Categorieën
Nieuws

Bijeenkomst probleemanalyse ontsluiting Eschmarke/Glanerbrug

Ondernemers en bewoners in gesprek over bereikbaarheid

Op woensdag 9 februari van zeven tot tien uur wordt in het Servicecentrum Oost een bijeenkomst gehouden. Bewoners en ondernemers van de Eschmarke en Glanerbrug zijn samen met de gemeente aan zet om te komen tot een eerste aanzet van de probleemanalyse van de verkeersontsluiting Eschmarke/Glanerbrug.

Het college van burgemeester en wethouders wil samen met alle bewoners en ondernemers in de Eschmarke en Glanerbrug komen tot een analyse van de problemen met de huidige ontsluiting van dit gebied.

Op dinsdag 23 november 2010 heeft de gemeente al stappen gezet door specifieke metingen te verrichten en als proef het inzetten van verkeersregelaars voor de verbetering van de verkeersafwikkeling op de rotonde Oostweg. De uitkomsten van de metingen dragen bij aan een probleemanalyse. Deze analyse kan een beter zicht bieden op problemen en de basis vormen voor kleinere kosteneffectieve maatregelen die bijdragen aan een betere verkeersafwikkeling.

Op de bijeenkomst wordt er gestart met een korte toelichting van de kant van de gemeente. Vervolgens gaan bewoners en ondernemers in aparte groepjes uiteen voor een inventarisatie van ervaren problemen. Op basis van deze eerste inventarisatie worden werkgroepen ingesteld die in het vervolgproces een probleem (of een verzameling samenhangende problemen) verder uitdiepen en nadenken over mogelijke oplossingsrichtingen.

Bewoners en ondernemers uit Glanerbrug en de Eschmarke zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn op deze avond en samen te werken met de gemeente.

Bron: persbericht Gemeente Enschede dd 4 februari 2011
Scheidingslijn