Categorieën
Nieuws

Ik voel me Zuid

“Ik voel me Zuid” was het thema afgelopen dinsdag 11 mei van het inwerkprogramma Raadsleden voor het stadsdeel Zuid*. Om 17:00 uur werden wij met een kop koffie ontvangen in het gebouw van stadsdeelbeheer aan De Reulver 100. Na een algemene introductie met presentaties van Marjan Nekkers (stadsdeelmanager) en Marcel Bouwhuis (manager openbare ruimte) was er gelegenheid om onder het genot van een heerlijk buffet op een informele manier kennis te maken met bewoners, wijkraden en ondernemers. Om 19:30 uur begon het formele gedeelte, stadsdeelcommissie Zuid. Aan de orde was het winkelcentrum Zuid, straatcoaches in Zuid en de Wesselerbrink-Noord.

Winkelcentrum Zuid
Al jaren wordt er over het winkelcentrum Zuid gesproken. Het winkelcentrum heeft een flinke renovatie nodig, het moet uitgebreid worden etc. Echter de plannen zijn nooit echt van de tekentafel gekomen. Na afgelopen dinsdag gaat daar gelukkig verandering in komen. De Vereniging van Eigenaren van winkelcentrum Zuid, de wijkraad Wesselerbrink en de winkeliersvereniging hebben de handen ineen geslagen om het project snel tot een goed einde te brengen. Wethouder Wallinga heb ik gevraagd om de regie in handen te nemen om de voortgang te bewaken.

Straatcoaches
Het streven is om vóór de zomervakantie nog straatcoaches per duo in te zetten in het stadsdeel Zuid. Straatcoaches zijn er om (jongeren)overlast terug te dringen. 24 uur per dag zijn zij inzetbaar indien dat nodig blijkt te zijn. Meldingen van bewoners worden zo sneller opgepakt om overlastveroorzakers aan te pakken. Verder worden alternatieven aan de groep aangeboden door hen actief te verwijzen en te begeleiden naar bestaande voorzieningen in de wijk. In deze zal het welzijnswerk van Alifa een belangrijke rol spelen en de regie voeren.

Wesselerbrink-Nood (Bijvank/’t Lang)
We hebben toelichting gehad op het sociaal-economisch programma dat woningcorporatie Domijn en gemeente – inmiddels – zijn overeen gekomen. Het streven is om van Wesselerbrink-Noord een levendige wijk te maken door woningen up te graden en de leefbaarheid te verbeteren. Echter het stagneert doordat sommige bewoners het gevoel hebben niet betrokken te zijn bij het geheel. De plannen van 2008 zijn inmiddels achterhaald, mede daarom zal er op 29 juni nieuwe plannen worden gepresenteerd. Naast de wijkraden zullen ook de betreffende bewoners worden uitgenodigd.

*Stadsdeel Zuid was jarenlang het grootste stadsdeel van Enschede. Echter door de aanleg van de vinex-wijk De Eschmarke is Stadsdeel Oost nu groter. Stadsdeel Zuid is het gebied ten zuiden van de A35 waar ongeveer 35.000 mensen wonen. Zuid is ingedeeld in drie woonwijken, te weten Wesselerbrink, Stroinkslanden en Helmerhoek. Verder staat Zuid ook bekend om een omvangrijk buitengebied.

Foto: Freddy van Tellingen
Scheidingslijn