kreeg D66 vorige week de kans om zijn standpunt in deze nog eens toe te lichten. Maar de hoop dat er misschien toch nog ruimte was voor een college met D66 bleek tevergeefs. Heel erg jammer, benadrukt Westerbeek. „We hadden graag onze verantwoordelijkheid genomen.” Hij betreurt het dat de discussie volledig werd toegespitst op de luchthavenkwestie. D66 bracht een ‘redelijk alternatief’ in, te weten een stevige samenwerking met de luchthaven Münster- Osnabrück (FMO). „We hebben zelfs de concessie gedaan dat er een aanbesteding mocht komen”, schetst Westerbeek. „Met de mogelijkheid dat er ook een luchthaven zou komen. Maar gemeente Enschede 26 maart 2010 de randvoorwaarden die daaraan waren gekoppeld, zijn allemaal uit de tekst gehaald. Als we vervolgens van het CDA te horen krijgen dat we net zo goed akkoord hadden kunnen gaan met de vorige tekst vind ik dat echt ver onder de maat.” CDA-leider Myra Koomen reageert geprikkeld op de verwijten van D66: „ Een samenwerking met FMO staat namelijk elke marktwerking in de weg.”Marijke van Hees heeft weinig woorden nodig voor een reactie: „Het is iets anders gegaan.” Los van deze schermutselingen over de luchthaven werd gisteravond duidelijk dat de nieuwe collegeploeg nadrukkelijk kiest voor een andere koers. „ De samenwerking komt centraal te staan”, belooft Van Hees. Niet alleen binnen het college en van het college met de raad, maar vooral ook van de gemeente met de burgers en belangrijke partners in de stad. Niet voor niets is de portefeuille ‘ samenwerking & samenspel’ tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid gemaakt. Dit college wil werk maken van een centrale gemeentelijke kijk op de buitenwereld. ‘Besturen doe je samen’ wordt ook een van de hoofdstukken van het collegeprogramma,waar de komende dagen de laatste hand aan wordt gelegd. Net als ‘Ondernemend & Gedurfd’, ‘Enschedeërs actief in de wijk’, Ruimte goed benutten’ en ‘ Financieel solide’. Duidelijk is dat de -kostbare- reïntegratietrajecten worden afgeslankt. Werkloosheidsvrije wijken moeten er komen. Eigen initiatief van de burgers, of dat nou voor groenonderhoud of zorg is, moet beloond worden. Initiatieven zoals bijvoorbeeld die van de vitale voetbalvereniging Rigtersbleek dienen navolging te krijgen. De bestuurlijke opgaves zijn zwaar beseft ook Van Hees. Ze heeft er echter zin in. Haar pretoogjes spreken boekdelen.

Bron: TcTubantia dd 26 maart 2010

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Inburgering: iedereen doet mee!

Enschede is koploper op het gebied van inburgering.

Maar liefst 25 nieuwe Nederlanders kregen op woensdag 17 maart in het bijzijn van familie en vrienden het inburgeringsdiploma uitgereikt.

Wethouder Ed Wallinga van Zorg, Welzijn, Sport en Integratie sprak in het Werkplein Enschede alle inburgeraars toe en benadrukte hoe belangrijk het is om te deel te nemen aan de samenleving.

De inburgeringscursus wordt op verschillende plekken aangeboden (IVO, ROC van Twente en DCW Inburgering) en is opgebouwd uit taalles en uit maatschappelijke oriëntatie. In de cursus leren nieuwkomers om te gaan met de Nederlandse belastingen, gezondheidszorg, politiek, regels en allerlei andere praktische zaken.

Daarnaast werden ook de geslaagden voor het staatsexamen in het zonnetje gezet. Zij hebben het diploma inmiddels via post ontvangen.

Na het officiële gedeelte was er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje de geslaagden te feliciteren. Dat velen de smaak te pakken hebben, blijkt wel uit de reacties. De één oriënteert zich al op een vervolgopleiding, de ander zoekt (vrijwilligers) werk en een derde biedt zich op de school van de kinderen aan om activiteiten te begeleiden. Hiermee bevestigen zij hoe belangrijk het is om nieuwe Nederlanders te stimuleren om een volgende stap te kunnen zetten in de samenleving!

