Categorieën
Nieuws

Maatregelen na klachten over verkeer, hondenpoep en bushokje

Op dinsdag 26 maart heb ik in de rondvraag van de stadsdeelcommissie Noord vragen gesteld over de verkeersveiligheid bij openbare basisschool Roombeek, over hondenpoepoverlast en over het ontbreken van een abri bij de bushalte aan de Vanekerstraat. Aanleiding voor deze vragen was het PvdA-wijkspreekuur op maandag 25 maart in het servicecentrum Noord.

Inmiddels zijn wij een aantal maanden en een aantal overleggen verder. Stadsdeelmanager Wilmien Haverkamp gaf tijdens stadsdeelvergadering Noord op 25 juni aan dat er rond de basisschool Roombeek en basisschool Bonifatius en schoolzone markering komt. Dat wil zeggen dat de tekst “schoolzone” over de volle breedte van het wegdek komt met bijbehorende bebording. Overigens is de gemeente van plan om alle directe omgevingen van scholen in Enschede te markeren als schoolzone. Verder zal na de zomervakantie samen met de scholieren een project starten om hondenpoepoverlast aan te pakken.

Op mijn vraag over een abri bij de bushalte aan de Vanekerstraat meldde de stadsdeelmanager dat contact is geweest met CBS Outdoor, de buitenreclame-exploitant die de Abri’s plaatst. Deze heeft nog een abri beschikbaar en de ruimte daarvoor lijkt ook aanwezig te zijn. De planning is nu dat deze abri nog in juli of augustus geplaatst wordt.

De PvdA is blij dat deze zaken gerealiseerd worden en dat daarmee goed wordt gereageerd op klachten van omwonenden.