Categorieën
Nieuws

Parkeervisie heeft steun van de PvdA

Op maandag 7 januari werd in de Stedelijke raadscommissie de Parkeervisie 2013-2020 besproken. Deze visie is tot stand gekomen mede door inbreng van burgers en raadsleden. De visie heeft drie doelen: vergroten van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad, aanpak van parkeerknelpunten in de wijken en bijdragen aan het stimuleren van duurzaam gedrag.

Wat de PvdA betreft, komen de drie doelen in de voorgestelde maatregelen goed tot uiting. Dit geldt met name de maatregelen om leefbaarheid in woonbuurten te verbeteren door het tegengaan van langparkeren en de maatregelen ter bevordering van duurzaamheid, zoals duurzame vergunningen waarin het gebruik van milieuzuinige auto’s of elektrisch rijden wordt beloond.

Verder is de PvdA blij dat een proef wordt gestart voor de komende 3 jaren om extra handhavers in te zetten voor foutparkeerders. Een doorn in het oog zijn onder meer de fout geparkeerde auto’s bij het Twentec gebouw, tegenover de Alfa Toren (bij Punto Pasta). Als het aan de wethouder ligt, komen daar fietsnietjes om te voorkomen dat er auto’s geparkeerd kunnen worden.

Wij hebben aandacht gevraagd voor de wijkverpleegkundigen die actief zijn in het binnenstadsgebied. Zij moeten hun auto vaak ver weg parkeren om bij een cliënt te kunnen komen. Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld muziekbandjes en servicemonteurs die voor een korte tijd even in de stad moeten zijn.

Minder blij zijn wij met het plan om in sommige woonwijken betaald parkeren in te voeren na 19:00 uur om parkeeroverlast tegen te gaan. De PvdA vindt het niet echt logisch, het zal leiden tot veel onduidelijkheid en versnippering. Nu is het voor iedereen duidelijk dat je tot 19:00 uur moet betalen, met uitzondering van de donderdag wanneer je i.v.m. de koopavond tot 21:00 uur moet betalen.

Op maandag 28 januari wordt de Parkeervisie behandeld in de gemeenteraad.

Categorieën
Nieuws

Samen met de wethouder op werkbezoek bij Connexxion

Op woensdag 9 januari ben ik samen met wethouder Hans van Agteren op werkbezoek geweest bij Connexxion. Rob van Daalen, assistent rayonmanager logistiek, heeft ons ontvangen aan de Staalsteden.

Aanleiding tot dit bezoek was de lasergun actie van 6 november 2012 na klachten over te hoge snelheden van bussen op de busbanen. Na een rondleiding in de werkplaats van Connexxion was het tijd om zelf te ervaren hoe het is om een grote bus te besturen. De wethouder mocht in een speciale lesbus van Connexxion achter het stuur zitten.

Tijdens de busrit heb ik Rob van Daalen gevraagd wat Connexxion de afgelopen periode heeft gedaan richting de buschauffeurs. Hij gaf aan dat dit issue eigenlijk al langer speelde bij het bedrijf. “Bij de klantenservice komen soms klachten binnen over een bepaalde chauffeur. Wanneer bekend is om wie het gaat, wordt hij of zij door de leidinggevende uitgenodigd voor een gesprek. Verder besteden wij heel veel aandacht aan trainingen op het gebied van klantbejegening”.

Rob van Daalen gaf verder aan dat ook andere weggebruikers soms trainingen nodig hebben. “Buschauffeurs komen regelmatig weggebruikers tegen die de verkeersregels aan hun laars lappen, chauffeurs geen voorrang verlenen etc”. Hij gaf ook aan dat wegen of kruispunten niet altijd even toegankelijk zijn voor bussen en dat bebording niet altijd goed geplaatst is.

Omdat ik zelf naar een andere afspraak moest en nog niet alle onderwerpen aan de orde zijn geweest, hebben wij afgesproken om aan dit bezoek op korte termijn een vervolg te geven.

Categorieën
Nieuws

Maandag 14 januari: wijkspreekuur PvdA in Enschede Zuid

Op de dag voorafgaand aan de vergadering van stadsdeelcommissie Zuid houdt de fractie een spreekuur voor wijkbewoners. Ieder kan zijn of haar zegje doen over alles wat zich afspeelt in dit stadsdeel. Ideeën, vragen, problemen, klachten en alles daartussen – het is allemaal welkom. Geen formeel gedoe, maar ontspannen onder het genot van een kopje koffie of thee. Onderwerpen die niet kunnen wachten, worden de volgende dag al onder de aandacht gebracht in de stadsdeelcommissie.

Het spreekuur staat ook open voor ieder die over algemene zaken in Enschede van gedachten wil wisselen.

Op maandag 14 januari is dit wijkspreekuur weer, van 13.00 tot 14.30 u. in het Servicecentrum Zuid, Wesselerbrinklaan 102 (spreekruimte 4). Ik ontvang u daar graag.