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Welkom nieuwelingen!

ENSCHEDE – Niet eerder is een nieuwe raadsperiode van vier jaar begonnen met zoveel nieuwe raadsleden: 20 van de 39. Van hen zijn er 38 donderdagavond officieel geïnstalleerd, het 39e raadslid Wim van der Noordt (Enschede Soldair) ontbreekt wegens vakantie.

Blije en gelukkige gezichten overheersen bij de installatie van de 38 leden. Voor negentien van hen is het de eerste entree in de raad, de twintigste is Ed Wallinga die in elk geval voorlopig het wethouderschap mag combineren met het raadslidmaatschap. Tot het moment dat er een nieuwe coalitie is gevormd en er nieuwe wethouders worden gekozen. Op dat moment moeten de gekozen wethouders hun raadszetel opgeven en de fracties verlaten. Wallinga is beschikbaar voor een nieuwe periode als wethouder. Valt de keus op een ander dan wil hij zeker als raadslid aanblijven. „Dat is ook een heel mooie en dankbare functie.” Hij is van 1994 tot 2006 al raadslid geweest en nu één periode van vier jaar wethouder. Bij het CDA zit Myra Koomen in dezelfde positie. Zij combineert ook voorlopig het wethouderschap met het raadslidmaatschap en hoopt ook op een nieuwe periode als wethouder. Voor het voormalige Tweede Kamerlid is het wel haar eerste keer dat ze in de raad zit. De derde wethouder die gekozen is in de raad, Jelmer van Zee, heeft bedankt. De lijsttrekker van GroenLinks heeft voor de verkiezingen van 3 maart al aangegeven alleen als wethouder verder te willen. Zijn plaats in de raad is donderdag meteen ingenomen door zijn partijgenoot Robin Wessels.

Wessels is een van de vele nieuwkomers die van burgemeester Peter den Oudsten net als alle andere nieuwkomers een paar dringende adviezen meekrijgt. „Het raadswerk houdt nooit op. Als je niet oppast ben je er 24 uur per dag mee bezig. Vergeet niet dat er behalve de raad nog een leven is,” houdt hij de raadsleden voor. Hij verwijst daarbij naar zijn eigen ervaringen in de raad. „Pas op, je krijgt stapels papier die je echt niet allemaal kunt bestuderen. Zorg binnen de fracties dat de tijd effectief wordt besteed en verdwaal niet in de papieren.”

Het tweede advies klinkt wat merkwaardig. „U krijgt vaker gelijk dan u het heeft. Mensen zien u als deskundige en zullen moeilijker zeggen: ‘U ziet het verkeerd’.” Den Oudsten geeft de raadsleden maar ook andere bestuurders het dringende advies tegenkrachten te organiseren. „Mensen die open en eerlijk hun standpunt geven en niet kijken naar uw positie. Dat is echt noodzakelijk.” Als derde wijst hij op het belang van integriteit als basis van de democratie. Onkreukbaar handelen van elk individueel raadslid is een vereiste. „Ga niet bepaalde bevolkingsgroepen bevoordelen en doe niet aan belangenbehartiging ten koste van anderen.” Volgens hem mogen zuiver en onkreukbaar handelen nimmer in twijfel komen, niet van een raadslid en niet van de gemeenteraad als geheel.

Noor van Lijf, oud-raadslid en oud-wethouder, luistert met een tevreden gezicht. Zij kijkt trots naar haar zoon Jan die in haar voetsporen stapt en ook als D66’er in de raad zitting neemt. „Ik heb er heel veel zin in”, zegt Jan. Natuurlijk zijn er alom felicitaties, maar speciaal voor Claar Grooten (D66) die ook nog jarig is.

