Categorieën
Nieuws

Parkeervisie heeft steun van de PvdA

Op maandag 7 januari werd in de Stedelijke raadscommissie de Parkeervisie 2013-2020 besproken. Deze visie is tot stand gekomen mede door inbreng van burgers en raadsleden. De visie heeft drie doelen: vergroten van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad, aanpak van parkeerknelpunten in de wijken en bijdragen aan het stimuleren van duurzaam gedrag.

Wat de PvdA betreft, komen de drie doelen in de voorgestelde maatregelen goed tot uiting. Dit geldt met name de maatregelen om leefbaarheid in woonbuurten te verbeteren door het tegengaan van langparkeren en de maatregelen ter bevordering van duurzaamheid, zoals duurzame vergunningen waarin het gebruik van milieuzuinige auto’s of elektrisch rijden wordt beloond.

Verder is de PvdA blij dat een proef wordt gestart voor de komende 3 jaren om extra handhavers in te zetten voor foutparkeerders. Een doorn in het oog zijn onder meer de fout geparkeerde auto’s bij het Twentec gebouw, tegenover de Alfa Toren (bij Punto Pasta). Als het aan de wethouder ligt, komen daar fietsnietjes om te voorkomen dat er auto’s geparkeerd kunnen worden.

Wij hebben aandacht gevraagd voor de wijkverpleegkundigen die actief zijn in het binnenstadsgebied. Zij moeten hun auto vaak ver weg parkeren om bij een cliënt te kunnen komen. Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld muziekbandjes en servicemonteurs die voor een korte tijd even in de stad moeten zijn.

Minder blij zijn wij met het plan om in sommige woonwijken betaald parkeren in te voeren na 19:00 uur om parkeeroverlast tegen te gaan. De PvdA vindt het niet echt logisch, het zal leiden tot veel onduidelijkheid en versnippering. Nu is het voor iedereen duidelijk dat je tot 19:00 uur moet betalen, met uitzondering van de donderdag wanneer je i.v.m. de koopavond tot 21:00 uur moet betalen.

Op maandag 28 januari wordt de Parkeervisie behandeld in de gemeenteraad.