Categorieën
Nieuws

PvdA blij met (verwarmd) fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg

De PvdA is blij dat binnenkort begonnen kan worden met de aanleg van een fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg. Hiermee wordt een voornemen uit het coalitieakkoord uitgevoerd. Nog mooier is dat een deel van het fietspad mogelijk als ‘verwarmd fietspad’ wordt gerealiseerd.

Het advies- en ingenieursbureau Tauw heeft in Heino een succesvolle test gedaan, waarbij gebruik werd gemaakt van “Warmte Koude Opslag” (WKO). Volgens het bureau kan met behulp van een “asfaltcollector” warmte die in de zomer wordt opgeslagen in de ondergrond, in de winter weer worden afgegeven, en omgekeerd. Een ijs- en sneeuwvrij fietspad verhoogt het fietscomfort en voorkomt ongevallen. Statistieken laten zien dat 5 tot 10 procent van de fietsongevallen is toe te schrijven aan gladheid. Bijkomend voordeel is dat geen strooizout nodig is.

De Zuid Esmarkerrondweg wordt veel gebruikt door leerlingen van de Scholingsboulevard en het Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan. Het is eigenlijk geen aantrekkelijke weg om te fietsen. Door de fysieke inrichting van de weg voelt het voor fietsers niet veilig. Dit komt door de smalle rijbaan, scherpe bochten, hoge verkeersintensiteit en de snelheidslimiet van 60 km/u in relatie tot de geringe snelheid van fietsers.

De aanleg van het meest noordelijke deel (tussen Stenversweg en Derkinkweg) zal in het vierde kwartaal van 2013 starten en als alles meezit, kunnen we eind 2014 gebruik maken van een vrijliggend fietspad langs de hele Zuid Esmarkerrondweg.

Het fietspad zal in totaal een kleine 2 miljoen euro gaan kosten. Wanneer een deel ervan als verwarmd fietspad wordt aangelegd, zal dat ongeveer 10 tot 15 procent duurder zijn dan een gewoon fietspad. Daar staat tegenover dat we hiermee ongelukken kunnen voorkomen en wellicht een besparing bereiken omdat er niet meer gestrooid hoeft te worden.

Categorieën
Nieuws

Parkeervisie 2013-2020 vastgesteld

Maandag 28 januari is in de gemeenteraadsvergadering de Parkeervisie 2013-2020 vastgesteld. De PvdA heeft het college gecomplimenteerd met de totstandkoming van deze heldere visie, die mede is samengesteld op basis van inbreng van burgers en raadsleden.

De visie heeft drie doelen: vergroten van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad, aanpak van parkeerknelpunten in de wijken en bijdragen aan het stimuleren van duurzaam gedrag.

De PvdA is blij dat de komende 3 jaren het foutparkeren intensiever wordt aangepakt door extra handhavers in te zetten. Foutparkeren is een doorn in het oog van veel bewoners en ondernemers in onze stad. Met deze visie zal ook maatwerk geleverd worden aan speciale doelgroepen, zoals wijkverpleegkundigen die veelvuldig in het betaald parkeergebied moeten zijn om cliënten te helpen. De totaalkosten en de tijd die het kost om iedere keer een ticketautomaat te moeten gebruiken, zijn de belangrijkste redenen. Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld muziekbandjes die heel even in de stad moeten zijn om muziekinstrumenten dicht bij de deur te kunnen afleveren.

Op twee punten hebben we de Parkeervisie gewijzigd. Ten eerste bij het plan om in sommige woonwijken betaald parkeren in te voeren na 19:00 uur. De PvdA vindt het niet logisch, het zal leiden tot veel onduidelijkheid en versnippering. Nu is het voor iedereen duidelijk dat je tot 19:00 uur moet betalen. Daarom hebben wij een Amendement avondparkeren ingediend om dit punt uit het voorstel te schrappen. De PvdA werd hierin door VVD, D66, ChristenUnie en Enschede Solidair gesteund.

Tweede punt is betalen per blok in plaats van per minuut. Samen met D66 hebben wij een Amendement betaald parkeren per minuut ingediend om te onderzoeken wat de voors en tegens hiervan zijn en de resultaten daarvan uiterlijk in de eerste helft van 2014 voor te leggen aan de gemeenteraad. Ook hiervoor hebben wij een meerderheid in de gemeenteraad kunnen realiseren.