Categorieën
Nieuws

Winters weer vraagt om alertheid

De voorraad strooizout van de gemeente is geslonken tot 450 ton. Dit betekent dat Twente Milieu in Enschede overgaat op het strooien van alleen de doorgaande hoofdwegen volgens de strooikaart. Dit gebeurt vooralsnog met een mengsel van zand en zout. Op andere wegen wordt niet gestrooid, en alleen zonodig de sneeuw weggeschoven. De gemeente Enschede adviseert – gezien de te verwachten weersomstandigheden de komende dagen – met klem alle weggebruikers rekening te houden met mogelijke gladheid en extra aandacht te hebben voor kwetsbare groepen.

Inmiddels is er in deze vroeg ingezette winter 1500 ton strooizout gebruikt om de wegen begaanbaar te houden. Dit wordt in een normale winter in totaal gebruikt. Omdat het winterse weer nog lijkt aan te houden moet ook de gemeente Enschede maatregelen treffen in haar gladheidbestrijding. Enschede bekijkt de mogelijkheden om zich aan te sluiten bij een zoutloket. Het strooizout wordt inmiddels al gemengd met zand. Er wordt geen zout meer verstrekt aan bewoners en instellingen om de eigen stoep schoon te maken.
Meldingen van zeer gevaarlijke situaties kunnen worden gedaan op internet via ‘meldingen woon- en leefomgeving’ op het digitaal loket van www.enschede.nl of telefonisch op 053 4817600.

Het winterse weer kan met name voor ouderen en gehandicapten vervelende gevolgen hebben. Familie, buren en kennissen worden gevraagd om zo mogelijk een oogje in het zeil te houden. De gemeente Enschede heeft thuisorganisaties gevraagd om samen met de klanten een, bij deze winterse omstandigheden passende oplossing te vinden. Wanneer binnen familie, buren of kennissen geen oplossing gevonden kan worden kan contact worden gezocht met de burenhulpdienst van Alifa. Het telefoonnummer is: 053-4778865.

Aan tal van gebouwen en lichtmasten hangen ijspegels. IJspegels ontstaan bij temperaturen net onder het vriespunt, in de schaduw, als het gesneeuwd heeft. Ze kunnen een gevaar vormen wanneer ze plots naar beneden vallen. Zeker nu het overdag net rond het vriespunt ligt. Ook takken aan bomen kunnen door deze lage temperaturen en het gewicht van sneeuw makkelijker breken.

Op daken van huizen, gebouwen en loodsen waar veel sneeuw ligt, is het raadzaam deze sneeuw te verwijderen en afvoeren vrij te maken. De gemeente houdt geen toezicht of er te veel sneeuw op een dak ligt.

Bijna alle bussen van Connexxion rijden vooralsnog volgens de vakantiedienstregeling. Hier en daar kunnen er wel lichte vertragingen door de gladheid ontstaan.

Praktische tips

  • Volg de actuele meldingen via de radio, tv en internet;
  • Veeg uw stoep ook rondom uw auto;
  • Krab ook alle ruiten van uw auto goed schoon. Volsta niet met het schoonmaken van een klein stukje ruit, ook al heeft u haast. Controleer tevens of uw koplampen vrij zijn.
  • Strooien is geen garantie dat het niet meer glad is;
  • Probeer nooit een strooiwagen in te halen. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties;
  • Matig uw snelheid bij gladheid en houd meer afstand tot uw voorligger dan u gewend bent.

Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

Enschede proactief in effectieve gladheidbestrijding

Met voldoende zout op voorraad zorgt Enschede ervoor dat de wegen volgens de vastgestelde strooikaart 2010-2011 sneeuw- en ijsvrij blijven. Het schema dat de routes en acties bepaalt is door de gemeente vastgelegd in de gemeentelijk strooikaart.

De strooikaart geeft precies aan waar de gemeente zout strooit en sneeuw wegschuift op de momenten dat het nodig is. Handmatig worden ook nog de gemeentelijke gebouwen, bushaltes, voetgangersoversteekplaatsen en de entrees van winkelcentra sneeuwvrij gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van bewoners en ondernemers om voor de bereikbaarheid tussen de weg en de woning/bedrijf zorg te dragen door bijvoorbeeld zelf de sneeuw te vegen en of te strooien.

In overleg met de Raad is bepaald dat er uitzonderlijke verzoeken kunnen zijn die de gemeente kan steunen met de verstrekking van zout. Dit zijn verzoeken door verenigingen of specifieke hulpvaardige groepen die vanuit een maatschappelijk initiatief iets willen doen in de openbare ruimte. Deze initiatieven kunnen telefonisch gemeld worden bij via 053 481 7600.

Locaties die extreem gevaarlijk glad zijn kunnen via de reguliere meldingspunten worden doorgegeven, bij voorkeur digitaal via ‘meldingen woon- en leefomgeving’ op het digitaal loket van www.enschede.nl of telefonisch op 053 4817600.

Strooikaart 2010/2011
Scheidingslijn

Categorieën
Nieuws

PvdA Overijssel: Ruimte om samen te léven

Er wordt wel eens beweerd dat de mensen in het Oosten stug en koppig zijn, en niet zo tolerant. Wij weten beter, Overijssel is één van de vriendelijkste provincies om te wonen. Met plek voor iedereen, ongeacht kleur, geloof of geaardheid. Stigma’s en vooroordelen, daar houden we hier niet van. In het Oosten laat je zien wat je waard bent, en dan hoor je er gewoon bij.

Natuurlijk hebben we de afgelopen jaren een stapje terug moeten doen, de financiële crisis kwam hard aan. Maar mensen in een sterke, sociale gemeenschap wijzen niet met een beschuldigende vinger naar een ander. Nee, die slaan de handen ineen en komen met creatieve oplossingen voor problemen. Om samen uit het leven halen wat erin zit, ook in moeilijker tijden.

Overijssel staat voor flinke uitdagingen. Het aantal inwoners zal tot 2030 nog licht groeien en daarna krimpen. Het platteland kent nu al een dalend aantal inwoners, maar ook de steden krijgen ermee te maken. Jongeren en hoog opgeleiden trekken weg. Door de vergrijzing daalt de beroepsbevolking. De gevolgen voor de economie en de inrichting van de samenleving zijn enorm.

Drie thema’s zijn de komende jaren belangrijk voor de PvdA: meedoen, eerlijk delen en je thuis voelen in Overijssel. Aan de hand van die thema’s maken we van Overijssel een plek waar je je volop kunt ontwikkelen, ontspannen en verbinden met elkaar. Een plek waar het goed toeven is, voor iedereen.

Een Overijssel met ruimte om samen te léven.

Conceptprogramma PvdA Provinciale Statenverkiezingen Overijssel in PDF

Kandidatenlijst Provinciale Statenverkiezingen 2011

Website PvdA Provincie Overijssel
Scheidingslijn