Categorieën
Nieuws

Overlast jongeren in Boekelo vraagt om snelle aanpak

Get Microsoft Silverlight

Op dinsdag 15 februari vond op uitnodiging van de Dorpsraad Boekelo, een gesprek plaats met bewoners en geïnteresseerden over de overlast die een groep jongeren momenteel in het dorp veroorzaakt. De groep bestaat uit zo’n 10 jongeren in de leeftijdscategorie van 12-17 jaar.

Gonny ten Veen en Carry Hilbink, twee leden van de Dorpsraad, hebben verslag gedaan van het crisisberaad op woensdagmiddag 9 februari in basisschool Molenbeek. Ze maakten de aanwezigen duidelijk dat er momenteel door jongeren veel overlast wordt veroorzaakt. Bewoners hebben daar emotioneel last van en voelen zich geïntimideerd. Zo worden bijvoorbeeld eieren en sierappels tegen ramen van bewoners gegooid en de conciërge van basisschool Molenbeek is dagelijks een half uur bezig om bierflesjes en wietzakjes van het schoolplein te vegen.

Aanwezigen voegden toe dat auto’s van bewoners worden bekrast met hakenkruizen en een aantal ruiten van scholen op klaarlichte dag wordt ingegooid. Het gaat zelfs zo ver dat mensen die recentelijk uit Enschede naar Boekelo zijn verhuist, nu al overwegen om weer te gaan verhuizen. De politie geeft aan dat zij de meeste jongeren – afkomstig uit Boekelo – in beeld heeft en dat gesprekken hebben plaatsgevonden met de ouders. Men wil weten wat de aanleiding is van de overlast en in hoeverre Dorpsraad, Stadsdeelmanagement, Stadsdeelbeheer, bewoners en scholen kunnen bijdragen om het probleem op te lossen. Gaat het hier om een hangplek, meer activiteiten voor jongeren of ligt de oplossing elders?

Zelf ben ik in ieder geval blij te vernemen dat de politie capaciteit heeft vrijgemaakt om dagelijks te kunnen surveilleren en jongeren, wanneer die over de schreef gaan, op te pakken en eventueel door te verwijzen naar Bureau Halt.

Verder heb ik aangegeven dat de vergadering van de Stadsdeelcommissie West op dinsdag 1 maart een prima gelegenheid is om een terugkoppeling te krijgen van zowel politie als van Stadsdeelmanagement West over de stand van zaken.

Kortom, er is heel wat gaande in Boekelo en daar moet snel wat aan gebeuren!

Wordt vervolgd!
Scheidingslijn