Categorieën
Nieuws

‘ Vrij bussen 70-plussers nergens voor nodig’

ENSCHEDE – Toen vorig jaar het nieuwe college fris en vrij aan de slag ging, lag er een stapeltje beloften. Het heette coalitieakkoord. Daarin stond dat 70-plussers in onze stad zouden kunnen rekenen op vrij bussen tijdens de daluren.

We zijn een jaar verder en 70-plussers moeten nog steeds betalen. George Hanna, gemeenteraadslid van de PvdA, vraagt zich nu af of er nog iets komt van de belofte en trok bij verkeerswethouder Hans van Agteren aan de bel. Van Van Agteren hebben we nog niets mogen vernemen, maar het leek ons zinvol de lezers van onze krant te vragen wat ze van het idee vinden.

Opmerkelijk is dat uit poll, die we op de site zetten, blijkt dat een royale meerderheid het idee steunt. De reacties op het verhaal zelf, waren een stuk minder juichend. Samenvattend luiden die: hoezo ouderen gratis met de bus? Ze kunnen het makkelijk zelf betalen. Of zoals iemand schrijft: Veel gepensioneerden staan er financieel veel beter voor dan menige bijstandsklant. Waarom die voortrekken.

Een greep uit de reacties op onze site:

‘Mijn inziens een onbetaalbaar plan.’

‘ Gratis openbaar vervoer is geheel uit den boze. Het werkt rechtsongelijkheid in de hand. Iedere decentrale overheid mag nu voor het busvervoer zijn eigen tarieven stellen, ook dat werkt rechtsongelijkheid in de hand. We moeten terug naar een tariefstelsel, zoals dat met de strippenkaart het geval was. Ik ben het er wel mee eens, dat ouderen met een echt minimaal inkomen worden tegemoetgekomen in hun vervoerskosten. Hiervoor zou dan een landelijke pas kunnen worden ingevoerd, maar gratis hoeft dat niet te zijn.’

‘Als 65-jarige maak ik gebruik van de ‘ouwelullenstrippenkaart’ wat al een behoorlijke korting geeft op de normale strippenkaart. (vanwege alle fraudeverhalen mag die OV-chip wel weg blijven). Ik heb die 70-jarigenregeling nooit goed
begrepen. Veel gepensioneerden staan er financieel veel beter voor dan menige bijstandsklant. Waarom die voortrekken.’

‘ Gratis openbaar vervoer voor alle ouderen. Het geld komt uit de bezuinigingen op alle gesubsidieerde flauwekul in deze stad.’

‘ Wat is er nu mis om zeventigplussers in daltijden gratis een retourtje stad te geven. Vandaag bij een halte gestaan op Roombeek. Vijf bussen passeerde tussen 14 uur en 15 uur, totale bezetting inclusief chauffeur zeventien passagiers. Daar mogen wat mij betreft wel zeventien bejaarden bij. College, het is zo simpel doe niet zo moeilijk.’

‘ Leuk om stemmen te winnen en om meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen; het kost niet veel want de bussen rijden toch wel. Beter is het om dingen in het vervoer ook echt te verbeteren.’

‘ Waarom gratis? Als ik met de bus naar het werk moeten betaal ik ’s morgens 40 cent meer, dan wanneer ik tegen de middag naar huis ga. Ik gun ze het van harte daar gaat het niet om. Maar als ze de ouderen het gratis willen doen, dan mogen ze de spitstarieven voor de werkenden er wel af doen. Dat zou netjes zijn.’
‘Dit is pure leeftijdsdiscriminatie. En gratis bestaat niet in Nederland. Immers, het moet toch ergens van betaald worden en dus gaat het ten koste van iets anders of de belasting wordt verhoogd. ( bijna altijd beide) En de zeventigjarigen moeten niet klagen. Financieel hebben ze het bijna allemaal zeer goed. Ik ben geenszins van plan om mee te betalen als een oudere met de bus wil. Moet die zelf maar betalen hoor!’

‘Nou in Enschede kan wel gesneden worden in de frequentie van de bussen. De meeste lijnen rijden zo belachelijk frequent dat er vrijwel niemand meer in de bussen zit. Enschede is geen Amsterdam dus hier hoeven de lijnen niet 6 tot 8 keer per uur te rijden, ieder kwartier is genoeg. Ga eens bij het busstation kijken hoeveel bussen leeg aankomen en vertrekken, vooral op zaterdag.

Bron: TC Tubantia dd 7 februari 2011
Scheidingslijn