Categorieën
Nieuws

Fractie met kanttekening akkoord met bestemmingsplan Groene Scheg

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik over vragen die ik in de stadsdeelcommissie Noord op 25 juni had gesteld bij het opnemen van een busbaan voor Hoogwaardig Openbaar vervoer (HOV) in het bestemmingsplan Groene Scheg. Stadsdeelwethouder Hans van Agteren zond daarover vervolgens een notitie. Hieruit bleek dat de HOV busbaan door bezuinigingen al is geschrapt en dat het college met een voorstel naar de raad moet als ooit toch nog zou worden overwogen deze aan te leggen. Met dit bestemmingsplan wordt het ook mogelijk om even ten zuiden van de Voortmansweg een parkeerhaven met informatiebord aan te leggen en een bushalte met perron naast de Oldenzaalsestraat.

Al met al was dit voor de PvdA voldoende reden om met het voorstel akkoord te gaan. Wel was er het punt dat voor aanleg van de busbaan al grondaankopen hebben plaatsgevonden. Met een stemverklaring in de gemeenteraadsvergadering van maandag 1 juli heb ik namens de fractie verklaard dat wij ervan uitgaan dat geen verdere grondaankopen plaatsvinden ten behoeve van de aanleg van een busbaan voor het HOV.