Categorieën
Nieuws

Vernieuwende parkeerarrangementen aangekondigd


Afgelopen maandag 10 januari hebben wij in het Stedelijke Commissie onder andere gesproken over het vaststellen van de Meerjaren Prognose Parkeerbedrijf (MMP) voor het jaarschijf 2011. De verwachting is dat het exploitatieresultaat van de MMP in 2011, met een bedrag van € 353.000, positief zal zijn. Verder wordt er aangegeven dat de verkoop van het aantal parkeeruren zich in 2011 stabiel voortzet.

In mijn bijdrage heb ik dan ook Wethouder Hans van Agteren gefeliciteerd met het resultaat. Echter heb ik hem aangegeven dat ik minder blij was met het feit dat er een minimaal verschil is tussen parkeren op straat en parkeren in de parkeergarages. Het verschil is namelijk op dit moment maar € 0,10.

De PvdA heeft zich in de afgelopen jaren hard gemaakt om daar een wezenlijk verschil van te maken; denk hierbij aan het beleid “Blik van Straat”. Daarom heb ik ook de wethouder gevraagd hier de komende periode verder aan te werken. Daarnaast blijkt ook de creativiteit bij het bedenken van innovatieve parkeerarrangementen nog steeds zeer beperkt. Dit terwijl een aantal ondernemers en maatschappelijke instellingen wel erg creatief zijn en hun medewerkers en bezoekers verschillende abonnementen of parkeerarrangementen aanbieden. Daarom heb ik de nieuwe wethouder Hans van Agteren, die zich erop voorstaat frisse ideeën te hebben, gevraagd om toe te zeggen dat hij de komende periode hier veranderingen in aan zal brengen. Ik heb hierbij aantal voorbeelden genoemd, zoals een daluren kaart en een ma/wo/vr-abonnement. De wethouder heeft daarop aangekondigd om in het integrale beleidstuk “Parkeernota en Parkeerbeleid” eind 2011 terug te komen met aantal voorstellen.

Tot slot was er nog een ontwikkeling met betrekking tot het MST. Omdat wij op dit moment een bezettingspercentage van 18% hebben in het H.J. van Heek parkeergarage hebben, ben ik erg blij met de samenwerking die is aangegaan met het Medisch Spectrum Twente. De bedoeling is dat er een extra derde inrit vanuit de Kuipersdijk naar niveau -2 in het centrale gedeelte komt. Ook wordt er in de garage in een bestaande rijbaan een zogenaamd rollend trottoir (tapis roulant) aangebracht. Aansluitend wordt een tunnel gemaakt met tapis roulant die eindigt in de kelder van het MST. Hierdoor is het mogelijk toekomstige bezoekers van het MST hun auto te laten parkeren in de H.J. van Heek parkeergarage en om vervolgens als voetganger droog en veilig het MST te kunnen bereiken.

De garage wordt op deze manier optimaal ingezet op die momenten dat er voldoende capaciteit voorhanden is. Er is dus sprake van duurzaam dubbelgebruik, en dat is een dubbel zo goede zaak!
Scheidingslijn