Categorieën
Nieuws

Fractie met kanttekening akkoord met bestemmingsplan Groene Scheg

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik over vragen die ik in de stadsdeelcommissie Noord op 25 juni had gesteld bij het opnemen van een busbaan voor Hoogwaardig Openbaar vervoer (HOV) in het bestemmingsplan Groene Scheg. Stadsdeelwethouder Hans van Agteren zond daarover vervolgens een notitie. Hieruit bleek dat de HOV busbaan door bezuinigingen al is geschrapt en dat het college met een voorstel naar de raad moet als ooit toch nog zou worden overwogen deze aan te leggen. Met dit bestemmingsplan wordt het ook mogelijk om even ten zuiden van de Voortmansweg een parkeerhaven met informatiebord aan te leggen en een bushalte met perron naast de Oldenzaalsestraat.

Al met al was dit voor de PvdA voldoende reden om met het voorstel akkoord te gaan. Wel was er het punt dat voor aanleg van de busbaan al grondaankopen hebben plaatsgevonden. Met een stemverklaring in de gemeenteraadsvergadering van maandag 1 juli heb ik namens de fractie verklaard dat wij ervan uitgaan dat geen verdere grondaankopen plaatsvinden ten behoeve van de aanleg van een busbaan voor het HOV.

Categorieën
Nieuws

Maatregelen na klachten over verkeer, hondenpoep en bushokje

Op dinsdag 26 maart heb ik in de rondvraag van de stadsdeelcommissie Noord vragen gesteld over de verkeersveiligheid bij openbare basisschool Roombeek, over hondenpoepoverlast en over het ontbreken van een abri bij de bushalte aan de Vanekerstraat. Aanleiding voor deze vragen was het PvdA-wijkspreekuur op maandag 25 maart in het servicecentrum Noord.

Inmiddels zijn wij een aantal maanden en een aantal overleggen verder. Stadsdeelmanager Wilmien Haverkamp gaf tijdens stadsdeelvergadering Noord op 25 juni aan dat er rond de basisschool Roombeek en basisschool Bonifatius en schoolzone markering komt. Dat wil zeggen dat de tekst “schoolzone” over de volle breedte van het wegdek komt met bijbehorende bebording. Overigens is de gemeente van plan om alle directe omgevingen van scholen in Enschede te markeren als schoolzone. Verder zal na de zomervakantie samen met de scholieren een project starten om hondenpoepoverlast aan te pakken.

Op mijn vraag over een abri bij de bushalte aan de Vanekerstraat meldde de stadsdeelmanager dat contact is geweest met CBS Outdoor, de buitenreclame-exploitant die de Abri’s plaatst. Deze heeft nog een abri beschikbaar en de ruimte daarvoor lijkt ook aanwezig te zijn. De planning is nu dat deze abri nog in juli of augustus geplaatst wordt.

De PvdA is blij dat deze zaken gerealiseerd worden en dat daarmee goed wordt gereageerd op klachten van omwonenden.