Categorieën
Nieuws

Integrale aanpak verzuim en voortijdig schoolverlaten werkt

Uit het vandaag verschenen ‘Verslag uitvoering leerplichtwet 2009 – 2010, Leren Werkt!’ blijkt dat de gezamenlijke aanpak van scholen, leerplichtconsulenten en alle ondersteunende instanties (zoals het UWV, Jarabee) succesvol is. Het aantal meldingen van jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten heeft is gedaald van 712 naar 572 personen. Het aantal meldingen van verzuim is, door betere handhaving en controles, in 2010 gestegen van 789 naar 868.

In de visie van de gemeente Enschede staat centraal dat door vroegtijdig signaleren en ingrijpen bij schoolverzuim, schooluitval en zwaardere problemen zijn te voorkomen. Hierbij hanteert de gemeente het uitgangspunt, dat een deel van het verzuim voortkomt uit relatief onschuldig experimenteergedrag. In deze gevallen wordt een lik-op-stuk-aanpak gekozen, direct doorpakken, het gesprek aangaan en waar nodig straffen. Toch zijn er ook verzuimers waar meer mee aan de hand is. Om deze leerlingen effectief te ondersteunen worden meerdere instanties ingezet zoals school, jeugdhulpverlening, politie en gemeente.

Handhaving
De gemeente werkt nauw samen met het onderwijs, justitie en instellingen voor (jeugd)zorg om het verzuim terug te dringen. Daarbij is er ook aandacht voor handhaving. Afgelopen schooljaar zijn 72 processen verbaal opgemaakt, is 31 keer een HALT-straf opgelegd en 165 keer officieel gewaarschuwd. Deze aanpak leidde tot meer jongeren die terugkeren naar (hun eigen) school. In 2008 – 2009 was dat 89% en afgelopen jaar 93%.
Hoe de gemeente Enschede precies inzet op verzuim en voortijdig schoolverzuim en welke resultaten er nog meer zijn geboekt is te vinden in het “Verslag, Leren Werkt!” dat sinds vandaag gepubliceerd is op www.enschede.nl/leerplicht
Scheidingslijn