Categorieën
Nieuws

Wethouder kopt bal naar de Raad

– Achilles is twee trainingsvelden kwijt en wil kunstgras.
– College ziet oplossing voor tien jaar met veld van EMOS.
– Vier partijen in raad willen oplossing mét kunstgras.
– Wethouder: zoek dan geld voor die oplossing.

ENSCHEDE – Leden van Achilles laten de WK-wedstrijden op tv schieten om deze dinsdagavond aan de Zaanstraat luid te pleiten voor aanleg van kunstgras op hun complex. Hartstochtelijk wordt gezongen ‘ Wallinga, zeg nou eens ja’ en ‘geef ons geld voor een kunstgrasveld’. De leden van de stadsdeelcommissie Noord die in het servicecentrum vergaderen, kunnen er niet om heen. Zij worstelen met de tijdelijke oplossing van sportwethouder Ed Wallinga die hiervoor 80.000 euro uittrekt en de definitieve oplossing die een investering van 500.000 euro kost.

ChristenUnie, CDA, BurgerBelangen, SP en Enschede Solidair pleiten voor een kunstgrasveld. Zij beloven in de raadsvergadering van 5 juli met voorstellen te komen om dit te kunnen financieren. Een belangrijk argument voor hen is dat al vier jaar gesproken wordt over het veldenprobleem van Achilles. Dat probleem is ineens zeer nijpend geworden nu de club haar twee trainingsvelden aan de overzijde van de Horstlindelaan per 1 juli kwijt raakt. De eigenaar van de grond heeft de huur opgezegd. „Het is beter nu de knoop door te hakken. Bij de tijdelijke oplossing blijft het tekort aan velden bestaan”, aldus Gerrit Jan van der Veen (CDA).

Het acute veldenprobleem per 1 juli is overigens mede ontstaan door het CDA en BurgerBelangen. De beide coalitiepartijen hebben er in april voor gezorgd dat de aanleg van een verbindingsweg tussen Hengelosestraat en Deurningerstraat, (de zogenoemde noordwest tangent) ineens weer op tafel ligt. Juist op dat moment lag er een voorstel voor grondruil met de eigenaar van de trainingsvelden gereed. De velden zouden dan voor Achilles behouden kunnen blijven. De grondruil zou de aanleg van de weg ernstig kunnen belemmeren doordat het tracé over de geruilde grond zou kunnen gaan lopen. In de coalitie met PvdA en VVD is afgesproken dat er nieuw onderzoek komt naar de aanleg van dit noordwest tangent. Het mede- gebruik van een veld van EMOS, dat op 120 meter lopen van het Achilles- complex ligt, is voor Wallinga een acceptabele en betaalbare oplossing. Hij wijst er bovendien op dat er regels afgesproken zijn met voetbalclubs vóór er een kunstgrasveld wordt aangelegd. Dat betekent drie jaar lang een veldentekort en daar is volgens hem bij Achilles geen sprake van.

Alexander Kremers, vicevoorzitter van Achilles spreekt van een lapmiddel. Hij wijst er op dat zijn club al jaren in onzekerheid verkeert over de toekomst van haar complex. „Dat heeft zijn weerslag gehad op de vereniging.” Dat wordt beaamd door Wim Tekkelenburg (ChristenUnie) die hartstochtelijk pleit voor een definitieve oplossing. „Dat is eerder in de gemeenteraad ook vastgelegd.”

Geen enkele partij durft ‘ nee’ te zeggen tegen kunstgras. Zij hikken alleen wel tegen de kosten aan. „We willen het graag, maar waar vinden we drie ton?”, schetst George Hanna (PvdA) het dilemma.

Bron: Tc Tubantia dd 23 juni 2010
Scheidingslijn