Categorieën
Nieuws

Jeugdoverlast in Enschede-Zuid…

Met de meeste jongeren in Enschede-Zuid gaat het gelukkig goed. Een klein groep van de jeugd zorgt echter voor ‘overlast’ en criminaliteit op straat en heeft problemen thuis of op school.

Als raadslid voor de PvdA vind ik het belangrijk om in contact te treden met jongeren. Om er zo achter te komen wat hun beweegt, en waarom ze – bewust of onbewust – een bepaalde keuze maken. Maar voordat ik met de jongeren zelf ga spreken, wilde ik meer informatie over de feiten en achtergronden van de overlast.

Vandaar dat ik op vrijdag 28 mei een werkbezoek heb gebracht aan het wijkbureau Enschede-Zuid, waar ik me uitgebreid heb laten informeren door jeugdagent Niels Scholten over deze ‘problematiek’. Hij heeft mij hartelijk ontvangen en bijgepraat over zaken die spelen in Zuid. Zo vertelde hij waar jongeren het liefst rondhangen, wat hun bezigheden zijn en hoe bewoners hier tegenaan kijken (de beeldvorming). Vervolgens zijn wij de straat opgegaan om jongeren zelf te spreken, en van hen te vernemen waar zij tegenaan lopen en wat de overheid eventueel voor hen kan betekenen. De jongeren gaven daarbij vooral aan dat er op dit moment weinig te beleven is in Zuid; dat er geen ontmoetingsplekken zijn, en dat ze eigenlijk heel veel tijd en energie overhouden om op straat rond te hangen. Sommige groepen zijn zo ondernemend, dat ze zelf een ‘JOP’ (JongerenOntmoetingsPlek) willen gaan creëren, door bijvoorbeeld een bushalte, een winkelcentrum of een schoolplein hiervoor te gebruiken.

…een probleem of een uitdaging?
Daarna hebben wij gesproken met de jongerenwerkers van het Magneetje. Met Mario en Pascal hebben wij het er voornamelijk over gehad hoe van problemen uitdagingen gemaakt kunnen worden. Al met al was het in ieder geval duidelijk dat er behoefte is om ergens droog en warm bij elkaar te komen, en ik constateer dan ook dat jongeren op zoek zijn naar alternatieven. Wanneer zij een opleiding kunnen volgen, makkelijk aan een stageplek kunnen komen, een (bij)baan kunnen krijgen of op een (betaalbare) sportvereniging kunnen zitten, dan zullen zij minder tijd en energie hebben om op straat rond te hangen en dus overlast te veroorzaken.

Verder zijn onveilige situatie simpelweg snel op te lossen door de lijntjes kort te houden en frequent met omwonenden, ondernemers en niet in de laatste plaats met jongeren samen naar oplossingen te zoeken. Daarom ben ik dan ook blij dat de Stadsdeelcommissie Zuid in haar laatste vergadering groen licht heeft gegeven om straatcoaches in te zetten om onder anderen politie te ondersteunen, mee te denken en meer preventief te werk te gaan om ‘overlast’ te voorkomen. Verder ben ik ook erg gelukkig dat de Prismare – als ‘kloppend hart van Roombeek’ – er een kleine broertje bij krijgt in Stroinkslanden met een wijkvoorziening en Brede School die in het voorjaar van 2011 gerealiseerd gaat worden. Een plek waar mensen, verenigingen en bedrijven met allerlei interesses en verschillende culturen en achtergronden met elkaar in contact komen én samenwerken. De focus zal dan vooral liggen op opvoeding en ontwikkeling, sport, spel en culturele activiteiten.

Laten we daarom met zijn allen niet meer over problemen praten maar juist over uitdagingen!
Scheidingslijn