Bron: TcTubantia dd vrijdag 12 maart 2010

De nieuwe PvdA-fractie, van links naar rechts: Shridath Salikram, Ed Wallinga, Kenan Boz, Nienke Klerk, Laurens van Lier, Gerrit Dijkhuizen, Marijke van Hees, George Hanna en Coskun Turgut. Foto: Annina Romita
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Zweeds parlement erkent Turkse genocide op Armeniërs, Assyriërs, Suryoye, Chaldeeërs en Pontische Grieken

STOCKHOLM – Zweden heeft officieel de Turkse volkenmoord op etnische Armeniërs in 1915 erkend. Het parlement in Stockholm, Riksdagen, stemde met één stem voor de aanvaarding.

Het was de roodgroene oppositie die het voortouw nam in dit extreem gevoelige thema. Turkije heeft altijd ontkend dat er ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een genocide op Armeniërs, Assyriërs, Suryoye, Chaldeeërs en Pontische Grieken plaatshad in het voormalige Ottomaanse Rijk. Toch erkende vandaag de Zweedse Tweede Kamer met een minimale meerderheid, 131 tegen 130 stemmen, de volkerenmoord. Turkije is razend en heeft zijn ambassadeur teruggeroepen. “Dit zal dramatische consequenties hebben voor de relatie tussen Zweden en Turkije”, zegt Zergün Korutürk, de hoogste Turkse diplomaat in het Scandinavische land.

Zweedse regering
De Zweedse regering had het voorstel van het parlement echter afgewezen. “Het is niet aan de Riksdagen om volkrechtelijke oordelen te vellen”, meent Gustav Blix van Moderaterna, de liberaal-conservatieven. “Het zijn historici die geschiedenis schrijven, geen politici.” Hij vindt het juist belangrijk om het verzoeningsproces tussen Turken en Armenen, dat momenteel aan de gang is, te steunen. Maar een aantal leden van de regeringspartijen stemde hetzelfde als de oppositie, waardoor het voorstel met één stem verschil werd aangenomen. Volgens geschiedkundigen kwamen door de volkerenmoord tot 2,5 miljoen mensen om het leven. “Wij politici gaan geen geschiedenis schrijven, maar wij hebben de verantwoordelijkheid om ons aan de historische feiten te houden en dit soort zaken te blijven noemen”, zegt Hans Linde van Vänsterpartiet (de Linkse Partij).

Meer informatie: http://www.seyfocenter.com

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Wouter Bos verlaat de politiek

AMSTERDAM – PvdA-leider Wouter Bos stapt uit de politiek. Hij stelt zich niet kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de PvdA en is ook niet beschikbaar voor andere functies in de politiek, zei hij vrijdag.

Burgemeester van Amsterdam Job Cohen heeft zich volgens Bos kandidaat gesteld als opvolger. “Cohen lijkt me bij uitstek de premier om dit land te kunnen leiden”, zei Bos.

Bos en Cohen voeren al sinds 2007 gesprekken over een mogelijke opvolging.

Bos zegt zijn besluit in de periode tussen de val van het kabinet in februari en de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart te hebben genomen.

Persconferentie
Cohen geeft vrijdagmiddag om drie uur een persconferentie op het partijbureau van de PvdA aan de Herengracht in Amsterdam.

Daar zal hij ingaan op zijn mogelijke kandidaatstelling als opvolger van Wouter Bos als partijleider.

Fakkel
Bos zei dat hij het leiderschap van de PvdA met een gerust hart overdraagt. ”Cohen is de best mogelijke opvolger die wij in huis hebben. Bij hem is de partij in goede handen.” Bos zei dat hij de fakkel overdraagt aan iemand in wie hij ”veel vertrouwen” heeft.

Bos zei ook dat het partijbestuur nog wel moet nog beslissen of Cohen inderdaad de lijsttrekker wordt. ”Maar als je mij vraagt wie richting 9 juni de partij moet leiden, dan zeg ik: Job Cohen.” Cohen is volgens Bos bij uitstek een leider. ”Een premier die dit land nodig heeft in de komende jaren.”

Zware tol
Bos gaf aan dat hij de partij twaalf jaar heeft gediend en dat zijn politiek leven een ”zware tol” legt op zijn privéleven met hele jonge kinderen. ”Als ik door zou gaan en premier zou worden, zie ik mijn eigen kinderen gewoon niet opgroeien. Dat is het mij niet waard.”

