Categorieën
Nieuws

Beantwoording vragen Onrust Gezondheidscentrum Helmerhoek

Wethouder Wallinga heeft vanavond in de Stedelijke Commissie antwoord gegeven op mijn vragen betreft, “Onrust over Gezondheidscentrum Helmerhoek”. Hij gaf aan dat de reden van afzegging volledig bij De Woonplaats lag. De reden is dat De Woonplaats eerst 100% van de partners wil horen of zij behoefte hebben voor een nieuw gezondheidscentrum, voordat ze bewoners erbij willen gaan betrekken. Conclusie is ja! Artsen, tandartsen en fysiotherapeuten willen graag een nieuwe locatie!

Verder heeft Wethouder Wallinga aangegeven om op zeer korte termijn in gesprek te gaan met de Wijkraad Helmerhoek om hun op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen en op 15 maart 2011 zal het een bespreekpunt worden in stadsdeelcommissie zuid.

Kortom… De wijkraad, vrijwilligers, gebruikers en omwonenden van wijkcentrum De Helmer zullen zeker betrokken worden bij totstandkoming en voor de PvdA is burgerparticipatie namelijk erg belangrijk!

Wij zullen hierover uiteraard vinger aan de pols houden!
Scheidingslijn