Bos blijft partijleider tot het PvdA-congres op 25 april en hoopt ”tussendoor” alvast wat bij te slapen.

Hamer
Ook PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer vindt Cohen de beste kandidaat om Bos op te volgen als partijleider.

Volgens Hamer is Cohen in staat om de stijgende lijn die de partij te pakken heeft samen voort te zetten. Ze zei veel respect te hebben voor het besluit van Bos.

Het is volgens haar voor Bos als jonge vader altijd een worsteling geweest. ”Ik heb altijd gehoopt dat het besluit een andere kant zou opvallen.”

© NU.nl/ANP

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Beste familie, kennissen, vrienden en collega’s,

Bij deze wil ik mijn dank uitspreken voor de steun en het vertrouwen dat jullie mij de komende periode hebben gegeven. Zonder jullie hulp en toewijding was het niet gelukt!

Dit vertrouwen heb ik ook de komende tijd nodig om een succesvol raadslid te zijn. Als wij ons samen sterk maken, zullen wij in staat om daadwerkelijk onze doelen te realiseren.

Tenslotte wil ik mijn familie, in het bijzonder mijn ouders bedanken. Mijn ouders hebben mij altijd aangemoedigd en ondersteund om mijn plannen door te zetten. Pa en ma, bedankt voor al het vertrouwen en steun die jullie mij hebben gegeven.

Helemaal tot slot wil ik iedereen bedanken voor de vele warme en bemoedigende felicitaties.

Goodgoan,
George Hanna

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Ga stemmen, het komt niét vanzelf in orde!

Graag roep ik u op om uw stem te laten horen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Het lokale bestuur wordt steeds belangrijker. De PvdA Enschede wil vanuit een sterke positie werken aan:

* Een duurzame en sterke economie met werk voor iedereen
* Kansen voor talent door onderwijs op maat
* Instandhouding van sociale en culturele voorzieningen, ook in tijden van recessie
* Een sportieve stad met vitale sportverenigingen
* Leefbare en veilige wijken waar het prettig wonen is

Elke stem telt!

Alvast dank voor uw (voorkeur)stem!

George Hanna
Lijst 1, nr. 17

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Verkiezingskraam PvdA

Lijsttrekker Marijke van Hees en beide vertrekkende PvdA-wethouders Eric Helder en Roelof Bleker staan vanmorgen in de verkiezingskraam op de hoek Van Heekplein en Raadhuisstraat. Van 11:00 tot 14:00 uur. Ook de kandidaten André Boersma en George Hanna willen er kiezers te woord staan.

Bron: Tc Tubantia dd 2 maart 2010 (pagina 24)

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Wethouder Wallinga reikt certificaten uit aan Suryoye Platform Overijssel

Zondag 28 februari 2010 hebben verschillende leden van Suryoye Platform Overijssel (SPO) uit handen van wethouder Wallinga (Zorg, Welzijn, Sport en Integratie) een vrijwilligerscertificaat uitgereikt gekregen. Deze certificaten zijn uitgereikt om vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid in het afgelopen jaar.

De campagne “Alles begint. Vrijwillig” van de Provincie Overijssel wil de komende 3 jaar zich inspannen om een brede doelgroep aan te spreken om vrijwilligerswerk te gaan doen.

Vrijwilligerswerk leeft, dat is wel duidelijk. Echter voor de Provincie Overijssel blijft het een uitdaging om goede en leuke nieuwe mensen te vinden. De Provincie wil dit o.a. realiseren door eerst het imago van vrijwilligers te verbeteren.

Verder stond de avond in het teken van de Gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart aanstaande. Naast Wethouder Wallinga hebben zowel Raadslid Dennis Bouwman (nr. 6) als kandidaat-raadslid George Hanna (nr. 17) van de PvdA de aanwezigen (zo’n 100 mensen) toegesproken en onderstreept hoe belangrijk het is om 3 maart te gaan stemmen.

Meer foto’s volgen zo spoedig mogelijk!

Scheidingslijn